Objevné cesty a Reformace

13. ledna 2010 v 16:44 | olík |  Dějepis

Objevné cesty

· PŘEDPOKLADY A PŘÍČINY
o Osmanští Turci→ 1453 dobyli Cařihrad→ obsazují Byzanc→ přerušeny tradiční cesty s Orientem→ hledání nových cest
o Nedostatek drahých kovů v Evropě
o Evropa→ hledá cesty po moři→ rozvoj
§ Nové typy lodí
· KARARELA
· KARAKA
§ Navigace
· Kompas
· Sextant
§ Mapy
· Z východu- dokonalé
· Předpoklady kulatosti země
· Globus- 1492- Martin Behaim
o Námořní velmoc- PORTUGALSKO
§ Příhodné geografická poloha
§ Vnitropolitické předpoklady- RECONQUISTA již 12., 13. Století
§ Organizátor Jindřich Mořeplavec
§ Směr
· Podél Afriky do Orientu
· Obsazování ostrovů
o Kanárské o.
o Kapverdské o.
o Arony
o Madeine
· 1486- 88- Bartoloneo Diaz
o Mys Dobré naděje
· 1497- 99- Vasco de Gama
o Obeplutí Afriky- do Indie
o Obsadil Kalikat a Goa= přístvy
· Portugalci- dále na východ
o 1511- 13- Malacca (Indonésie)
o 1557- Macao v Číně
o Výsledky:
§ Obchod s orientálním kořením
§ Nedokázalo ekonomicky využití pro rozvoj vlastní země
§ Úbytek námořníků- vrátil se pouze každý 10 muž
§ Silná konkurence Španělska→ Portugalsko se muselo podřídit→1580- 1640
§ Personální unie šp. a port. = španělský panovník vládne v Portugalsku
o ŠPANĚLSKO
§ Reconquista pomalejší, vrcholí v 2. Pol. 15. Stol
§ 1469- sňatek- Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský
§ 1479- se ujímají vlády→ španělské království
§ 1492- dobyta Granada→ dokončena Reconquista
o Kryštof Kolumbus
§ Lodě- Pinta, Nina, Santa Maria
§ Objevil dále Portoriko, Malé Antily a Jamajku
o Amerigo Vespuci
§ Ital ve španělských službách
§ Spis MUNDUS NOVUS- NOVÝ SVĚT
§ V 16. stol. název Amerika
o Vasco de Balboa- 1513
§ Přechod Panamskou šíjí
§ Začalo 800 mužů- dokončilo 25
o Fernao Magalhanes- Portugalec ve španělských službách
§ 1519- 22- organizátor 1. Cesty Evropanů kolem světa- vyrazilo 5 lodí- dojela jenom jedna= 255mužů- 18 mužů
§ Kronikáři- PIGAFETTA
§ Potvrzena kulatost země
§ Šp. obsazování zemí- CONQUISTA
PŘEDKOLUMBOVSKÉ CIVILIZACE JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
· Střední Amerika- AZTÉKOVÉ (dnešní Mexico)
o Centrum- TENOCHTITLAN- na jezeře- bakterie- ničí organické odpadky
o 5 miliónů obyvatel
o Poslední vládce- MONTEZUMA
o Vyspělá kultura- architektury= stupňovité chrámy
o Náboženství- lidské oběti
o Věda- matematika, astronomie
o Kalendář
o CONQUISTADOR- Hernando Cortés
§ Dobyl říší 1519- 21
§ 400 pěších vojáků a 15 jezdců+ spojenci- podrobené kmeny
§ Kolonie- Nové Španělsko
o Oběti:
§ 50000 lidí ročně
§ 20 000 lidí během zasvěcování chrámu v Tenochtitlánu
§ Nejraději obětovali nepřátelské válečníky
§ Tzv. květinové války
o Války:
§ Dřevěný kyj s obsidiánovým ostřím- MACUAHUITL
§ Pokud málo jídla- pojídali svoje nepřátele, ale odmítali jíst své spolubojovníky
§ Bůh války- HUITZILOPOCHTLI
o Kalendář:
§ Náboženský:
§ Tonalpohualli
§ 260 dnů
§ 13 měsíců po 20 dnech
§ Občanský kalendář
§ 18 měsíců po 20 dnech+ 5 nešťastných dnů
o Matematika:
§ Dvacítková soustava
· Máyové
o Na poloostrově Yucatán
o V době příchodu španělů- již za zemitem
o Města- stupňovité pyramidy
o Matematika
o Kalendář
o Chicken Itza- posvátné centrum, posvátná studna- přírodně udělaná
o Sauny
· Inkové
o J. Amerika- na území Peru, Bolívie, Chile
o F. Pizaro- 1531- 1535= dobyl ji
o Město CUZKO- hlavní město
o Když přišli španělé- občanská válka
o MACHU PICCHU- objeveno 1911- Hiram Bingham 1911
o Dokonalá silniční síť- nepoužívali kolo- lamy, na zádech
o Kipu- písmo, soustava provázků, statisticko- početní soustava- počítadlo
o Poslední Inka- Atahualpa→ zavražděn šp. konfiskátory
o Odpor proti španělům pokračuje i další desítky let
o Vyspělá kultura:
§ Kult slunce- Inka- syn slunce
§ Rozvinutá řemeslná výroba
§ Drahé kovy
§ KIPU- uzlové písmo
§ Náboženské oběti (bohům hor)
§ Oblast- Peru, Chile
§ Miloslav Stingl- český amerikanista, světově proslulý autor řady knih

Důsledky objevných cest
o Politické:
· Mocensko- politické změny- nejúspěšněji vyšlo Španělsko, Portugalsko
· Portugalsko x ŠPANĚLSKO→ rozdělily sféry vlivu ve světě
· Rozdělení sfér vlivů ve světě→ demarkační čáry (1493, 94, 1529)
· 1494- smlouva z Tordesillasu (port- v Americe pouze dnešní Brazílie)
· Španělé- v 16. Století- Habsburkové- Karel V.- říše Aztéků a Inků
o Říše, nad níž Slunce nezapadá
o Konkurence- Nizozemsko, Anglie, Francie
o Státem organizované pirátství
1. KORZÁN
BUKANÝR
2. FLIBUSTÝR
o Neslavnější= pirát Morgen
Pirátské centrum - Jamaica
§ JAMAIKA
§ TORTUGA
· Anglie- pirát sir Francis Drake
o Jako druhý obeplul svět 1577- 80
o Přepadal španělské lodě při té cestě- u Jižní Ameriky
o Plavbu přežil- ZLATÁ LAŇ- jeho mateřská loď
o Zisk té plavby- jako královská pokladna za dva roky
· 3. Cestu kolem světa také Angličan- T. Cavendish
o EKONOMICKÉ:
· Přímé- výměna plodin a zvířat
o Z Ameriky:
1. BRAMBORY
2. RAJČATA
3. ANANAS
4. KUKUŘICE
5. FAZOLE
6. KAKAO
7. PAPRIKA
8. TYKVE
9. SLUNEČNICE
10. TABÁK- kouřili- do dýmky, doutníky, cigarety- žebráci za Seville
11. DRUHOTNÉ VÝROBKY Z TĚCHTO PLODIN
o Do Ameriky
1. Klasické obilí
2. Kůň
· Nepřímé:
o Cenová revoluce- obrovský příliv drahých kovů- vede k poklesu hodnoty
o Přesun hlavních ekonomických obchodních center ze Středomoří (Benátky, Janov) na pobřeží Atlantiku- Šp., P.,Niz., Angl.
o SOCIÁLNÍ

· DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY
o Vymírání obyvatel Ameriky (války, nemoce- neštovice, chřipka)
o Dovoz levné pracovní síly z Afriky→ obchod s otroky→ míšení černochů→řada míšenců (mulat, mestic, zamb)
o Potomci španělských kolonizátorů- creol
o KULTURNÍ:
· Šíření křesťanství a jeho kulturní vliv
· Katolická víra- jezuitéReformace

· Hnutí za nápravu církve
· Protireformace:
o Hnutí proti nápravě církve
o Německo 16. století:
· Roztříštěnost hospodářská i politická- sjednotilo až v 19. STOLETÍ
· Stovky drobných států
· Ekonomické problémy
· Odpor proti katolické církvi (chamtivost, útisk)→ MARTIN LUTHER (1483- 1546)
· LUTHER= augustiánský mnich, doktor filosofie (univerzita ve WITTENBERGU)
o Od roku 1517- veřejná kritika církve- proti odpustkům, své zásady shrnul do 95 tezí (návrat k apoštolské církvi, odmítal papeže jakožto hlavu církve, odmítal dosavadní církevní organizaci, odmítal celibát) šel příkladem- odstoupil z řádu a oženil se s bývalou jeptiškou ( Katarýna von Bora)- 6 dětí
o Inspiroval si husitstvím- příjímání pod obojí, všichni si jsou rovni, bohoslužby v Nj, přeložil bibli, nebyl radikální→ šlechtici podporovali- azyl na hradě Wartburg- dokončil překlad bible do němčiny
o Katolická církve- papež- klatba- Luther si vytvořil novou církev- stoupenci Luthera= Lutheráni- lidé napříč sociálními vrstvami- od podaných až po šlechtu
o Umírnění- F. Melanchton (Lutherův zeť)
o Radikální- Tomáš Münzer- do Prahy- zklamán už ne tak husiti, v německu zapojen do lidových bouří- německá selská válka
o 1524- 26= německá selská válka- poddaní chtěli se mít líp- Lutheránská protestantská šlechta je zničila
1. Müntzer- Mühlhausen (město)- povstání poraženo v bitvě u Frankenhausu- 15. 5. 1525, povstalců= 3- 10000, vojáků- 6 (z otho 2 zraněni) po strašlivém mučení odvolal své učení a byl popraven.
2. 100 000 mrtvých povstalých
3. Nepokoje rovněž i v příhraničních oblastech čech
o Luther- podpora ze strany saského kurfiřta→ hrad Wartburg
o Dozvuky nepokojů- město Münster- 1534- 35, městská komuna, založena na rovnotě, trvala 16 měsíců nakonec poražena
· Císař Karel V. (1519-56)
o Proti reformaci
X
o Stoupenci reformace- protestní sněm ve městě Speyer (Špýr)→ PROTESTANTI
o 1531- šmalkaldská jednota- obranný svaz
1. Válka- 1546- 47
2. 1547- b. u Mühlbergu- ŠJ poražena
3. Nakonec dohoda- mezi katol. Aprotes.- 1555- AUSBURG
· Švýcarsko
o Cíl- pol. a hosp.- nezávislost na Habsburcích
o Reformátoři- ULRICH ZWINGL (1484-1531)
1. Curych
2. 67 tezí- vychází z luthera, ale radikálnější
3. Odmítá transsubstanciaci- odmítá Ježíšovu přítomnost ve víně a chlebě
4. 1531- v boji proti katolíkům umírá v bitvě u Kappel
o Jan Kalvín
1. Pochází z Francie
2. Právník, nikoliv kněz
3. Rozvinul učení zwingliho
4. Víra v PREDESTINACI- předurčení
5. Důraz na ctnosti- píle, šetrnost, střídnost
6. Ženeva- teokratická městská republika v čele s Kalvínem
7. Netolerantním k ostatním názorům
8. Nechal upálit Miguela Serveta- náboženský exulant ze Španělska, který odmítá učení o svaté trojici
o Francouzský lékař, který jako první popsal malý krevní oběh
o Učení Luthera, Kalvíra- šíření do dalších zemí
1. Kalvínská víra- do Francie, Nizozemí, Skotsko, Polsko, Uhersko.
o Protireformace:
1. - Jezuité= Tovaryšstvo Ježíšovo
2. - schváleno 1540
3. -Ignác z Loyoly ( 1491- 1556)
o Španělský šlechtic a voják→ řád vojenskou organizaci
o Soustředění především na mládež
o " účel světí prostředky"
o 1609- blahoslaven
o 1622- kanonizován
· Francie:
o 16. Stol. - centralizovanou monarchií
o Počátek 16. Stol. = patnáct miliónů obyvatel- pak náboženské nepokoje
o Rod: VALOIS
o František I. ( 1515- 1547)
1. Byl proti X HUGNOTŮM- ( francouzští kalvinisté)
2. za jeho vlády- Leonardo da Vinci→ zemřel→ zanechal Monu Lisu
o Jindřich II. (1547- 1559)
o Manželka- Kateřina Medicejská
§ po jeho smrti vládla- katolička- náboženské války
§ věřila astrologii- NOSTRADAMUS
· předpověděl zabití jejího manžela- ona pak zabila toho, co nešťastnou náhodou zabil jejího manžela- také proto že byl protestant
o František II. 1559- 1560)
1. Žena- Marie Stuartovna
o Karel IX. - (1560- 1574)
1. Vrcholí náboženské války
2. Když trvaly dlouho→1572 smír katolíků a hugenotů→ stvrzen sňatkem Markéty (dcera Kateřiny Medicejské) s Jindřichem Navarským ( vůdce HUGENOTŮ)→ sňatek byl uskutečněn→ protestantská šlechta se sjela na svatbu→ jejich domy označeny→ noc po svatbě katolíci vtrhli do protestantských pokojů a zavraždili Hugenoty= "BARTOLOMĚJSKÁ NOC"- 25. 8. 1572
3. Jindřich Navarský přežil a koncertoval na katolickou víru- ale jenom na oko- utekl a přidal se zpět k Hugenotům
o Jindřich III. (1574- 89)
1. Syn Jindřicha a Kateřiny Medicejské
2. Pokus o smír X silné katolické rody, kteří chtěli pokračování války→ 1589- zavražděn mnichem→ vymírá rod VALOIS
o 1589- Jindřich Navarský= Jindřich IV.
1. Zakládá dynastii Bourbonů- vládla až do 19. stol.
2. 1598- Nantský edikt- dorovnání Hugenotů a katolíků
3. 1610- zabit fanatickým knězem
· Anglii
o 1485- 1603- TUDOROVCI
o JINDŘICH III.
1. Absolutismus
2. Podpora podnikání- chov ovcí (ohrazování- velkochovatelé, zabírají půdu drobných zemědělců, textilní manufaktury
o JINDŘICH VIII. (1509- 47)
1. Náboženské reformace- 1534- anglikánská církev
o Ruší církevní řády, nezávislá na Římu, majetky řádů připadají panovníkovi, státní církev
2. 6 žen:
o
Kateřina Aragonská
§ Katolička, starší než on, neporodila následníka, kvůli ní nová církev, aby se mohl rozvést
o Anna Boleynová
§ Dcera Alžběta, syna ne, a byla nevěrná- 1536- nechal popravit
o Jana Seymurová
§ Syn Eduard, po porodu zemřela
o Anna z Cleve
§ Německá šlechtična
§ 1540- rozvod, dožila v ústraní na hradě
o Kateřina Howardová
§ 1542- nechal popravit jí, i ty co jí doporučili
o Kateřina Parrová
§ Vdova, vzal, aby vychovávala jeho děti
§ Jindřicha přežila
3. T. More (lat. Morus)- nesouhlasil s novou reformací církve, Utopie
4. Vedlejší náboženské směry
o PURITÁNI (KLAVNINISTÉ)- 1620 ODPLULI DO AMERIKY- OSADA, většinou podnikatelé, ve městech
o INDEPENDENTI- venkov
o Eduard VI.(1547- 53)
1. Předčasně umřel
2. Z románu princ a chuďas
o Marie Tudorovna ( 1553- 1558)
1. Katolička
2. Manžel- Filip II. (španělský král)
3. Pronásledování protestantům
o Alžběta I. (1558- 1603)
1. Wiliam Shakespear
2. Kulturní a ekonomický rozmach- ALŽBĚTINSKÁ RENESANCE
3. Panenská královna
4. Marie Stuartovna
o Sestra Alžběty, za podpory španělska snažila získat anglický trůn- 1587 popravena→ reakce byl útok španělska- 1588- invaze do Anglie→ sir Francis Drake, jeden z kapitánů- Španělsko poraženo→ změna mocenských pozic ve světě- síly na moři ve prospěch Anglie→ ANGLIE SE STÁVÁ NÁMOŘNÍ VELMOC
5. Rozvoj obchodu se zámořím- obchodní společnosti
o Východoindická-
o Západoindická-
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...