Anticka literatura

9. května 2011 v 15:42

■ 14.stol. PNL - 4.stol. NL

■ literatura starověkého Řecka a Říma
■ antiquus (z lat.) = starý, starobylý, dávný
■ antiquitas (z lat) = starobylost, starý věk
■ novodobé označení pro starověké období, ve kterém byly vytvořeny v řecké a římské společnosti kulturní hodnoty
■ vliv na evropskou kulturu (různá míra vlivu; nejvíce z antiky čerpaly renesance a humanismus; klasicismus - sochařství; romantismus; 20.st. - filosofie)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAROŘECKÁ LITERATURA

· 8.stol.PNL - 529
· první ucelená evropská národní literatura
· oblasti osídlené Řeky: J balkánského pol., Z pobřeží Malé Asie, ostrovy v Egejském moři, oblasti Středomoří (8.-6-stol. PNL)
· je starší
· texty psány různými nářečími řečtiny
· ALFABETA
= hláskové písmo
= používali ji Řekové
= převzato od Féničanů, kteří ale zapisovali pouze souhlásky
= Řekové doplnili samohlásky
· periodizace řecké literatury:
1) období: ARCHAICKÉ (9.-6.stol. PNL)
- šíření epiky g eposy
- lyrika
2) období: ATTICKÉ = KLASICKÉ (5.-4.stol. PNL)
- rozvoj dramatu (Aischylos, Sofokles, Euripides)
- próza g dějepisectví, filosofie
- řečnictví
3) období: HELÉNISTICKÉ (konec 4.-1.stol. PNL)
- rozvoj dramatu (gnová komedie)
- poezie (gbukolická poezie)
4) období: ŘÍMSKÉ (konec 1.stol PNL-529 NL)
EPIKA
- epikos (z řec.) = dějový
- šířili ji potulní pěvci (Alici) a recitátoři (rapsódi), předávající své skladby z generace na generaci
— epos
= rozsáhlá epická veršovaná skladba s rozvětveným dějem
= epická šíře = hodně epizod (vedlejších dějů) a popisů
= hl.děj + epizody
= obšírný, detailní popis
= vzletné vyjadřování
= rozsáhlá přirovnání
= výjimeční hrdinové (heroové) g stateční, hrdinní, obětaví; a líčení jejich činů
= božské zásahy
= jazyk: vznešenost jazyka, ustálená epiteta, figury a vypravěčský odstup
= druhy Þ hrdinský, dvorský / rytířský, historický, romantický, duchovní, směšnohrdinský, zvířecí
= forma: časoměrný hexametr
= epiteton = hodnotící básnický přívlastek (Homérské e. constans - ustálený p.)
HOMÉR (cca 8.stol. PNL)
- básník, archaické období
- Homérské eposy:
2 nejstarší eposy
autorství připisováno Homérovi
vznik 9. a 8.stol. PNL
náměty se vztahují k období
psány časomírou - hexametrem (=každý verš má 6 stop)
1 stopa = 4 móry (---- È È ; ---- ---- )
poziční délka - metr (dlouhá) [ou = přirozená délka]
24 zpěvů (kapitol)
bohatý děj g hl.příběh+vedlejší děje=epizody
obšírný popis (místa, postavy, děje)
fantazijní motivy s historickými událostmi
pomalý spád děje g EPICKÁ (homérská) ŠÍŘE, opakující se ustálené přívlastky i celé pasáže
do jednání hl.hrdinů zasahují bohové, kteří se chovají jako lidé
HÉROOVÉ
= hl. postavy obou eposů
= někdy polobohové, většinou lidé obdaření mimořádnými vlastnostmi (válečným umem a statečností)
= ideál řecké aristokratické společnosti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...