Čeština

Neoabsolutismus

9. května 2011 v 15:34
Charakteristika
 • zaveden silvestrovskými patenty z 31. prosince 1851
 • rakouský ministerský předseda Alexander Bach
 • proběhlo mnoho změn, například v zemědělství, některých úřadech, clech atd. zachována náboženská svoboda a rovnost občanů před zákonem
 • státní samospráva se změnila
 • Bachovský absolutismus podporoval podnikání
 • silná byrokracie
 • "vše pro lid, ale nic skrze lid".
 • ukončen následně po válce mezi Rakouskem a Sardinským královstvím 1859

Pracovní list ČJ - Obecná charakteristika

26. října 2009 v 16:09 | Sabča
4. Základní rysy lit. realismu
 • 2.pol. 19.stol.
 • pravdivost, věrné zachycení skutečnosti
 • skutečnost zachycena v celé své komplexnosti a složitosti
 • objektivita uměleckého díla, i když v díle se objevuje i autorův subjektivní názor (autor ale nevstupuje do děje)
 • nezabývá se minulostí a když už, tak hledá spojitost mezi minulostí a současností, aby se z ní mohl poučit
 • nekopíruje skutečnost, naopak si vybírá, co pravdivě popíše (rysy, typy postav...)
 • bohaté spektrum tvůrčích postupů
 • hrdina je průměrný, typický, normální člověk
 • pro dosažení věrohodnosti používá i slang, argot
 • rozvíjí se román+ se mrkněte sem, Denča už to kdysi prakticky všechno zpracovala...

Úvod do realismu

11. října 2009 v 14:42 | AfroSněhurka

REALISMUS 19. STOLETÍ

 • realismus není pouhým směrem, ale tendencí (již od starověku, ve výtvarném umění od pravěku)
 • jde o co největší přiblížení skutečnosti
 • realismus je tendence v umění od jeho počátku (vztah autora k realitě)
 • umění se zbavuje všeho, co ho deformuje - umělec nepodléhá dobovým konvencím (např. dobovému schematismu), nebyl ovlivňován náboženskými dogmaty
 • potlačen vliv romantické rozervanosti (ideál nelze hledat mimo skutečnost)
 • dílo získává co největší míru objektivizace (absolutně to nikdy nejde)
 • v realismu se jedná o ztrátu lidských iluzí


PŘÍČINY VZNIKU REALISMU 19. STOLETÍ

 • realismus měl i filozofické předpoklady (zejména pozitivní filozofie francouzského filozofa a sociologa Augusta Comta)
 • POZITIVISMUS - redukuje filozofii na oblast jevů a s těmi pracuje
 • skutečnost, kterou lze POZITIVNĚ DOKÁZAT (pozitivní - význam něčeho skutečného, opak neskutečného, negativního)
 • vliv měl dialektrický materialismus Karla Marxe
 • základní myšlenka : svět není soubor hotových věcí, nýbrž procesů
 • neexistuje nic konečného a absolutního (pouze nepřetržitý proces vznikání a zanikání)
 • dle Marxe vývoj probíhá ve spirále, ale na vyšší úrovni
 • historický materialismus - jak lidé žijí, tak také myslí
 • francouzský vědec a filozof Hyppolit Taine - podle něho je umělecké dílo je výsledkem působení 3 činitelů : rasy, prostředí a momentu (doby)
 • zdůraznění vlivu dědičnosti a prostředí se projevilo v Naturalismu (úkole umění je napodobit přírodu)
 • rozmach přírodních a technických věd (teorie Darwina a Spencera, sociologie a politologie) = vliv na důvěru v rozum a smyslové poznání

CHARAKTERISTICKÉ RYSY LITERÁRNÍHO REALISMU 19. STOLETÍ

 • estetickým principem je pravdivost, věrnost skutečnosti
 • skutečnost zachycena v celé komplexnosti a složitosti
 • mluvíme o objektivitě uměleckého díla
 • realismus se neuchyluje do minulosti
 • skutečnost nekopíruje
 • realismus je kategorie rozmanitá, mnohovrstevná a široce proměnlivá (bohaté spektrum tvůrčích postupů a prostředků)

KRITICKÝ REALISMUS (UMĚLECKÝ)

 • vystupňovaný realismus 19. století - jednou z variant
 • společenská a sociální situace se ve 2. polovině století přiostřovala (revoluce, stávky, využívání dělnické síly - dětské nebo dospělé)
 • rozdělení společnosti dle majetku = zdroj konfliktů
 • onen konflikt - východisko kritického vztahu ke skutečnosti
 • subjektivní postoj o životě druhých
 • nezájem o minulost
 • zobrazení soc. konfliktů
 • kapitalismus nemá rámec
 • cíl - upozornit na společenské křivdy a odstranit zlo

SHRNUTÍ
 • vítězí nad romantismem
 • studium společenského života
 • spodobnění obyčejných lidí
 • hrdina zachycen ve vývoji
 • spisovatel není účastníkem děje
 • zachycuje skutečnost
 • ROMÁN - rozvoj (analýza skutečnosti) = společenský nebo kritický
 • spol. kritika

NATURALISMUS

 • umělecký směr ve 2. polovině 19. století
 • základem všeho vědění je HMOTA
 • člověk - produkt pudů a prostředí (vychází z dílčích skutečností)
 • jednání člověka není výsledkem racionálního přístupu ke světu
 • např. : Emil Zola (experimentální román)

Čeština - rozcestník

4. května 2009 v 20:18
 
 

Reklama
SPAMY MAŽEME...