Nový a poslední layout

13. května 2011 v 18:03 | Domča

Tramtadatáááá!
No, jak jsem slíbila, tak jsem učinila - Trpitelé mají nový layout vytvořený z našeho tabla.

Doufám, že se vám líbí. Je to dělaný na pátek 13. takže pokud je to děsný, omluvte mě :D A taky momentálně prohráváme se Švédama, což je výmluva číslo dvě :D
 

Anticka literatura

9. května 2011 v 15:42

■ 14.stol. PNL - 4.stol. NL

■ literatura starověkého Řecka a Říma
■ antiquus (z lat.) = starý, starobylý, dávný
■ antiquitas (z lat) = starobylost, starý věk
■ novodobé označení pro starověké období, ve kterém byly vytvořeny v řecké a římské společnosti kulturní hodnoty
■ vliv na evropskou kulturu (různá míra vlivu; nejvíce z antiky čerpaly renesance a humanismus; klasicismus - sochařství; romantismus; 20.st. - filosofie)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAROŘECKÁ LITERATURA

· 8.stol.PNL - 529
· první ucelená evropská národní literatura
· oblasti osídlené Řeky: J balkánského pol., Z pobřeží Malé Asie, ostrovy v Egejském moři, oblasti Středomoří (8.-6-stol. PNL)
· je starší
· texty psány různými nářečími řečtiny
· ALFABETA
= hláskové písmo
= používali ji Řekové
= převzato od Féničanů, kteří ale zapisovali pouze souhlásky
= Řekové doplnili samohlásky
· periodizace řecké literatury:
1) období: ARCHAICKÉ (9.-6.stol. PNL)
- šíření epiky g eposy
- lyrika
2) období: ATTICKÉ = KLASICKÉ (5.-4.stol. PNL)
- rozvoj dramatu (Aischylos, Sofokles, Euripides)
- próza g dějepisectví, filosofie
- řečnictví
3) období: HELÉNISTICKÉ (konec 4.-1.stol. PNL)
- rozvoj dramatu (gnová komedie)
- poezie (gbukolická poezie)
4) období: ŘÍMSKÉ (konec 1.stol PNL-529 NL)
EPIKA
- epikos (z řec.) = dějový
- šířili ji potulní pěvci (Alici) a recitátoři (rapsódi), předávající své skladby z generace na generaci
— epos
= rozsáhlá epická veršovaná skladba s rozvětveným dějem
= epická šíře = hodně epizod (vedlejších dějů) a popisů
= hl.děj + epizody
= obšírný, detailní popis
= vzletné vyjadřování
= rozsáhlá přirovnání
= výjimeční hrdinové (heroové) g stateční, hrdinní, obětaví; a líčení jejich činů
= božské zásahy
= jazyk: vznešenost jazyka, ustálená epiteta, figury a vypravěčský odstup
= druhy Þ hrdinský, dvorský / rytířský, historický, romantický, duchovní, směšnohrdinský, zvířecí
= forma: časoměrný hexametr
= epiteton = hodnotící básnický přívlastek (Homérské e. constans - ustálený p.)
HOMÉR (cca 8.stol. PNL)
- básník, archaické období
- Homérské eposy:
2 nejstarší eposy
autorství připisováno Homérovi
vznik 9. a 8.stol. PNL
náměty se vztahují k období
psány časomírou - hexametrem (=každý verš má 6 stop)
1 stopa = 4 móry (---- È È ; ---- ---- )
poziční délka - metr (dlouhá) [ou = přirozená délka]
24 zpěvů (kapitol)
bohatý děj g hl.příběh+vedlejší děje=epizody
obšírný popis (místa, postavy, děje)
fantazijní motivy s historickými událostmi
pomalý spád děje g EPICKÁ (homérská) ŠÍŘE, opakující se ustálené přívlastky i celé pasáže
do jednání hl.hrdinů zasahují bohové, kteří se chovají jako lidé
HÉROOVÉ
= hl. postavy obou eposů
= někdy polobohové, většinou lidé obdaření mimořádnými vlastnostmi (válečným umem a statečností)
= ideál řecké aristokratické společnosti

Neoabsolutismus

9. května 2011 v 15:34 |  Čeština
Charakteristika
  • zaveden silvestrovskými patenty z 31. prosince 1851
  • rakouský ministerský předseda Alexander Bach
  • proběhlo mnoho změn, například v zemědělství, některých úřadech, clech atd. zachována náboženská svoboda a rovnost občanů před zákonem
  • státní samospráva se změnila
  • Bachovský absolutismus podporoval podnikání
  • silná byrokracie
  • "vše pro lid, ale nic skrze lid".
  • ukončen následně po válce mezi Rakouskem a Sardinským královstvím 1859
 


MATURUJEME!!!

30. dubna 2011 v 17:17 | Domča |  Naše akce
Ahoj,
tak včera proběhlo poslední zvonění 4.A. Dostali jsme poslední vysvědčení a tím již máme středoškolské vzdělání hotové (když se nedostaneme na výšku, tak už možná můžeme dělat někde v kanclu a ne prodavačky :D).
Poslední zvonění proběhlo ve velkém stylu a myslím, že mohu za všechny zúčastněné říct, že jsme si ho užili na 100%. To, jak to vypadá, když se z gymplu stane centrum zábavy se můžete podívat v albu naší spolužačky Kateřiny z oktávy Poslední zvonění . Centrem zábavy je myšlena diskotéka plná šlapek, spousta policejních hlídek, prodavačů drog. Byly podávány nealkoholické nápoje a grilovalo se.V prvním patře byl i VIP salónek s casinem, tetovacím salónem a živou hudbou, která dodávala dodávala celému místu úžasnou atmosféru. :) Snad jsme moc lidí nenaštvali zploplatněním záchodků na P1 :D

Taky nám tím začal svaťák a taky nám tím skončila docházka do školy. Jestli budou přibývat nové články, to opravdu nevím. Možná bychom se mohli pokusit tyto stránky někomu dál předat, ale asi se nikdo tak úžasný jako my nenajde :D

DRŽTE NÁM PALCE U MATURITNÍCH ZKOUŠEK (9. - 12. května máme ústní část)

Vaši Trpitelé ze 4.A

PS: Slibuji na rozloučenou nový layout vytvořený z našeho TABLA :)


ABIOTICKÉ PROSTŘEDÍ

3. dubna 2011 v 18:34 | Multivitamin.cz -a zas to jen kopíruu z wordu a nekoukám, jak se to rozhodí... |  Biologie
ABIOTICKÉ PROSTŘEDÍ
Slunce - světlo
- teplo
SVĚTLO
- délka slunečních vln 380 -800 nm viditelné - pod 380 ultrafialové = škodlivé
- nad 800 zdroj tepla = infračervené záření
- důležitá je intenzita a doba osvětlení
- fotoperiodicita - střídání dne a noci
Vliv na rostliny 1) Fotosyntéza - rostliny stínobytné
- rostliny světlobytné
2) Fotoperiodicita - kvetení, schazování listí, pohyby…
- krátkodenní rostliny
- dlouhodenní
- neutrální
Vliv na živočichy - vidění ( krtek )
- barevnost živočichů
- aktivita ( spánek X bdění )
- ovlivnění biorytmů
- stěhování
- rozmnožování
- línání a pelichání
TEPLO
- infračervené záření
- katabolismus
- okolí
Ovlivňuje metabolismus
- pro většinu organismů je optimum 15 - 30 C
- extrémy - bakterie - 190 - 100 C
- želvušky - 271 C ( absolutní nula )
Živočichové - Euritermní : velká tolerance změn teplot, smetánka, zmije…
- Stenotermní - teplomilní ( korály nepřežijí pod 27 C, datlovník )
- studenomilní, chladnomilní ( tučnák patagonský )
Rostliny
Transpirace - pocení rostlin - teplé oblasti - velké listy
Kutikula - odráží světlo, ale zabranuje transpiraci
Sukulenty - přizpůsobování se životu v horku - silná kutikula, žádné listy
Stádium jarovizace : vystavění semen nízkým teplotám aby vykvetly
např. ozim - seje se na podzim aby přes zimu zmrzl
Živočichové - ektotermní
- endotermní
aktivita, rozmnožování, migrace, chování, zimní a letní spánek - hibernace ( zimní - medvěd, ježek,
netopýr, krtek )
- estivace ( letní spánek -bodlín, frček)
V teplejších oblastech jsou živočichové téhož druhu - tmavší
- menší tělo
- delší výběžky
- např. liška na antarktidě a u nás
VZDUCH
- atmosféra = plynný obal země
Vlastnosti - fyzikální - tlak - dýchání ( nadmořská výška )
- teplota
- hustota - létání, např. dravci až 7 km
- proudění - migrace, orientace ptáků, opylení, větrosubnost, roznos semen,
eroze ( obnažování půdy ), písečné duny, ochlazování…
- chemické - 21 % kyslíku O2
- 78% dusíku
- 1% ostatní plyny - třeba CO2 0,03, vzácné plyny, vodní páry
Kyslík - produkce : fotosyntéza - hlavně deštné pralesy a řasy, obojího ubývá, řasy na znečištění
- spotřeba : dýchání, hoření, sopečná činnost, kvašení, hnití, auta, letadla…
- kritická situace kolem 16% kyslíku
Oxid uhličitý - spotřeba i produkce přesně naopak
Dusík - N2 - využívat h ze vzduchu umí jen nitrogenní bakterie, žijí v symbióze s bobovitými
rostlinami
VODA
- 3 skupenství - pára, kapalina, plyn
- koloběh vody ( taky si máme maturanti nastudovat koloběh C a D z desek )
Vlastnosti vody - tlak - možnost života - v hlubinách už nic nežije
- hustota - nostnost větší než vzduch - slon X plejtvák - 6t X 100t
- hydrodynamický tvar, slizové buňky
- menší pohyblivost
- propustnost světla - jen do určitých hloubek - řasy nejsou nikdy hluboko
v hlubinách je tma - světélkující orgány živočichů
- rostliny - vlhkomilné = hydrofyty ( blatouch, rašeliník )
- suchomilné = xerofyty ( divizna, sukulenty )
PŮDA
- litosféra + činnost organismů- Litosféra musí zvětrat
- je pevná, kapalná a plynná = musí to být v rovnováze
- pórovitost - písčitá půda ( největší částice a málo vody )
- hlinitá - nejlepší
- jílovitá ( chybí vzduch, malé částice, voda je )
- sorubční schopnost - schopnost vázat vody a ionty
- teplota půdy - na povrchu kolísá, v hloubce je stabilní
- obsah iontů - chemické složení
důležité je pH - rašelinícj - kyselé půdy, břez, borůvka…

ještě nějaké ekologické pojmy...

3. dubna 2011 v 18:12 | Multivitamin.cz |  Biologie

OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY EXISTENCI
- soubor nejvýhodnější faktorů

Ekologická valence : rozmezí podmínek ve kterých je organismus schopen existovat = tolerance,
adaptabilita
Liebigův zákon minima : jedna podmínka je limitujícím faktorem - např. poušť - voda.
Bioindikátory : organismy podle níž usuzujeme na složení prostředí ( lyšejník - a ted jsem to
zapomněla )
Areál výskytu druhu : Lední medvěd = Antarktida
Kosmopolité : Velký areál, smetánka, moucha…
Endemité : Malý areál výskytu druhu
Hatérie novozélandská, tasmánský čert…
Relikty: zbytky původních organismů ( tis červený na slapech )
Synantropní druhy : Doprovází člověka
Vrabec, bakterie, mouchy…
Biom : Soubor ekosystémů se společnými znaky
Tundra, tajga, step…
Podmínky existence - abiotické ( neživé )
- biotické ( živé )

EKOLOGIE

20. března 2011 v 22:24 | Multivitamin.cz |  Biologie
EKOLOGIE
věda o vztahu organismů a prostředí a o vzájemných vztazích mezi organismy
E. Haeckel - 1866 - Ekonomie přírody
Ekonomie
- mikroorganismů
- rostlin
- hub
- živočichů
- člověka
Ekonomie
- vodní - slaná
- sladká
- souš - pole, louka, step, savana
Ekonomie
- outekologie - vliv něčeho na jednotlivce nebo na jeden druh
- synekologie ( souhrnná ) - vliv přírody na skupinu organsmů
Spolupráce : geografie, geologie, klimatologie, chemie, matematika ( statistika ), fyzika, filodofi, právo, ekonomie ( u člověka) , etika, historie, estetika….
Ekologické pojmy:
Biotop :životní prostor organismů ( pták má větší biotop než hlemýžd )
Stanoviště : topograficky vymezený biotop
Lokalita
Naleziště
Populace: soubor živočichů určitého druhu v určitém prostoru a čase
Fytocenóza : rostlinstvo v určité oblasti ( louka za gymplem )
Ceocenóza : živočišstvo v určité oblasti
Biocenóza : rostlinstvo i živočišstvo
Ekosystém : biocenóza + neživé prostředí dané oblasti ( rybník - kapři, líni, žáby, since, řasy, doutníky, chemické složení vody, množství slunce, vítr, tlak..)
Vztah organismu a prostředí:
prostředí musí zajistit 1. Látky a energii pro metabolismus a růst
2. Odstranění zplodin metabolismu
3. Rozmnožování a uchování potomků
4. Ochranu před škodlivými…sakra, co je to az slovo? Kdo mi to řekne, tomu
dám lízátko
5. Optimální podmínky existence

EMPIRICKÉ MYŠLENÍ

15. března 2011 v 22:16 | Multivitamin.cz |  Zsv

EMPIRICKÉ MYŠLENÍ
John Locke
- je jak filosof, tak politolog
- žil na konci 17.stol.
- subjektivní idealista
- idee je obsažena v našem vědomí
- esej O lidském rozumu : když se narodíme je naše vědomí tabula rasa = nepopsaná deska, později
se teprve naplnuje
- kniha Dvě pojednání o vládě : teorie společenské smlouvy
- za ideální považuje konstituční monarchii
- panovník je povinen respektovat zásady přirozeného práva
- A pokud to nečiní mají poddaní právo smlouvu vypovědět
- moc by měla být rozdělena
George Burcklay
- hovoří pouze o ideích a o já
- přichází s tvrzením ESSE EST PERCIP - být je být vnímán
- je jenom to, co vnímáme
- když zavřu oči , nic není
- smyslové objekty jsou jen ideemi, které nemůžou existovat mimo vnímání
David Hume
- 18.stol. skotsko
- odmítal metafyziku jako mimozkušenostní vědu
- skutečnost není dokazatelná apriorně ( bez toho, že by to prošlo našemi smysly )
- naše poznání se týká faktů, dílčích zkušeností
- to nás neopravuje k tvrzení, že existuje něco souhrnného jako substance nebo obecné vztahy
- vyplívání
Locke = původ počitků je ve vnějším světě, realitě, působí na naše smysly
Burckeley = původ počitků je v duchu člověka
Hume = agnostik. Svět nelze poznat. Odmítl hmotnou i nehmotnou substanci

Mezi renesancí a osvícenstvím

15. března 2011 v 21:57 | Multivitamin.cz |  Zsv
Mezi renesancí a osvícenstvím
17- 18.stol
- revoluce a příprava na ně . Anglie, Francie
- rozvoj přírodních věd
- hlavně matematika ( např. René Descartes )
- úkol: ukončit koncept nové metafyziky
Skupiny filosofií
1. Racio - R. Descartes
- B. Spinoza
- W- Leibnitz
2. Empirie - G. Locke
- G. Berkle
- D. Hume
Novověký racionalismus
R. Descartes
- francouz
- potkal se s komenským
- text : rozprava o metodě
- gnoseologické východisko je racionalistické - počátkem všeho je rozum
- Poznání je založeno na vrozených jistotách rozumu
- vrozené jistoty mají stejnou hodnotu jako axiomy v matematice
- odmítá scholastiku s důrazem na EGO COGÍTO - já člověk myslím
- Descartes přestává vnímat člověka jak pasivního příjemce božské pravdy a vytváří poznávací
metodu
- Jistota poznání musí vycházet z jistoty stanoviska a tím stanoviskem je nejzašší bod kam můžeme
dospět ve své skepsi a pochybování. Tím bodem je jistota pochybování myšlení.
- COGITO ERGO SUN = myslím, tedy jsem
- nejde o skepsi, skepse není cíl, ale předpoklad k získán jistoty = metodická skepse
- pochybovat nelze o tom, že pochybujeme
- z tohoto myšlení dokazoval lidskou existenci
- člověk pochybuje, tím myslí, tím existuje
Substance :
RES COGITANS - substance myšlení ( jen člověk )
RES EXTENSA - substance rozprostraněná, rozšířená, hmotná, materiální…
- tyto substance existují vedle sebe
- dualismus substancí, žádná nebyla dřív než druhá
- existují nezávisle na sobě
text : Rozprava o metodě - filosofický textem jak se má pracovat. 4 pravidla :
1. Pravidlo jistoty existence
2. Rozdělení otázek, analýza
3. Indukce, od jednoduššímu ke složitějšímu
4. Systematizace poznávacích jevu, existence
Benedikt Spinoza
- byl to žid
- jmenoval se baruch, ale baruch znamená latinsky benedikt = požehaný
- spisy : Teologicko politický traktát - nelíbilo se židovské obci
Traktát o dokonalosti rozumu
Etika
- je zakladatelem nové metafyziky
- bůh je něco jako nekonečná substance, která prosakuje tímto světem, je v něm obsažená
- DEUS SI VE NATURA = bůh je příroda
- monistické chápání substance
- bůh je ztotožněný s přírodou
- splývá s ní = člověk je bůh
- smysl života není příprava na smrt, ale smysl života je život sám, jeho naplnění a zdokonalení
- člověk je bytí, které ví o tom, že je a usiluje o své sebezachování
- tím jsme bytost rozumová
- rozumem rozlišujeme co nám škodí a co nám prospívá - zlo a dobro = pud sebezáchovy
- od pudu sebezáchovy odvozujeme citové vztahy = afekty
Tři hlavní afekty v životě člověka
1. Touha
2. Radost
3. Zármutek
dále např : láska X nenávist ( sympatia X asympatia )
- vstoupí-li do hry afektů rozum, tak je to počátek etiky
- žit pod vedením rozumu…ale nejde to úplně
- etickým cílem je štěstí
Wilém Leiblitz
- německý filosof
- text : modálogie
- monády = ukončené množství substancí ( jak atomy ), které jsou v harmonii

renesanční filosofie

15. března 2011 v 20:57 | hádejte |  Zsv
RENESANCE
Tricento - 14.stol - ranná
Quatracento - 15.stol - vrcholná
Chingecento - 16.stol - pozdní
Počátek - Itálie
Rinascita = znovuobnovení římské civilizace, návrat
- změny v hospodářském životě
- objevné cesty
- vynálezy : posouvají myšlení dál
Jan Guttenberg - knihtisk
střelný prach - nové způsoby válčení
kompas - made in china
- Koperník -heliocentrismus

Renesance:
- filosofický návrat ka antice
- nová renesančí filosofie a)přírodní
b)společenská
1.Přírodní
- Platonova akademie - Florencie
- G. Picco de la Mirandela
2. Společenská
Mikuláš Kusanský - neměc, 15.stol.
- text o učené nevědomosti -při poznání musí být člověk aktivní. Moudrost je vědoma svých
omezených možností při zkoumání světa
Giordano Brunno - kniha o nekonečnu, universu a světech. Byl radikální panteista ( bůh je rozptýlen
v nekonečném světě - něco jako duše . Upálen za své názory. Byl radikální.
Francis Bacon - Anglie 16.stol.
- text nový organon - induktivní metody poznání a empirie
Společnost - člověk je strůjce svého osudu. Dějiny jsou dějiny lidí. Hledají se mechanismy, které dějiny řídí. Projekce představ o ideální společnosti. V západní evropě změna z feudalismu ( půda ) na kapitalismus ( kapitál ). Vznik centralizovaných států nezávislých na církvi. Nástup renesančního humanismu.
N. Machiavelli - 15-16.stol
- italský diplomat
- dílo vladař
- úvahy o vládnutí
- činnost lidí nezávislá na bohu
- hybnou sílou dějin je zájem a síla, ne bůh
- mám zájem a sílu…ne souhr morálních principů
- politika je projev vladařovi svobodné vůle, který se řídí morálkou moci
- úkolem je posilovat moc. Účel světí prostředky
- Machiavelli byl první, který chápal politiku jako souhrn manipulací s lidmi
- klade důraz na znalost psychologii partnera, využívání jeho slabých stránek
- Machiavellismus : hodnocení politicky úspěšného chování, kdy není důležité zachování morálky a
principů, ale úspěch.

Další články


Kam dál

SPAMY MAŽEME...