PLATON

7. prosince 2010 v 18:16 | Kachna |  Zsv
Platón
Platónovy dialogy- je jich kolem 30
-dělí se do 3 období
1)Sokratovské období-Kriton, Obrana Sokratova, Charmides, Protágoras, Gorgias
2)Menon, Simposion, Ústava, Faidros
3)závěrečné období Platónova stáří- Parmenides, Sofistes, Kritias, Zákony (jediný text, ve kterém se neobjevuje postava), doplňuje Ústava
- texty o Platónovi- Jan Patočka- Platon
Egon Bondi Novotný- překladatel Platóna
- pocházel z významné aristokratické rodiny
- básník, malíř, filosof
- filosofií se zabýval pod vedením Kratila
- od svých 20. let patřil k posluchačům Sokrata (po jeho smrti otřesen a na 12 let opouští Athény- cestuje)
- v roce 387 BC se vrací do Athén a zakládá filosofickou Platónovskou akademii (až do roku 529- zrušil jí císař Justinián jako školu, kde se učili pohané)
- kudy vedla cesta- 3 způsoby-
1)Herakleitos- jeho filosofie světa
2)Sokrates- hledání obecného
3)Eleaté- hledání něčeho stálého
- filosofie- "Reálný svět, který nás obklopuje není světem opravdovým, ale pouhým odrazem světa skutečného, tedy světa idejí."
- předmětem sporů bylo jeho pojetí idejí
- definoval podstatu věcí mimo věci samotné - "Ideje jsou jediným skutečným jsoucnem, věci našeho světa jsou jen nezřetelnými napodobeninami, nebo je jejich existence podmíněna přechodnou existencí idejí." -
Platónský trojúhelník
- anamnésis- rozpomínání duše (duše si rozpomíná na svět idejí)
- methexis- účast na ideji
- pomocí smyslů vnímáme svět a zároveň si naše duše rozpomíná na svět idejí
- duše a pravé bytí spolu souvisejí v ideji- význam ve výkladu poznání - existence nižšího smyslového poznání, které se týká jevů- výsledkem je DOXA- domníváme se, zkušenost
- existence vyššího smyslového poznání, které se týká anamnésis- výsledkem je EPISTEME- rozpomínání duše -

Platónova dualistická koncepce světa- 2 světy
1) svět hmotný- proměnlivý, materiální, viditelný - svět smyslů, mínění- DOXA= NEJSOUCNO
2) svět idejí- neměnný, nemateriální, svět pravdivého vědění- EPISTEME= JSOUCNO
- svět idejí je hierarchizován
- čím vyšší stupeň, tím jsou ideje obecnější a je jich menší počet
- nejvyšší idea je idea dobra= AGÁTHOS
- etika- vychází ze Sokrata- ctnostem se lze naučit
- dobro je v jevech poznatelné
- za největší ctnosti- moudrost, statečnost a spravedlnost
- stát není božská, ale lidská instituce
-potřeba lidi vychovat k 3 dovednostem
1) gymnastika- klid těla
2) hudba- harmonie
3) počty- námaha a bolest
- duše má tři části
- rozumová, vášnivá, žádostivá=psychologie
- moudrost, statečnost,spravedlnost=etika
-vládci, strážci, obchodníci=politika
- Ústava
- demokracie není to nejlepší
- přehled vlád-
1) aristokracie- vláda nejlepších
2) timokracie- vláda ctižádostivých
3) oligarchie- vláda mocných a bohatých
4) demokracie- vláda lidu
5) tyranie- vláda jedince
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...