Antika

13. prosince 2007 v 19:03 | Multivitamin.cz |  Učivo - čeština
Snad je tu všechno, každopádně se ještě určitě pojistěte přečtením skript a ukázek!!

Antika ( v překladu starý, starobylý )
- je období řeckého a římského starověku.
-je to jedno z největších kulturních dědictví.
-Antické umění vzniká z mykénské kultury z doby před trojskou válkou , z této doby se ale bohužel nic nedochovalo.
-Písemné doklady pocházejí z doby 1000 př. n. l.
- Antika přináší filozofii
-Zrod společenských institucí a vědních oborů ( právo , lékařství , matika , geometrie )
- Vytváří se první demokracie ( Athény )
- Rozvíjení uměleckých oborů ( architektura sochařství , malířství , literatura , divadlo…)

Řecko ( od 9.stol př. n. l. až do 529 n.l.)
-Řekové vytvořily hláskové písmo.
-Jsou tvůrci zličtěné mytologie.
-Nový pohled na uměleckou formu , podřízenost člověku.
-Řekové přinášejí přínos filozofického myšlení , které není závislé na náboženských představách.
- Roku 776 př. N. l. se konali první řecké olympijské hry.
Řím
-kolébka národů
-přejímá literární vzory z Řecka
-Přebírá např. veršové formy , žánry , stylistické ozdoby a přidává domácí politiku.
-mluví se latinsky. Později se z latiny vytváří tvz. vulgární latina ( prostá latina ) ze které se později vytvářejí románské jazyky.
-hlavní centra na pobřeží středozemního moře - Athény , Řím , Pergamon , Milétos a Alexandrie.
- velké téma je osud , podle římanů to byla temná stránka lidské existence , která nemůže být změněna.
- zabývali se mytologií ( raději si o ní něco přečtěte ve skriptech , tu jsem nějak nestihla.)

Řecká literatura
-Dvě období : archaické ( 9 - 6 stol . př.n.l. ) a klasické období ( 5-4 stol.př.n.l.)
-Rok 529 byli uzavřeny filozofické školy na rozkaz Byzance. Konec antockého období.
Řecká kultura pohlcuje římskou.
- Epika
Vyjadřuje děj
Šířila se pomocí pěvců Aiódů a recitátorů Rapsódů.
Epos
-hrdinský ( homérovy eposy , Ilias , odysea )
-Didaptrický( nebili výchovný , např. od Hésioda )
Bajka ( zvířata s lidskými vlastnostmi , psal je například Ezop )
Lyrika
-převážně úvahy, vyjadřuje pocity , nálady , dojmy.
-pojmenována je podle nástroje lyry , která často básně doprovázeli )
Dělení
-sólová ( monodická ) -např. Sabfó a Anakreon
-Sborová ( chórická - např. Pindarus

Filozofie a dějepisectví ( viz.skripta říkala Osice )
Hérodotos ( otec historie )
Thukidídes - psal správnější dějiny.
Platón -řecký filozof

Rétorika - umění mluvit
Poetika -rozbory uměleckých děl

+ povinné přečtení zde uvedených autorů z čítanky ( Ezop ,Homér…)
ŘÍMSKÁ LITERATURA
3.stol. n. l. - 5 n. l. končí se zánikem římské říše
Přebírá vzory z řecké literatury
-žánry : epika lyrika , drama , eposy….
- metrum , stylistické ozdoby…
Jedinou novinkou je satira ( od Luciliuse ) má společensky kritický nádech.

1.Archaické období
Livius Andronicuc - přeložil Oddyseu do latiny
Drama - římská literatura přináší novou komedii

2.Klasické období
a)Cicerónova období
b) zlaté , Augustovo období

-rozvíjí se řečnictví - velký řečník Cicero
-epistolograf,autor literárních dopisů
- filozofie , obhajoby , obžaloby
- Deoratore -kniha o umění řečnictví
- Byl usmrcen nájemným vrahem

Dějepisectví
Caesar
- zápisky o válce Galské , zminuje osobní vzpomínky
- zápisky o válce občanské
Livicus - dějiny od založení města Říma

Poezie ( hlavně epická )
Vergilius
1.zpěvy pastýřské ( Bukolika )
-Bukolická poezie - rolnická idyla , obrázky z pastýřského života , alegorie pro aktuální problémy doby
2.zpěvy rolnické ( Georgika )
-odborné texty o pěstování
3.Aeneis ( z roku 19př. n. l. )
-Epos je inspirován Homérskými eposy , je oslavou římské minulosti a byl napsán na objednávku císaře. Má 12 knih. Aeneis se účastnil války v Troji a po bloudění se usadil v Laciu a položil základy Říma. Aeneis je ideál cnosti a vytrvalosti.

Ovidius
- Umění milovat , proměny
- absolvoval právnická studia a byl úředník , ale nakonec se věnuje pouze poezii
-na vrcholu slávy spadl do nelibosti a skončil ve vyhnanství.
-psal milostnou poezii , ideální podoba erotických vztahů
- psal v elegickém tónu , milostné elegie z lásky ( amores )
- Listy heroin,heroidés - fingované dopisy , fiktivním manželům
-Umění milovat , amatoria . proměny

3.Postklasické období
Seneca ( 4 roky př. n. l. - 65 )
- byl vychovatelem císaře Nera
- filozof dramatik , prozaik
-byl donucen k sebevraždě ( ve vaně plné vody si podřezal žíly s láhví vína v ruce…)
Tragedie - sugestivní obraz zla
katarze = očištění
- díla Trojanky , Médea , Oidypus , Agamemnón

Petronius
-současník Senecy
- vzdělaný spisovatel
- také se zasebevraždil
- byl módní poradce
- Autor prvního románu - satirici
Epigram : krátká satirická básen , původní význam byl ale nápis na hrob. Jeho autorem je Martialis
Dále se rozvíjí satira. Sbírka satiry se nazývá satira a její autor je Juvenalis. Tyto satoiry mají halvně dokumentární kvalitu

Řecká a římská kultura má vliv na vývoj všech evropských literatur.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...