Slované

28. listopadu 2008 v 20:43 | Hrabi |  Dějepis

Slované

1.)Původ, rozdělení
2.)Hospodářský a spol. systém, náboženství
3.)Jižní Slované
-Bulhaři
-Srbové
-Chorvati
-Slovinci
4.)Východní Slované
-Rusové
-Ukrajinci
-Bělorusové
5.)Západní Slované
-Češi
-Slováci
-Poláci
-polabští a pobaltští Slované
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.)Původ a rozdělení
-"Pravlast"-území mezi Dněprem a Vislou
-expanze v 6./7. stol.-3 větve-jižní, východní a západní
-1. zmínky již antičtí historici
-označení-Veneti(při Baltu a Antové(východ. Slované)
-indoevropská jazyková skupina
2.)Hosp. a spol. systém, náboženství
-hosp. základ= zemědělství-dobytek, obiloviny a luštěniny
-plodiny-len, konopí
-chov-prasata, hovězí, koně
-lovy, rybolov
řemesla
-hrnčířství, tkalcovství, zpracování kovů a dřeva
společenské zřízení
-žili v rodech
-rody-kmeny-kmenové svazy(dočasné)
-od 9. stol.- první státní útvary
-válečníci
-obchod s otroky
sídla
-opevněná hradiště
náboženství
-polyteizmus-zřejmá podobnost s antikou
-Perum-hromovládce
-Vesna-jaro, krása
-Morena-zima, smrt
-místní bozi-Triglav, Dažbog, Svatovít, Radegast
-přírodní svatyně
-od 9. stol.-pronikání křesťanství-sporné, často násilné
3.)Jižní Slované
-Balkán-Balkánský stát
-7.stol. - boje s Byzanci
-70. léta 7. stol. -turkotatarský kmen
-Bulhaři
-Chán Asparuch-681-mír s Byzanci-->Bulharský stát-křesťanství z Byzance-dodnes azbuka
Bulharský stát-úspěšný rozvoj do r. 1396-b. u Nikopole-poražen Turky
Srbský stát-kol. 820
-2. pol. 9. stol.-významná knížectví-Zeta, Raška
-jednotný stát-12.stol.-Štěpán Nemanja-dyn. Nemanjičů
-největší rozmach-pol. 14. stol.-Štěpán Dušan-car
-později ovládnuto Osmanskými Turky
-1839-13.6.-den Sv. Víta=VIDOVDAN-bitva na Kosově poli
-Tur. nadvláda-do 2. pol. 19. stol.
Chorvatský stát
-sam. stát-2. pol. 9. stol.
-925-království-král Thomislav-dyn. Trpimírovci
-křesťanství-z Říma=>latinka
-samost.-do r. 1102- unie s Uherskem-do r. 1526-b. u Moháče-poraž. Turky
4.)Východ. Slované
-území-Ukrajina, Bělorusko, Rusko
-obchod. cebtra-sever-Novgorod/jih-Kyjev
-jantarová cesta-Balt-Byzanc
-Normané(Vikingové)=Vorjagové
-náčelníci Vorjagové-voj. a spol. moc-ovládají Novgorod a Kyjev
-822-Kyjevská Rus-novgorodský kníže Oleg dobyl Kyjev a založil Kyjevsou Rus
-Oleg-dyn. Rurikovci-ovládnutí okolního území
-rozmach-kníže Vladimír(978-1015)
-988-křest z Byzance-upevnění kontaktů-Kyj. Rus a Byzanci
-vysoká šlechta=Bojaři
Jaroslav Modrý
(1019-1054)
-kulturní rozmach
-protibyzantská politika
-naspal-"Ruská pravda"

-od 1. třetiny 12. stol. postupný rozpad Kyj Rusi-vrcholí 1240-ovládnuto Tatary
kultura
-kulturní vliv Byzance
-architektura-cibulovitá kopule
-písmo-cyrilice-později Azbuka
výtv. umění-malířství-mozaika
-ikona
-literatura-zákoník-"Ruská pravda"
-básn. skladba-"Slovo o pluku Igorově"-historický podvrh
-pověsti-byliny
5.)Západní Slované
-území-Čechy, Morava, Slovensko, Polsko, podél Labe, pobřeží Baltu
-příchod v 6. stol. v době stěhování národů
-poč. 7. stol-kočovní Avaři-podmanění některých slovanských kměnů
Avaři
-neúspěšné útoky v Byzanci
-definitivně poraženi Karlem Velikým-796
-Slované-sjednocení v boji proti Avarům=>Sámův kmenový svaz(623-658)
-Velká Morava(831-906)
Polský stát
-10. sto.- kmeny:Polané, Vislané, Slezané
-legendární kníže-Piast=>dynastie Piastovci(960-14.stol)
-1. historicky známý vládce-Mešek I.-manželka Doubravka-sestra Boleslava II.-křesťanství-966
Polabští a Pobaltští Slované
-Kmenové svazy:
-Obodrité-vyvražděni germány
-Lutici-také vyvražděni germány
Lužičtí Srbové-(Horní/Doní Lužice)-přržili do dnešní doby
-Budyšin a Zhořelec
Naše země do konce 9. stol.
-Sámova říše-623-658
-písemný pramen-Fredegarova kronika
Sámo-údajný Francký kupec
-sjednotil Slovany proti Avarům
631-konflikt s Franky-slované loupili=>Frankové-trestní výprava-b. u Wogatysburgu-v čele Franků-Dagobert
-záznamy o našem území končí kolem roku 658/9-Sámova smrt
-další písemné záznamy o našem území-rok 788-"česká marka" v Bavorsku
-dále-822-shromáždění ve Fr. řísi-zástupci Čechů a Moravanů
Slovanské kmeny na území Čech a Moravy
-historici čerpají z geografu bavorského-popisuje stav 7./8. stol.
-čechy=Bohemia
kmeny:
 1. Čechové
 2. Sedlčané
 3. Lemuzi
 4. Chebané
 5. Lučané
 6. Doudlebí
 7. Charváti
 8. Pšohané
 9. Horáci
 10. Hanáci
 11. Holasici
-vliv východofrancké říše
-ve 30. letech-křest moravskyých předáků
-845- 14 českých vévodů a jejich družiny-křest v Regensburgu (ne velký vliv křesťanství-nadále převaha pohanství)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...