Hudebka - od A.Dvořáka

18. března 2009 v 20:00 | Alven |  Hudebka
Antonín Dvořák 1841 - 1911
- do Prahy na varhanickou školu
- existenční potíže
- hraje na violu
- vštěpuje si ideu národního cítění
- 1873 - první výrazný úspěch s kantátou "Hymnus"
- žení se se svou žačkou Annou Čermákovou
- 1874-1877 - varhaník v chrámu sv. Vojtěcha
- píše operu "Tvrdé palice"
- 1875-1878 - získal rakouské stipendium
-> člen poroty - Brahms ho doporučil nakladateli Simrockovi
- za to mu Dvořák věnoval smyčcový kvartet D moll
- přelom 70. - 80. let ja tzv. Dvořákovo slovanské období
- 1878 - Simrock vydal "Moravské dvojzpěvy" = počátek evropského úspěchu
- 1884 - cesta do Anglie
- dále cesta do Ruska
- 1891 - profesorem na pražské konzervatoři - jeho žáci: Novák, Suk, Nedbal
- 1892 až 1895 - ředitelem nově zřízené konzervatoře v New Yorku - z té doby slavná díla (černošská a indiánská melodika + rytmus)
- 1901 - spolu s Vrchlickým byl jmenován členem panské knihovny ve Vídni
- zemřel r. 1904
- probíhá pře o to, jestli je slavnější než Dvořák nebo Smetana

Díla:
a/ opery (10 ks)
Alfred
Král a uhlíř
Vanda
Čert a Káča
Rusalka
Armida
Tvrdé palice
Šelma sedlák
Jakobín

b/ symfonie
Tvůrce české symfonie
Osmá symfonie G-dur (Anglická)
Devátá symfonie e-moll (Novosvětská)

c/ symfonické básně

d/slovanské tance - 2 řady po osmi (1. řada = české tance + dupák + medvěd)

e/ koncerty
g-moll - pro klavír
a-moll - pro housle
h-moll - pro violoncello

f/ kvartety (13 smyčcových kvartetů)

g/ vokální tvorba (zpěv)
- Moravské dvojzpěvy - inspirováno sbírkou Františka Sušila
- cikánské melodie
- biblické písně - dle Kralické bible

h/ hobby - pěstování holubů + lokomotivy


Zdeněk Fibich
- z rodiny lesníka
- studoval na gymnáziu v Praze, krátce studoval na ústavu Bedřicha Smetany
- dále studoval konzervatoř v Lipsku
- od 1899 až do smrti - dramaturgem Národního divadla
- prosazoval Wagnera

Díla:
a/ Melodramy = vrchol
- Vodník
- Pomsta květin
- Štědrý den
- Trilogie scénických melodramů - Hippodamie

b/ opery
- Bukovín
- Blaník

c/ pro orchestry
- Oldřich a Blažena
- Toman a lesní panna

d/ klavírní cykly
- Nálady, poemy a vzpomínky


Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951)
- skladatel, pedagog, spisovatel
- tvoří přechod od zakladatelů ČNH k první generaci české národní hudby

Díla:
a/ vokální tvorba = vrchol - mužské sbory

b/ opery - "Eva" - představa operního realismuIMPRESIONISMUS
- umělecký směr 19. století
- impresio = dojem, nálada - název použil r. 1874 malíř Claude Monet
- nepoužívá se funkční harmonie, ale uvolněný systém + chromatika
- hlavní představitelé:
Claude Achille Debussy
Maurice Ravel
Gustav Mahler
Richard Strauss

Claude Achille Debussy (1862 - 1918)
- tvůrce hudebního impresionismu
- na pařížskou konzervatoř přijel v 11 letech
- za svého pobytu v Rusku dvorním klavíristou hraběnky von Mekk
- 1884 - získal římskou cenu za kantátu Marnotratný syn
- ovlivnil řadu skladatelů 20. století - Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Josefa Suka

Díla:
a/ opera: Pelleas a Melisanda

b/ pro orchestry:
- Preludium k Faunovu pozdnímu odpoledni
- Moře - 3 skici

c/ pro klavír
Radostný ostrov
Rikiny


Maurice Ravel (1875 - 1935)
- navázal na Debussyho impresionismus, který obohatil o španělský folklor, i když jeho otec byl Francouz a jeho matka z Baskitska

Díla:

a/ pro klavír
- Zrcadla
- Kašpar noci

b/ balety
- Má matka husa
- Dafne a Chloe → podnět od Dagilera

c/ pro orchestr
- Španělská rapsody (Bolero)


Gustav Mahler
- narodil se v Kališni na Moravě
- orientován nemecky - nelze ho považovat za českého skladatele
- propagoval českou hudbu v cizině
- nejlepší dirigent své doby

Díla:
a/ písňové cykly
- Písně o mrtvých dětech

b/ symfonie (9)


Richard Strauss (1864 - 1949)
- za 2. světové války se hlásil k nacismu

Díla:
a/ 8 symfonických básní
- Z Itálie
- Don Juan
- Enšpíglova šibalství

b/ opery - navázal na R. Wagnera
- Salome
- Electra
- Růžový kavalír
- Egyptská Helena

c/ řada koncertůEXPRESIONISMUS
- umělecký směr počátku 20. století
- protiklad k impresionismu
- čerpá z nitra člověka, líčí jeho duševní stavy, pocity strachu, zoufalství, odcizení
- odmítá romantickou citovost a usiluje o pravdivé vyjádření úzkostných stavů člověka
- výrok A. Schőnberg: "umění je voláním o pomoc těch, kteří na sobě prožívají osud lidstva."

Arnold Schőnberg (1874 - 1951)
- od mládí měl existenční potíže
- řada jeho děl se setkávala s nepochopením a skandálními premiérami
- v r. 1918 zakládá ve Vídni velký spolek pro soukromé provozování hudby, pobočku měli též v Praze
- 1925 až 1933 - učí na akademii v Berlíně a později emigruje do USA, kde učí na universitě
- vydal knihu o kompozici

Díla:
a/ písňový cyklus - Kniha visutých zahrad

b/ pro orchestr ( ks)

c/ opera: Mojžíš a Aaron


Alban Berg (1885 - 1935)
- vyšel ze Schőnberga
- nedosáhl jeho kvalit

Díla:
- opera: Vojcek - klíčová opera 20. století se sociálním námětem


Anton Weber
- navázal na Schőberga + dotáhl k dokonalosti
- řada atonálních skladeb
- 5 orchestrálních kusů


Igor Fjodorovič Stravinskij (1882 - 1971)
- ovlivnil vývoj hudby 20. století
- byl synem slavného carského operního pěvce
- studoval v Petrohradě práva - zde se seznámil s Rimským-Korzakovem
- 1901 - žil ve Švýcarsku a Paříži - zde spolupracoval s Piccasem a se Sergejem Ďagilevem (a jeho baletem - s tímto souborem navštívili tehdejší Československo)
- 1939 - stěhuje se do USA (zde r. 1945 získal občanství)
- 1962 - navštívil SSSR

Díla:
a/ balety
- Pták ohnivák - vliv impresionismu
- Petruška
- Svěcení jara - premiéra r. 1913 skandál
- Svatba

b/ řada koncertů
- Oidipus Řek
- Nářek Jeremiášův


PAŘÍŽSKÁ ŠESTKA
- skupina pokrokových pařížských skladatelů
- vznikla r. 1919
- název dal kritik Henry Collet
- vůdce - Jean Cocteau - jeho motto: dělejme hudbu pro všední den
- návrat k tradičním formám neoklasicismu

Představitelé:
- Artur Honegger
- Francis Poulena
Davius Milhard (?)
George Anvic


Artur Honegger (1892 - 1955)
- největší osobnost

Díla:
a/ oratorium: Král a David - základem jeho slávy

b/ kantáty
- Výkřiky světa
- Jana z Arku na hranici

c/ opery
- Judita
- Antigona

d/ symfonie = vrchol symfonie 20. století
- Druhá - r. 1941
- Třetí - r. 1946
- Pátá - r. 1950

e/ symfonické básně
- Pacifik 231
- Rugby


Francis Poulena (1899 - 1963)
- typický optimismus a vtip

Díla:
- opera - Lidský hlas
- řada koncertů
- pro klavír: (cyklus) PromenádaDavius Milhaud (1892 - 1971)
- syn velkoobchodníka s mandlemi - dobře finančně zajištěn
- 1917 až 1919 - vyslancem v Brazílii
- 1940 byl v USA

Díla:
a/ minutové opery
- Únos Evropy
- Opuštěná Ariadra

b/ několikahodinové opery
- Kryštof Kolumbu (4 hodiny, 52 sólistů)

c/ minutové symfonie + symfonie tradičního typu

d/ balety
- Stvoření světa (v USA + vliv jazzu)
- Vůl na střeše

e/ písňové cykly
- Hospodářské stroje

f/ 18 smyčcových kvartetů

g/ kantáta na počest J. A. Komenského - r. 1972George Anvic
- nejlépe splňoval požadavky Pařížské šestky (resp. J. Cocteaua)

Díla:
a/ Balet - Malíř a jeho modelNOVÁ VĚČNOST
- hnutí v Německu, které se rozvíjelo v 1920´s
- prosazuje čistotu skladby, která je dokonale architektonicky vykonstruována

Představitel:

Paul Hindemith (1865 - 1963)
- 1927 až 1934 - působil jako profesor skladby na vysoké hudební škole v Berlíně
- r. 1940 - v USA
- po válce obnovuje koncertní činnost po Evropě
- 1953 - ve Švýcarsku
- nechal se inspirovat neoklasicistními tendencemi pařížské šestky
- označován za Bacha 20. století

Díla:
a/ opery
- Harmonie světa
- Cardilac
- Malíř Mathys
- Stavíme město

b/ symfonie - jsou rozsáhlé, používá v nich motivický materiál z oper
- Malíř Mathys
- Harmonie světa

c/ řada koncertů
- pro klavír: cyklus dvanácti 3-hlasých fug
1. GENERACE ČESKÉ MODERNÍ HUDBY
Vítězslav Novák (1870 - 1949)
- pocházel z muzikantské rodiny, syn lékaře
- studoval na pražské konzervatoři (žákem Dvořáka)
- 1919 - profesorem skladby na mistrovské škole
- jeho žáci:
Ilja Hurník
Otík Jeremiáš
E. Suchov
Ján Cikker

Díla:
- vrchol = Moravská perioda
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Verunka43 Verunka43 | Web | 18. března 2009 v 20:01 | Reagovat

Zajímavý !!!

Taky sme se o něj učily.

2 Alven Alven | Web | 18. března 2009 v 20:05 | Reagovat

Je to jenom od Dvoraka, protoze mi bohuzel nejdou otevrit vypisky od Denci, protoze jsou v Open Office. Tak snad to bude stacit....

3 ... ♥ Natalie ♥ ... ... ♥ Natalie ♥ ... | Web | 18. března 2009 v 20:07 | Reagovat

tak tohle je uuuplně uuuužasny!!! Máš skvělej blog! Podíváš se na můj? P.S.: vyrábím designy!

4 Multivitamin.cz Multivitamin.cz | 19. března 2009 v 14:48 | Reagovat

další člověk kdo si asi ani nepřečetl článek pod kterej to píše :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...