Anglina

slovíčka AJ

5. května 2009 v 20:41 | Multivitamin.cz
Archery : lukostřelba
athlete : atlet
bat : úder
bobsleigh : boby
climbing : horolezectví
coach : trenér
conclusion : závěr
court : hřiště
crown : zástup
chicle : kout
equipment : vybavení
fan : fanoušek
giant : obr
goal : gól
lifestyle : životní styl
medal : medaile
net: sit
pitch : hřiště
player: hráč
racket : raketa
ritual: rituál ( nečekaně :-D )
rollercoaster : horská dráha
scuba diving :šnorchlování
sled : sáně
slogan : heslo
sneaker : trenér
spectator : divák
stride : dlouhý krok
superstition : pověra
team : tým
track : dráha
traper : trenér
viewer : divák ( televizní )
warm-up : rozcvička
vynechala sem názvy sportů...ty sou stejně stejný :-D


May, might, could, probably and definitely

3. května 2009 v 13:01 | Multivitamin.cz
May, might, could, probably and definitely
Užíváme, pokud mluvíme o možnostech. ( prostě možná :-D )
It may rain this afternoon
I might go to the party on Saturday
You could come to the party
Probably a definitely užíváme pro řečená jak moc jsme si něčím jistí.
We will probably go swimming tomorrow.
We definitely won't go swimming tomorow.

Past perfect

3. května 2009 v 12:47 | Multivitamin.cz
Past perfect ( předminulý čas )
Používá se tehdy, pokud mluvíme o ději, který proběhl a byl ukončen před jiným dějem v minulosti.
Past simle ( minulý čas prostý ) nebo past perfekt ( předminulá čas ) ?
Minulý čas prostý používáme tehdy, pokud mluvíme o řetězu dějů, nebo ději, které se stali v minulosti.
We saw a shark, started swimming, and reached the beach just in time.
Předminulý čas používáme spolu s minulým časem prostým dohromady v jedné větě. Předminulý čas použijeme k vyjádření činnosti, jež se stala první a minulý čas prostý k vyjádření činnosti, která následovala.
I returned to the beach, becouze I had lost my watch.

Anglická přísloví

2. října 2008 v 19:30 | Multivitamin.cz
Firs come first served ( kdo dřív přijde ten dřív mele )
Look before you leap ( dvakrát měř, jednou řeš )
Don´t caunt your chicken before they have hatched ( neříkej hop,dokud nepřeskočíš )
Out of sigh out might ( sejde z očí sejde z mysli )
Still waters ran deep ( tichá voda břehy mele )
Itś no use crying over spilt milk ( nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem )

Aj- rozhovor s doktorem ( příklad )

14. září 2008 v 19:58
Hello
Hello, what is the problem?
I have a headache ane sore throat. And i have a cought and I sneeze.
You have a cold. You must stay in bed,drink tea and také tablets.
Thanks. Bye.
Bye...That will be 30 koruns

Aj slovíčka L4 - přídavná jména

14. září 2008 v 19:25 | Multivitamin.cz
Astonishing : udivující
Authentic : původní
Balanced : vyvážený
Bored : nudný, znuděný
Boring : nezáživný
Cheap : levný
Dangerous : nebezpečný
Delicious : lahodný
Emotional : citový
Enjoyable : zábavný
Exhausted : vyčerpaný
Exhausting : vyčerpávající
Fantastic : výborný
Fascinated : fascinovaný
Freezing : chladný
Fresh : čerstvý
Frightened : děsicí
Healthy : zdravý
Hot: horký
Interesting : zajímavý
Low-fat : nízkotučný
Rotten : schnilý
Sad : smutný
Salty : slaný
Sick : nemocný
Simple : jednoduchý
Sore : bolestivý
Sweet : sladký
Spicy : kořeněný
Tasty : chutný
Terrible : hrozný
Terrified : děsící se
Terrifying : děsivý
Tough: tuhý strohý

Aj slovíčka L4 - slovesa

14. září 2008 v 19:11 | Multivitamin.cz
Adore: uctívat
Beat : tlouct
Break : zlomit
Detest : nenávidět
Disappear : zmizet
Dislike : nemít rád
Fascinate : okouzlit
Heal : hojit
Hurt : úraz
Love : láska, milovat…
Scare : vyděsit
Stand : stát
Taste : chuť
Terrify : vystrašit , vyděsit
Twist : zvrtnout
Vanish : zmizet
Wonder: zázrak, div

Aj slovíčka L4 - podstatná jména

14. září 2008 v 18:42 | Multivitamin.cz
Ankle : kotník
Back: záda
Chest : hrudník
Chin : brada
Danger : nebezpečí
Diet : dieta, strava…
Ear : ucho
Effect : výsledek, účinek
Elbow : loket
Evil: zlo
Eye : oko
Eyebrow : obočí
Fear :strach, obava
Finger : prs
Foot : chodidlo
Hand ruka
Head :hlava
Headache : bolest hlavy
Heart : srdce
Knee: koleno
Lip: rty
Mouth : pusa
Nail : nehet
Neck: krk, šíje
Nose : nos
Pain : bolest
Panic : panika
Plaster : náplast
Pulse rate : tepová frekvence
Shoulder : rameno
Soul : duch, duše
Stomach : žaludek, břicho
Stomach-ache : bolest břicha
Thanks : díky
Thigh : stehno
Thumb : palec
Toe : prst na noze
Toothacke : bolest zubů
Waist: pas
Wrist : zápěstí

ROZVITÝ PŘÍVLASTEK V AJ

12. května 2008 v 21:09 | Multivitamin.cz
ROZVITÝ PŘÍVLASTEK V AJ
1.základní popis, náš názor ( fantastic )
2.velikost ( small )
3.stáří ( old )
4. Barva ( grey )
5.původ ( french )
6.materiál ( metal )
7.funkce
8.podstatné jméno

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

12. května 2008 v 21:00 | Multivitamin.cz
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE
1
.Comaprativ tvoříme přidáním koncovky - er, superlativ koncovkou - est a určitým členem -the ( small, smaller ,the smallest )
2.Pokud slovo již končí na -e , přidáváme pouze koncovku -r a -st ( nice , nicer , the nicest )
3.Pokud slova končí na -y ,odtrhneme jej a přidáme -ier , - iest ( easy , easier , the easiest )
4.Pokud poslední tři písmena měněného slova jsou v tomto pořadí - souhláska , samohláska , souhláska , zdvojujeme poslední písmeno ( big , bigger , the biggest )
5.Pokud jsou slova delší než dvouslabičná , comparativ a superlativ tvoříme pomocí slov - more a the most ( beautiful , more beautiful , the most beautiful )
Máme také nepravidelná přídavná jména , přičemž nejpoužívanější jsou :
bad - worse - the worst
good - better - the best

Aj - překlad slovíček L-5

12. května 2008 v 20:04 | Multivitamin.cz
PODSTATNÁ JMÉNA
Accommodation : ubytování
amenity : vybavení
aunt: teta
Brother : bratr
carer: pečovatel
cousin : bratranec, sestřenice
dad : táta
flatmate : spolubydlící
foster-family : nevlastní rodina
grandchild : vnouče
Grandfather : děda
grandmother : babička
husband : manžel
mother : matka
notice: oznámení
only child : jedináček
peer : vrstevník
pressure : tlak
relative : příbuzný
rent : nájem
sister : sestra
uncle: strýc
wife : manželka
SLOVESA
bully : šikanovat
envy: závidět
foster: starat se
instruct : poučit
miss: chybět
squawk: kdákat
swear : přísahat
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
available : dostupný
caring : laskavý
cheerful : veselý
close: blízký
convenient : vhodný
difficult : otížný
heavy : těžký
horrible : strašný
miserable :nešťastný
mournful : žalostný
patient : trpělivý
powerful: silný
relaxing: uvolňující
reliable : spolehlivý
responsible : zodpovědný
sad : smutný
selfish: sobecký
smart: chytrý
sport : rozmazlený
thoughtful : přemýšlivý
toothless : bezzubý
understanding : chápavý
FRÁZOVÁ SLOVESA
Bring up : vychovat
fall out: pohádat se
get into : dostat se do…
get on / along with : vycházet
grow up : vyrůst
look after : starat se, dohlížet
put up with: smířit se
stay on : zůstat
take after: podobat se
tell off : vynadat
SPOJENÍ
From this way foward : ode dneška
Get into trouble : dostat se do problému
Make friends : spřátelit se
Be no joke : není snadné…
Make sure : ujistit se
Make up your mind : udělat si svůj názor
 
 

Reklama
SPAMY MAŽEME...