Byzantská říše

2. listopadu 2008 v 19:09 |  Dějepis

BYZANTSKÁ ŘÍŠE

1)POLITICKÝ VÝBOJ
2)HOSPODÁŘSKÝ VÝBOJ
3)NÁBOŽENSTVÍ,KULTURA,VZDĚLANOST

1)BŘ-VŘ
-Nejmocnější raně feudální stát
-Byz.říše-nehistoricky přesně vlastní název--ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
-HL.město:KONSTANTINOPOLIS=CAŘIHRAD
-Zákl.rysy:CENTRALIZACE-pevná moc panovníka
-pan=císař-v čele státu i církve(Cesar)
-propracovaný systém státní správy
-šlechta-nepříliš silná
-stálá profesionální armáda
-Největší rozmach:-pol.6.st.
-císař JUSTIÁN(527-565)
-císařovna THEODORA
-domácí rozpory-532 povstání NIKÁ!!(zvítězíš)
JUSTIÁNŮV KODEX:(soubor občanského práva)=CORPUS IURIS CIVILIS
Výboje:-pokus o obnovení impéria v jeho původním rozsahu
-ovládnutí středomoří
po JUSTIÁNOVĚ smrti:-ztráta uzemí
-utoky SLOVANŮ na BALKÁNĚ-vrcholí v 7.st.
(681-BULHARSKÝ STÁT)
-Utoky TURKŮ,NORMANŮ=VIKINGŮ
2)HOSPODÁŘSTVÍ
-Státní kontrola výroby a obchodu
-Pravidelný výběr daní,otroci
-svobodní rolníci-hl.pohraničí-ochrana hranic

3)NÁBOŽENSTVÍ
-KŘESTANSTVÍ-ortodoxní církev
-odtržení od ŘÍMA-Církevní SCHIZMA 1054
--Západ.Řím-papež-KATOLICKÁ
Východ-CAŘIHRAD-PATRIARCHA-ORTODOXNÍ
KŘESTANSTVÍ:-nástroj pol.a diplom.vlivu
-Ortodoxní křestanství=RUSKO,BULHARSKO,SRBSKO-Dodnes azbuka
-Velká Mrava
Architektura-Byzantský sloh
-prvky antické a orientální
-Kopule na čtyřhranu
-Chrám sv.Sofie-Cařihrad
-Chrám San Vitale-Ravena
Malířství-mazaika,ikona(obrazy závěsné)
Užité umění-sošky,poháry(řemeslná výroba na urovni)
Vzdělanost-historie-PROKOPIOS Z CESAIREIE
-HAGIOGRAFIE-Obor,který popisuje literaturu o životě svatých
-rozvíjí se fylozofie a školství
-jazyk-od 6.-7.st.-ŘEČTINA

ARABOVÉ-ISLÁM

1)ARABOVÉ do počátku 7.st
2)MOHAMED-ISLÁM
3)ARABSKÝ KALIFÁT

1)ARABOVÉ
-kočovníci=beduíni
-An.poloostrov
-rodvě zřízení,kmeny,náčelník-titul ŠAJCH("ŠEJK")
-obživa-pastevectví
-obchod-karavany
-obchod.centra-MEKKA
-Jatrib(medina)
-MEKKA-náboženstké centrum-svatyně KAABA
- 6.st.nutno na ochranu před utoky IRÁNCŮ a ETROPŮ
-sjednocující prvek-NÁBOŽENSTVÍ-Islám

2)ISLÁM
-zakladatel-MOHAMED(570-632)
-rodiště-MEKKA,rod KURAJŠOVCI
-snatek s bohatou vdovou
-nová víra cca r.610
-směs-prvky tradičního náb.+prvky židovství a křestanství
-znaky:MONOTEISMUS-ALLÁH
FATALISMUS
-rovnost věřícich-bratři
-pomoc chudým-obavy bohatých--utěk MOHAMEDA
-622-HUDŽA
-počátky islámského letopočtu
-MUSLIM(v Evropě pojem Mohamedáni)
-MOHAMED+spojenci-dobytí MEKKY
-základy sjednoceného státu
MOHAMEDOVO UČENÍ-sepsáno kolem 650
KORÁN-356-114kapitol(sůr)
-dovětek koránu SUNNA
(uznávají tzv.SUNNITÉ proti ŠIITÉ)
zákl.povinnosti muslima:-vyznávání víry
-motlidba:denně 5x,v určitém čase,směrem k Mekle
-ALMUŽNA-Solidarita s chudými
-RAMADÁM-půst v měsíci(od východu do západu Slunce)
další rysy Islámu-polygamie,ženy zahaleny na veřejnosto
-Islámské právo-ŠARÍJA
-Krevní msta
DŽIHÁD-,,SVATÁ VÁLKA"
3)ARABSKÝ KALIFÁT
Mohamedovi zástupci:titul-"KALIF"CHACÍFA"--říše--CHALÍFÁT(KALIFÁT)
zástupce-titul VEZÍR
EXPANZE-7.,8.ST-V.,Z.
dynastie:VMÁJOVCI
ABBÁSOVCI-V.Persie až k Indu
-Z.,Sev, Afrika,Evropa
711-TARIK-Pyr.poloostrov,užina Gibraltar
711-vítězství nad VIZIGOTY v bitvě u LEVERDELU
-postup proti Frankům - zastoupen Karlem Markellem - 732 - Poitiers
-východ- pokus o dobytí Byzantské říše - 718 - neúspěch
-Centrum
-Damašek(dnešní Sýrie)
-od pol. 8. stol. - Bagdád
-10. stl.- rozpad na emiráty-panovník=emír(např. Cordalský emirát)
4.) Kultura a věda
-důležitá role z hlediska integrace evropské a asijské kultury
-písmo-hláskové, odvozeno z písma Féničanů
-číslice-nejrozšířenější systém symbolického zápisu čísel, používaný také v češtině.
-literatura-náb. texty-Korán, Sunna
-překlady antických filosofů-zejm. Aristotela
-pohádky-Tisíc a jedna noc
-věda a filosofie
-IBN SÍNÁ=AVICENNA
(980-1037)
-žil ve městě Buchara
-byl lékař, filosof, právník
-sepsal základy terapeutiky
-matematika
-arabské číslice
-algebra(slovo arabského původu), neboli aritmetika
-astonomie
-přístroje, katalogy hvězd, rozšíření kompasu z Číny
-geografie
-kulatost země, poloměr a obvod země
-chemie
-alkohol, alchymie
-výroba papíru
-umění
a)architektura
-náb. stavby-mešita-minarety
-bohaté ornamenty-dekorativnost
-kýlový oblouk
b)malířství
-sunnité-zákaz zobrazovat člověka
-šííté-mohli zobrazovat člověka
typ. prvky: geometrciké ornamenty, bohaté rostlinné motivy
c)užité umění
-kovolitectví, kovotepectví, sklářství, textilie(damašek, mušelín, brokát, baldachýn, pašmína)
-koberce
-damascénská ocel-pevná a pružná
-zemědělství
-citrusy, broskve a meruňky, moruše
-lilie a růže
-jména
-Isa=Ježíš
-Musa=Mojžíš
-Ajjúb=Jób
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...