Malá Asie...

16. prosince 2007 v 13:00 | Multivitamin.cz |  Dějepis
Malá Asie
( Chetité )

- o obyvatelstvu máme málo zpráv
- v polovině 17.století př.k. první zprávy
- 14.stol. vzniká mocný stát
- stát se dostává do konfliktu s Egyptem
- 128 Chatušil bojoval s Ramessem II - bitva u Kadeše
- 1270 - uzavřena mírová smlouva
- Hlavní město Chattušaš
- kultura ovlivněna Babylonskou říší
- přijímají zákony ale bez odplat ( oko za oko , zub za zub )
- Náboženství polyteické
- ovlivněny Mezopotámií
- písmo - klínové
- badatel Bedřich Hrozný 1915 - rozluštil texty na hliněných tabulkách - rozluštil Chetitštinu
-zařadil chetitštinu mezi indoevropské jazyky
- kolem 1200 říše zaniká v důsledku útoku mořských národů

Frýgie
(Frýgové)
- indoevropští obyvatelé
- silný stát
-8.století
- 2.pol.8.stol. Mídas - frýdský král - muž zaslepený touhou po zlatě
- skalní hrobky
- kult matky bohů

Lýdi
(Lýdové )
-indoevropané
-hlavní město Sardy
- obchodovali s Řeckem
- řemesla na vynikající úrovni
- vlastní mince statéry -vyrobené z elektra - slitina zlata a stříbra = pouze stříbrné.
- Největší rozmach za krále Kroisa ( Kroisas ) 6.století př.kr.
- 546 končí samostatnost - dobití Peršany.

Sýrie a Foinikie
( Fénise )
-Elba - středisko státu
- 24.stol - 1.pol. 23.stol = rozmach
- 2250 - Elba součástí Akkadské říše
- Ar -město 19-18.stol. ( severovýchodní Sýrie ) - Eufrat
- 18.stol. - Chamurappi
-zničeno - povstali proti Babylonanům
- Ukrit 15-13.stol. - přístav
- Hliněné tabulky s literárními texty
- modlitby - bůh El a Baal
- El - nejvyšší bůh ( moudrý stařec )
- Baal - bůh plodnosti a vegetace ( hospodář )


Foinikie
- dnešní Libanon
-přístavy : Týros ,Sydón , Byblos
- Foinike - název od řeků , podle hlavního vývozního produktu - nachově červené barvivo , řecky
Foinos = červený
- rozvinutá řemesla a obchod
- zdatní mořeplavci
- osady na Kypru v egejském moři a Severní Africe
-Nejznámější kolonie - Kartágo ( Tunisko )
- obepluli Afriku
- bohové El a Baal
- hláskové písmo - 1.hláskové písmo v dějinách

Palestina
-Historický název : Kanaán
- nejstarší pramen : Starý zákon v Bibli
- obyvatelstvo : Kanaánejci
- 4.tisíciletí př.n.l. - zakládali městské státy
- 2. Tisíciletí - Kanaán pod nadvládou Egypta
- 13 stol.př.n.l. - útočí mořské národy ( Pelištejci -v Bibli Filištýni )
- v boji vinikl saul
- pocházel z kmene benjamin
- 1025 - Saul 1. Hebrejský král
- koncem 11.století - nastupuje David ( zet Saula )
- David z kmene Juda
- Dobyl Jeruzalém
- udělal Jeruzalém sídlem hebrejských králů
- území rozšířil o Sýrii
- významný král Šalamoun ( 970-930 př.Kr. - davidův syn)
- postavil královský palác v Jeruzalémě a chrám boha Jahve
- po smrti Šalamouna - rozpad
sever : Izrael - Samaří
Jih : Judsko - Jeruzalém
- 722 - Izrael ovládnut asyřany = asyrské zajetí
- 587 - Judsko ovládnuto Babylonem = babylonské zajetí
- roztoučení židů - diaspora
- pol. 5.stol. př.Kr. náboženství -judaismus - monoteistické náboženství
- bůh Jahve
- zakladatel náboženství Mojžíš - vyvedl Izraelce z Egypta
- židovská bible má tři části : Tóra , proroctví a spisy
- Tóra - Mojžíšův zákon , pět knih.
- Synagoga - židovský chrám
- 7.den nepracují , šábes , sabat
- Košér - čisté potraviny , nejí vepřové a konské maso
- Pesach - židovské velikonoce , obětování beránka
- symbolem Davidova hvězda , sedmiramenný svícen
- prosazování židovství - sionismus
- proti židovství - Antiseminismus
- židovské Ghetto - židovská městská čtvrt.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...