Chování člověka

18. dubna 2009 v 14:35 | Domča |  Zsv
- podstatné rozdíly od chování živočichů:
• příčiny rozdílů:
1. Vývoj a stavba těla
- jiné nároky na uspokojení bio. potřeb
2. Způsob zachování rodu
- plánované rodičovství
3. Život ve společnosti, řeč, práce
- člověk se chová verbálně, uspokojování bio. potřeb má jiný ráz
- potřeby jsou složitější auspokojeníprovádíme prací
- potřeby psych. rázu a kulturní potřeby
- člověk se často chová protichůdně vůči potřebám (např. Zřekneme se snu a sporťáku, protože je pro nás moc drahý)
4. Sociální ráz chování
- zvířata se přizpůsobují prostředí X lidé si přizpůsobují prostředí
- nepůsobíme chováním pouza navenek, ale ovliňujeme (samovýchova).
→ zvířecí chování je živelné, člověk svě chování řídí a ovládá.

Chování člověka v zátěžových situacích a konfliktních situacích


FRUSTRACE = stav psychiky a chování, který vznikne blokováním možnosti uspokojit nějaké potřeby, nebo dosáhnout vytyčeného cíle.
•frustrační tolerance = stupeň odolnosti vůču frustracím
- je záporný zážitkový jev (pouze u frustrací)
+ je motivační činitel (pouze u frustrací)

DEPRIVACE = psychický stav, který vznikne tehdy, když člověk chronicky plně neuspokojuje svoje potřeby, nebo nedosahuje vytyčených cílů.
• deprivace nastává, když se zákl. potřeby uspokojují na úrovni existenčního minima, nebo klesají pod jeho úroveň
Deprivace:
a) fyzická
b) biologická
c) psychická - nedostatek podnětů, pro zdraví psych. vývoj
d) existenční (vyhazov z práce)
STRES (těžkost, tíseň, tlak, nátlak) = stav nepřiměřené psych. zátěže, který vzniká půobením nějakého rušivého faktoru na čl. po dobu dosahování cíle a svým tlakem ztěžuje/znemožňuje dosažení cíle nebo uspokojení potřeby.
- Př: Student, který chce dosahovat dobrých výsledký, ale nemá doma pro řípravu vhodné prostředí.
- u stresů zpravidla dochází k zablokovánídosažení cíle (kvůli silnému tlaku) → pocit selhání → pocity úzkosti (často se zaměňují za deprese... NEPLÉST!!!)

Obranné frustrační mechanismy
- defenzivní chování = na obranu vlastního sebevědomí, odvrácení újmy proti sebeúctě. Cílem je zachovat si vnitřní rovnováhu a vlastní duševní zdraví.

KONFLIKTNÍ SITUACE A REAKCE NA NĚ

- v chování člověka může dojít ke třem základním druhům konfliktů:
1. Konflikt vnější
2. Konflikt vnitřně-vnější
3. Konflikt vnitřní

1. Konflikt vnější
- prostředí (vnější) na nás klade požadavky, které mohou být protichůdné
- odehrává se zpravidla v "terénu" = když dojede ke srážce lidí v kolektivu a to v důsledku toho, že reprezentují rozdílná stanoviska a každý chce dosáhnout svého cíle
2. Konflikt vnitřně-vnější
- když nasane střetnutí mezi vnějším požadavkem chování a vnitřní tendencí člověka chovat se určitým zůsobem (např. školní řád x přestupky jedince)
3. Konflikt vnitřní
- protichůdné tendence k určitému chování, vznikají v člověku samém

Konflikt = dochází k němu v těžkých chvílích, kdy jde o významné hodnoty, kdy je třeba si něco zvolit, vybrat či odmítnout a kdy si uvědomujeme možné negativní následky svých rozhodnutí.

Reakce na konflikt:
- nastane situace, kterou neumíme v dané chvíli řešit
- jsou rozmanité
- projevujeme se jako jednotlivci
- chladná maska
- bouřlivý lidé
- Obecná reakce na konflikt
- zvýšené emocionální napětí
- u některých lidí až nevhodné chování

TYPICKÉ REAKCE NA KONFLIKT
- probíhají v tendenci ochránit vlastní osobnost
1. Reakce trestající navenek
- jednotlivec agresivně přenáší vinu na jiné osoby, ale i věci a to všeje zpravidla doprovázeno hněvem.
2. Reakce trestající dovnitř
- jednotlivec je agresivní sám vůči sobě, trestá sebe → sebeobviňování, výčitky svědomí, pocit viny nebo neshopnosti
3. Netrestající reakce
- zlehčuje konflikt
Příklad: Vyhraněná reakce na zklamání v lásce
1. Obviňování protějšku
2,. Obviňování sebe (otázky jako: Co jsem udělal špatně apod.)
3. Konečněěěěě! xD

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
Cíle řešení:
- odstranit těžkosti, které stojí v cestě k uspokojení dané potřeby
- vybít vnitřní napětí
- obnovení narušené vnitřní rovnováhy
Postup řešení:
- nepřipustit reakci na konflikt
- potlačit "citový tlak"
- racionalizace konfliktu (rozebrat si to)
- změna postoje k motivům, cílům jednání
- objektivní sebepoznání
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 viagra viagra | E-mail | Web | 10. května 2014 v 18:59 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...