Biologie

ZOOLOGIKÉ VĚDY

9. září 2008 v 8:14 | Multivitamin.cz
Zoologie - věda, která se zabývá všestraným studiem živočichů

ZOOLOGICKÉ VĚDY

A)Systematické vědy
- systematika ( věda o třídění )
- morfologie ( vnější stavba )
- anatonomie ( vnitřní stavba )
- fyziologie ( činnosti )
- zoopaleontologie ( vymřeliny )
- ekologie ( vztahy )
- etologie ( chování )
- genetika ( dědičnost )


B)Speciální podle oborů
- parazitologie (parazité )
- entomologie ( brouci, hmyz )
- ichtiologie (ryby )
- ornitologie ( ptáci )
- mamologie ( savci )
- herpetologie ( plazi )
- arachnologie ( pavouci )
C)Praktické
- zootechnika ( živočišná technika v zemědělství )
- bionika ( využívání poznatků z přírody v technice )
- veterinální lékařství

Bakterie

6. srpna 2008 v 10:32 | Multivitamin.cz
BAKTERIE
Mají prokariotickou buňku
Tvary:
- koky
- diplokoky
- streptokoky
- stafylokoky
- tyčinky, bacily
- vibria
- spirochéty
- smirily
Vytvářejí spóry k překonání nepříznivých podmínek - jsou všudypřítomné

Rozmnožování:
a) nepohlavní, příčné dělení
- trvá asi 30 minut
- nejdřív se zdvojí DNA
- až poté buňka
b) Pohlavní, výměna nukleovým kyselin

Výživa:
1) Heterotrofní - zdrojem uhlíku je organická látka
a) saprofyté ( hniložijné )
b) parazité
c) potravní řetězce
d) symbióza
2)Autotrofní ( samovýživa) zdrojem uhlíku je oxid uhličitý
a) Fotoautotrofie - zdroj energie je světlo - fotosyntéza ( nutný je bakteriochlorofyl )
b) Chemoautotrofie - zdrojem energie je chemická reakce - oxidace ( bakterie sirné, železité, nitrifikační )
Katabolismus ( zisk energie ):
a) aerobní ( potřebují kyslík )
b) anaerobní ( neumí žít v prostředí, kde je kyslík )
c) fakultativně anaerobní
Význam bakterií:
1) Původci chorob ( TBC, cholera , vředy , lepra , kapavka, syfilis, záněty, angína, tyfus, spála…)
ochrana : očkování, desinfekce,sterilizace…
2) Koloběh látek v přírodě - rozkladači , úrodnost půdy,zelené hnojení…
3)Biotechnologie - kvasné bakterie ( ocet, zelí, jogurty ) , bioplyn, čištění odpadních vod, výroba vitamínů a hormonů )
4) Genetické inženýrství - enzymy, hormony, antibiotika…
5) Symbiotické bakterie - naše střeva ( bakterium coli ), nitrogení - hrách
6) Modelové organismy - výzkum

Nebuněční

27. července 2008 v 11:55 | Multivitamin.cz
Nebuněční
Viry, bakteriopágy ( zkoumá je věda virologie )

Znaky:
- nemají buňku
- shluk molekul ( vždy obsahují bílkovinu a NK )
- nitrobuněční parazité
- infekční nukleová kyselina
Skládá se : z hlavičky , krčku a bičíku, v hlavičce je kapsida ve které se nachází centrum s NK
Velikost : nanometry
Životní cyklus:
1) Klidová forma ( mimo buňku ) - virion
2) Přilnutí k buňce
3) Vniknutí do buňky
- Celý
- NK
Dělení:
- DNA viry
- RNA viry
- bakteriofágy
- živočišné viry
- rostlinné viry
Význam:
A) Původci chorob
1) U rostlin ( šarka , mozaika )
2) U živočichů ( kulhavka, slintavka , vzteklina, mor )
3) U člověka
- DNA viry (neštovice, bradavice, opary )
- RNA viry ( chřipka , obrna, žloutenka, aids, rýma , klíšťová encefalityda )
- Retroviry - připojení NK na NK hostitelské buňky ( rakovina )
B) Genetické inženýrství

Rozdělení organismů

26. července 2008 v 21:02 | Multivitamin.cz
Rozdělení organismů
A) Podle stupně složitosti


1. Viry, fágy - shluky molekul
2. Jednobuněční
- prokariota, jednoduchá buňka ( bakterie )
- eukariota ( prvoci, řasy , houby )
3. Kolonie - soubor jednobuněčných
4. Mnohobuněční - dochází ke specializaci buněk ( tkáně, pletivo )
5. Kolonie mnohobuněčných - stádo , smečka ( korály )¨
6. Obligátní společenstva -individua druhého řády ( mravenci, termiti, včely )
B) Podle stupně vývoje
1) Umělé systémy ( dělení podle vzhledu )
- zakladatel Karl Linné
- zakládá podvojné názvosloví = binomická nomenklativa
2) Přirozené ( dělení podle vývoje )
- zakladatel Charls Darwin
- zakládá taxonomické jednotky
Taxonomické jednotky - Druh, rod, čeleď , řád , třída , kmen , ( oddělení ) a říše
Říše :
Nebuněční ( viry, fágy )
Prvobuněční ( sinice bakterie , prochlorofyta )
Rostliny ( nižší, vyšší )
Houby ( nižší , vyšší )
Živočichové ( mnohobuněční, jednobuněční )

Jedinec a druh

26. července 2008 v 20:35
Jedinec : Prostorově ohraničená živá soustava. Vývoj jedince ( ontogeneze ) časově omezen.

Druh : Soubor jedinců shodný v podstatných znacích. Vyvíjí se ( fylogeneze ). Druh je omezen rozmnožováním.

Dělení biologických věd

26. července 2008 v 20:27 | Multivitamin.cz
Přírodní vědy
- Biologie
- Ekologie
- Geologie
- Chemie
- Fyzika
- Matematika
Biologické vědy
Bio = život
Logos = věda

1.Systematické
- zoologie
- botaniika
- biologie člověka
- antropologie
- mikrobiologie
( dále jsou součástí např. : entomologie - věda o hmyzu , myologie - o savcích, mykologie - o houbách, algologie - o řasách )
2. Morfologické
- morfologie ( vnější stavba)
- anatomie ( vnitřní stavba )
- histologie ( tkáně )
- citologie ( buňky )
3. Fyzilologické
- fyziologie - funkce
4. Vývojové vědy ( Vývoj = evoluce )
- ontogeneze ( vývoj jednice )
- fylogeneze ( vývoj druhu )

5.Hraniční
- Biochemie
- Fyzika
- Biokinetika

6.Praktické
- lékařství
- agrotechnika
- biotechnologie ( využívání živých organizmů k výrobě )
- bionika ( využití pozorování z přírody v technice )
7.Další
- ekologie
- etologie
- chovaní
- genetika
- hydrobiologie
- molelární biologie

Přehled systému rostlin

21. července 2008 v 18:14 | Domča
Ano, ano, ano. Jsou prázdniny a tady se objevil článek z biologie. Psycho, že? Takže čongy, jestli to nedáš, tak uvidíš!!!

Čeledi

3. června 2008 v 20:55 | Domča

Jednoděložné

 • Liliovité (lilie)
 • Vstavačovité (orchidej)
 • Arekovité (palmy)
 • Lipnicovité (traviny)

Dvouděložné

 • Šácholánovité
 • Leknínovité
 • Pryskyřníkovité
 • Mákovité
 • Kopřivovité
 • Bukovité
 • Břízovité
 • Tykbvovité
 • Merlíkovité
 • Brukvovité
 • Růžovité
 • Bobovité
 • Myříkovité
 • Lilkovité
 • Krtičníkovité
 • Hluchavkovité
 • Hvězdnicovité
 • Hvozdíkovité
 • Pryškyřníkovité
  • prapůvodní rost.
  • květy vyskládané ve šroubovici an květním lůžku
  • mnoho tyčinek
  • mnoho pestíků
  • souplodí
  • př.: Pryskyřník prudky, Blatouch bahenní, Orsej jarní, Jaterník podléška, Sasanka hajní...
 • Bukovité
  • dřeviny
  • jednopohlavní květy
  • jednodomé
  • větrosnubné
  • plod: nažka
  • př.: Buk lesní, Dub letní, Kaštanovník setý (ten co se jí)
 • Břízovité
  • podobně jako u bukovitých
  • plod: oříšek, nažka
  • př.: Bříza bělokorá, Olše lepkavá, Líska obecná
 • Hvozdíkovité
  • květenství- složený okolík
  • př. Karafiáty, Knotovky, Ptačinec, Rožec, Smolnička
 • Brukvovité
  • květy podle čísla 4
  • př.:
   • Brukev zelná:
    • kapusta
    • brokolice
    • kedluben
    • květák
    • zelí
   • Brukev řepka olejka
   • Hořčice setá
   • Ředkev setá
   • Penízek rolní
   • Kokoška pastuší tobolka
 • Růžovité
  • př.: Růže šípková/ čajová/..., ostružiník, jabloň, hrušeň, švestka
 • Bobovité
  • souměrné květy- 1 rovina souměrnosti
  • lusk
  • symbiotické bakterie na kořenech
  • př.: hrách, sója, fazole, hrachor, vikev
 • Miříkovité
  • složený okolík
  • plod: dvounažka
  • př.: mrkev, anýz, kopr, bolševník
 • Lilkovité
  • silice- alkaloidy
  • obsahují antropín → jedovatý!
   • pokud sníte 2 kg syrových brambor, tak se otrávíte
  • př.: brambor, rajče, paprika, tabák, rulík zlomocný
 • Hvězdicovité
  • květenství: úbor
  • plod: nažka
  • smetánka, sedmikráska, slunečnice, salát, kopretina

Rozdíly mezi rostlinami dvouděložnými a jednoděložnými

3. června 2008 v 19:57 | Domča
1. ZÁRODEK
2. LIST
Dvouděložné:
-zpeřená žilnatina
Jednoděložné:
-souběžná žilnatina
3. KOŘEN
4. STONEK
 1. uspořádání svazků cevních
 2. sekundární meristémy
  1. dvouděložné- ANO (mají kambium díky tomu, že mají uspořádané svazky cévní) → DRUHOTNÉ TLOUSTNUTÍ
  2. jednoděložné- NE (kvůli neuspořádaným svazkům cěvním → NETLOUSTNOU!!!
3. KVĚT
 1. Dvouděložné:
  • korunní a kališní lísky
  • většina květů podle čísla 5
 2. Jednoděložné
  • okvětí
  • podle čísla 3

Stavba květu

3. června 2008 v 19:09 | Domča
Vyjadřuje jí:
 1. květní diagram= nákres řezu poupětem
 2. květní vzorce
  1. souměrnost: *(více rovin soum.), ↓ (jedna rovina soumernosti
  2. pohlavnost: ♂+♀ (resp. to co z toho vznikne, v ascii jsem ten znak nenašla)- obou pohlaví, ♂ samčí květ, ♀samičí květ
  3. květní obaly:
   1. okvětí- P . např. P3+3 (okvětí ze tří lístků ve dvou řadách)
   2. koruna- K . např K3 (tři lístky koruní)
   3. kalich- C . např. C3 (tři kališní lístky)
  4. tyčinky- A . např. A5= 5 tyčinek
  5. pestíky- G . např. G(3) - pestík vzniklý ze tří plodolistů
  • závorka značí, že jsou dané části srostlé!!!!

tabulka systematiky vyšších rostlin

1. června 2008 v 21:03 | Multivitamin.cz
Rostliny
cévy
cévice
sítkovice
svazky cévníčásti tělaGSRodozměna
Rhyniofyta-
+
+
koncentrický
-příchytná vlákna, větve
-prastonek
Rostlina s pohlavními
orgány
Rostlina s výtrusnicemiG = S
Mechorosty-
-
-
-
stélka
-lupenitá
-členitá
prvoklíček,
rostlina
štěd s tobolkouG
je
větší
než
S
Kapradiny
Přesličky
Plavuně
-
+
+
radiální
kolatelární
kořen
stonek
listy
-výživné
-výtrusné
prokel ( 1 cm3 )celá
rostlina
G
je
menší
než
S
Naho-
semenné
-
+
+
radiální
kolatelární
kořen
stonek
listy
pilová láčka,
zralý
zárodečný
vak ( mnohobuněčný )
celá
rostlina
G
je o
hodně menší
než
S
Kryto-
semenné
+
+
+
radiální
kolatelární
kořen
stonek
listy
pilová láčka
a osmibuněčný zralý
zárodečný
vak
celá
rostlina
G
je o
hodně hodně
menší
než
S

Plody

1. června 2008 v 13:39
A ) PRAVÉ ( pouze pestík )

1) Suché
a)pukavé
- měchýřek
- lusk
- šešulka
- šešule
- tobolka ( lusk, papriky, makovice )
-struk
b) nepukavé
- nažka ( javor
- obilka
- oříšek ( líska )
2.Dužnaté
a) peckovice ( třešeň ,broskev. Meruňka )
b) bobule ( angrešt , rybíz , banán , víno )
c) malvice ( jablko, hruška )
B) NEPRAVÉ ( pestík + kalich , koruna )
a) malvice
b) souplodí ( jahoda, malina, ananas , šípek )

Soubory plodů
1)Plodenství ( vzniklé z květenství )
2. Souplodí ( z jednoho květu, který měl více pestíků , např. jahody - souplodí nažek )
Šíření plodů
a) větrem
b) vodou
c) živočichy

Soubory květů ( květenství )

1. června 2008 v 13:39

A) JEDNODUCHÁ
1. Hroznovitá ( květy postraní nepřerůstají květ hlavní
- jehněda
- klas
- chocholík
- hrozen
- okolík
- úbor
- strboul
- palice
2.Vrcholičnatá ( květy postraní přerůstají květ hlavní )
- vrcholík
- vidlan
- vijan
- gladiola
B) SLOŽENÁ
- hrozen z hroznů
- složený okolík
- složený klas

Přeměna vajíčka při oplození

1. června 2008 v 13:39
Co se stane po oplození vajíčka :
kloví otvor……………………………………jizva
vaječné obaly……………………………....osemeník
živné pletivo………………………………...peristém
buňka vaječná.................................zárodek
jádro zralého zárodečného vaku…..endosperm

Krytosemenné rostliny

10. května 2008 v 18:54 | Multivitamin.cz
KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY
- vznikaly v třetihorách a čtvrtohorách
- zapadáním rostlin do bažin vzniklo hnědé uhlí
- semena krytá v plodech
- nejlépe vyvinutá pletiva ( cévy, cévice a sítkovice )
- redukce gametofytu
- nejlepší přizpůsobování k životu na souši
- kořen, stonek , list
- dřeviny, byliny
- mají květ, který vzniká přeměnou prýtu a to tak , že :
stonek - květní lůžko
listy - květní obaly
Květní obaly
- nerozlišené - okvětí ( tady sem zapomněla to písmenko…)
- rozlišené - kalich ( K) a koruna ( C )
Tyčinky ( samčí )
- skládá se z nitky a prašníku se čtyřmi prašnými pouzdry , kde probíhá redukční dělení, čímž vznikají výtrusy…
Pestík ( samičí )
- skládá se z lepivé blizny umístěné na čnělce a dole je semeník s vajíčky…
Samčí Gametofyt : pilové zrno, pilová láčka
Samičí Gametofyt : ( zatím nevyložen )
Opylení : Přenesení pylu na bliznu
Oplození : Je dvojí :
1.Buňka spermatická s haploidní sadou chromozomů splyne s buňkou vaječnou a vzniká zárodek s diploidní sadou chromozomů.
2.Druhá buňka spermatická splyne s jádrem zralého zárodečného vaku( který je diploidní )a vznikne živné pletivo obklopující zárodek - triploidní sada ( 3n )
Vajíčko se změní na semeno a pestík ( semeník ) se změní na plod.

Nahosemenné rostliny

10. května 2008 v 18:25 | Multivitamin.cz
NAHOSEMENNÉ ROSTLINY
Ochrana zárodku - nahá semena
Vyvíjeli se v prvohorách, ale největší rozmach zaznamenali v druhohorách ( éra nahosemenných )
Jsou to většinou dřeviny - mají svazky cévní ( cévice a sítkovice )
TŘÍDY
1.Rostliny Kapraďosemenné
- vymřeli v prvohorách
2.Kordaity
- vymřeli v prvohorách
3. Cikasy
- subtropy , tropy
- zachováno asi 100 druhů

4.Jinany
- zachovány v omezeném počtu druhů ( např. Ginko biloba )
5.Jehličnany
- dřeviny ( stromy , keře )
- kořen , kmen , větve , listy ( úzké a jednožilné - jehlice )

Rozmnožování
Samčí šištice ( tyčinky , dvě prašná pouzdra - pilová zrna )
- omlouvám se, obrázky nebudou, systém blog se nějak nekamarádí s mým malováním….ale kdyby tu obrázky byli, byla by tu pylová láčky s dvěma spermatickými buňkami….
Samičí šištice - plodolisty
- vypadá to jako list, se dvěma vajíčky
- vajíčko má vaječný obal, dole v obalu má jeden kloví otvor, uvnitř je zralý zárodečný vak a uvnitř něj sou zárodečníky s vaječnými buňkami.
Opylení : přenesení pylu na nahé vajíčko - rostliny větrosnubné
Oplození : splynutí jedné spermatické buňky s jednou buňkou vaječnou. Druhá vaječná buňka zaniká.
Výsledek :
zygóta - zárodek
vajíčko - semeno
plodolist - zdřevnatí
šištice - šiška
ANIZOMORFNÍ RODOZMĚNA
Gametofyt :
samčí : pilové zrno, pilová láčka
Samičí : mladý a zralý zárodečný vak ,mnohobuněčný s několika zárodečníky
Sporofyt : celá rostlina
Gametofyt je mikroskopický , nezelený a vyživovaný sporofytem
Zástupci : Borovice obecná, Borovice vejmutovka , smrk , tis, cedr , sekvoje….

Oddělení vyšších rostlin

27. dubna 2008 v 11:15 | Multivitamin.cz
1.ODDĚLENÍ - RHYNIOFYTA
- Vyskytovali se v siluru a devonu, později vymřeli
- Izomorfní rodozměna ( stejnotvará S=G )
2.MECHOROSTY
Jejich tělo nazýváme stélkou
a) lupenitou ( jatrovky )
b) rozlišenou ( příchytná vlákna , lístky, štět , tobolka , víčko , čepička…)
Romnožovací orgány
-samčí - pelatky - spermatozoidy
samičí - zárodečníky - vaječná buňka
Rostlina
- jednodomá
- dvoudomá
Rodozměna - anizomorfní ( Gametofyt je větší než sporofyt )
Gametofyt
- spóra , výtrus , prvoklíček , mechová rostlinka
Sporofyt
- zygota ,štět , tobolka
- sporofyt je nezelený, hnědý , nesený a vyživovaný gametofytem
Třídy
1) Jatrovky ( lupenitá stélka , zástupce : porostnice mnohotvará )
2) Hlevíky ( lupenitá stélka )
3) Mechy ( ploník obecný , měřík obecný , rašeliník )

Rašeliník
- rašelina
- lázeňství , topivo , hnojivo
- dorůstání stélek
3.KAPRADIROSTY
Prvohory - nejvýznamnější období
Mají členěné tělo

Kořen
Stonek
- lodyha
- oddenek
Listy
-výživné - fotosyntéza
- výtrusné - výtrusnice
Rodozměna - anizomorfní ( Gametofyt je menší než sporofyt )
Gametofyt :
1) výtrus
- rostliny stejnovýtrusé
rostliny různovýtrusé ( samčí- mikrospóra, samičí - makrospora )
2)Prokel
- 1cm3
- jednodomý nebo dvoudomý
Gametofyt je zelený a nezávislý na sporofytu
Sporofyt
- zelená rostlinka s výtrusnicemi
- převažuje nad gametofytem
1.Kapradiny
- jedny listy , kupky výtrusnic kryté ostěrou, jednodomé prokly, jsou stejnovýtrusé.
-Zástupce : hasivka orličí , osladič obecný , kapraď samec
2.Přesličky
- kořen , oddenek , lodyha ( článkovaná )
Listy
- výživné - přeslenité
- výtrusné s výtrusnicemi ve výtrusných klasech
Jsou stejnovýtrusé
Mají jednodomé prokly
Zástupci: přeslička rolní ( má dvě lodyhy , jarní lodyha - nezelená , letní lodyha - zelená , výživná )
přeslička lesní ( jedna lodyha )
3.Plavuně
- kořen , plazivá lodyha vidličnatě větvená
- různovýtrusé
- dvoudomé prokly
zástupce : plavuň vidlačka

Vyšší rostliny - úvod

12. dubna 2008 v 13:53 | Multivitamin.cz
VYŠŠÍ ROSTLINY
1) Mají rozlišené tělo
- vegetativní orgány
- generativní orgány
2) Mají rozlišená pletiva
- vodivá - kvůli přechodu na souš
- krycí - kvůli ochraně
- základní - opěrná ( sklerenchym, kolenchym )
3) Mnohobuněční - eukaryotická buńka
4)Autotrofní - chlorofyl A a B
5) přizpůsobování se k životu na souši
- pletiva
- ochrana zárodku ( semeno, plod )
- rodozměna ( metageneze )gametofyt je potlačování , sporofyt sílí a rozšiřuje se…

Oddělení nižších rostlin

12. dubna 2008 v 13:39 | Multivitamin.cz
1.ODDĚLENÍ - RUDUCHY, RHODOFYTA
-Jsou to většinou mnohobuněčné mořské řasy s chlorofylem A a D.
-Mají vápenité a křemičité schránky - horotvorná činnost.
-Nepotřebují mnoho světla.
-Zástupce : Korálovka , Rosolenka
2.ODDĚLENÍ - CHROMOFYTA
-Chlorofyl A a C
-Třídy :
Rozsivky
- Rodozměna , dělení i pohlavní rozmnožování.
- Mají dvoudílné schránky
- horotvorná činnost
Chaluhy :
- Pletivné stélky ( velké až 60 m. )
- např. chaluha bublinaté , Hrotovice…
3.ODDĚLENÍ - KRÁSNOOČKA
- jejich buňka se skládá z jádra , vakuol, bičíků , stigma , škrobových zrnek , pelikuly , chloroplastů…
- zástupce : např. krásnoočka zelené , krvavé…
4.ODDĚLENÍ CHLOROFYTA, ZELENÉ ŘASY
Zástupci :
-Kokální - pláštěnka , zelenivka
-Vláknitá - šroubatka , kadeřnatka
-Trubicovitá - žabí vlas
-Pletivná - parožnatka
Rodozměny:
- Izomorfní ( stejnotvará ) Sporofyt = gametofyt
- Anizomorfní ( různotvará ) sporofyt se nerovná gamtofyt

Typy stélek

12. dubna 2008 v 13:18 | Multivitamin.cz
TYPY STÉLEK
A)Jednobuněčné :
1.Bičíkaté ( bičík, jedno jádro , červená oční skvrna - stigma , pružná blanka na povrchu - pelikula , chromoplasty, zástupce - krásnoočka )
2.Měňavkovité ( panožky , více jader , chromoplasty , stigma )
3. Kulovité, kokální ( jedno jádro , jeden chromoplast , buněčná stěna , zástupce - rozitky )

B)Mnohobuněčné:
4.Vláknitá
( vlákno, jeden až dva chloroplasty , zástupce - šroubatky )
5.Trubicovitá ( větvené vlákno , více chloroplastů , více jader , zástupce - žabí vlas )
6. Pletivná ( připomíná členěné tělo , zástupce - parožnatky )
 
 

Reklama

SPAMY MAŽEME...