Dějepis

Rakouská monarchie v 19. století

30. listopadu 2010 v 21:25 | Kachna
Za úpravu a chyby se omlovám, samozřejmě za všechno může Word
Rakouská monarchie v 19. století
1.Národní obrození
2.Revoluční roky 1848-49

NÁRODNÍ OBROZENÍ
a)česká společnost v 18 století
b)fáze obrození
-poslední třetina18.
-první desetiletí 19.
-do 30 let 19 stol.
-30-40 léta 19 stol.

Reformy Josefa II
-zrušení nevolnictví
-toleranční patent =>rozvoj, přesun prac. sil z venkova do měst
-germanizace->NO=formování moderního národa úzce spjato s obnovením vlastního jazyka, literatury a kultury
1.Fáze
-přelom 18 a 19 stol.
-cíl-zachovat(zachránit) češtinu a její rozvoj
nositelé: -učenci-literatura, jazyk,
umělci -inteligence pocházející z lidových vrstev a měšťanstva"buditelé"
-pokroková česká šlechta-finanční podpora

Významné instituce
-1777 v Klementinu-1. veřejná univerzitní knihovna
-1784 Královská česká společnost nauk(KČSN)(Kašpar Štenberk, F.A.Kolovrat)
-1786 bouda na koňském trhu(bratři Thámové)
-1796 veřejná obrazárna v Klementinu
-1799 akademie výtvarných umění v Klementinu(nejstarší umělecká VŠ)

Osobnosti
-učenci-Gelasius Dobner,František Martin Pelc, "modrý abbé" Josef Dobrovský
-národní buditelé- Václav Matěj Kramerius(1753-1808) Česká expedice, Krameriovy poštovní (vlastenecké) noviny
-25.9.1791- slavnostní zasedání KČSN v Karolinu za přítomnosti císaře Leopolda II

2.Fáze
-cíl-rozmach českého jazyka, aktivizace českých vrstev, základy národního kulturního programu Představitelé
-J.Jungman
-panslavismus-J.Kollár, F.L.Čalakovský
-proti Rusku a panslavismu- K.H.Borovský

Rozvoj přírodních a humanitních věd
-J.S.Presl-notanická terminologie
-V.Sedláček-matematická názvosloví
-J.E.Purkyně-buněčná stavba
-J.E.Vocel-"otec archeologie"
1814 slezké muzeou v Opavě
1818 Národní muzeum v Praze

Objevují se slavné rukopisy
-RKZ 1818,RKK 1817
-V.Hanka, J. Linda, F.Hořčička
-pochybnosti o pravosti, padělky

3.Fáze
-všestranný rozmach kultury a společenského života

politické programy
-1831 Matice česká-1.samostatný český kulturní ústav
-1833 Jednota pro povzbuzení průmyslu v čechách
-1845 Měšťanská beseda-český politický klub

Politický program
1.radikální demokraté(K.H:Mácha,Emanuel Arnold, Karel Sabina) -odtržení od Rakouska 2.liberálové-AUSTROSLAVISMUS -zachovat Rakousko-slované si budou rovni -Palacký, Borovský

Žurnalistika
-K.H.Borovský-vyhnanství v Alpách
-F.L.Čalakovský-noviny "Česká včela"
-J.K.Tyl-"Květy české" Divadlo -J.K.Tyl
-M.Kopecký-loutkové divadlo

Historie
-František Palacký 1798-187?
-oficiální historik království českého
-politik.austroslavismus
-důraz na husitství
-vycházel z něj Jirásek

Revoluční roky 48-49
-Evropa-revoluce

Cíl
-odstranit buržoazní přežitky
-vytvoření kapitalistické společnosti
-Německo, Itálie- pokusy o sjednocení
-bezprostřední příčiny-neúroda brambor->hlavní potravina nezaměstnaných vrstev

Průběh
-Itálie 1/1848
-Francie 2/1848
-Německo-3/1848
-sněm-Franfurkt nad Mohanem
-velkoněmecká teorie(i s Rakouskem)
-maloněmecká teorie
-neúspěch-1849 sněm rozpuštěn

Rakousko a české země
-panovník Ferdinand V Dobrotivý -
skutečná moc- kancléř Metternicht->Metternichův absolutismus
-1.veřejná politická schůze ve svatováclavských lázních ->národnostní a soc. požadavky v petici pro císaře
-Vídeň 13.3.48 povstání proto Metternichovi->abdikoval
-císař slib konstituce(ústavy)
-Uhersko-sněm v čele Kossuth
-Praha 2.6.1848 SLOVANSKÝ SJEZD (Žofín-Slovanský ostrov)
-společný postup Slovanů proti Vídni
-protiváha Franfurtského sněmu
-dokument- Manifest k národům evropským- požadavek přetvoření Rakouska ve federaci rovnoprávných národů
-12.6.1848 povstání- svatodušní bouře-vojensky rozehnáno sbratřovací mše X odpor->povstání-barikády-povstalci (studenti, dělníci, pomoc z venkova) X armáda (kníže Wiedichgrätz)
-nepokoje i v dalších městech a na venkově
-17.6-povstání potlačeno-43 padlých povstalců
-nepokoje na venkově doznívají až do podzimu -
pro uklidnění situace- 7.9.1848 zrušena robota (za finanční náhradu)
-Uhersko-pokračují nepokoje->příprava rak. Útoku->10/1848 Vídeň -povstání na podporu rak. Požadavků
-Ferdinant V útěk do Olomouce
-říšský sněm-přesun do Kroměříže->kroměřížský sněm
-12/1848 abdikace Ferdinanda V
-nový panovník-František Josef I(1848-1916)
-1848 porážka Maďarů-b. u Kápoly, b. u Világoše
-Praha- odhaleno májovské spiknutí
-studenští radikálové uvězněni
-Praha výjimečný stav až do 1853

Rakouská monarchie v 50. a 60. letech 19.stol.
1.politická charakteristika
2.hospodářský vývoj
3.Česká politika
4.Prusko-Rakouská válka
5.Rakousko- Uherské vyrovnání

1.Politická charakteristika

-po 1848-upevňování moci-F.Josefa I
-zrušena oktrojská ústava
-1851 Silvestrovské patenty-obnoven absolutismus
-Alexandr Bach->bachovský absolutismus 1851-59
-cíl-upevnění celistvosti monarchie

2.Hospodářský vývoj

-48-zrušeno poddanství->0 překážek svobodného podnikání
-české země-ek. vedoucí síla monarchie
-Smíchov-Ringhoffen
-Karlín-Daněk(Kolben)
-Plzeň-Valdštejn-1869 Škoda

3.Česká politika

-negativní vliv bachovského absolutismu
-společenský a politický život redukován
-policejní dozor, politické procesy
->rozmach české literatury s cílem posílit národní sebevědomí
-stěžejní díla české kultury-Kytice, Babička
-1856 manifest. Pohřeb K.H.Borovského
-1857 J. Neruda.Hřbitovní kvítí
-1858 almanach Máj->májovci(Neruda, Hálek, Heyduk, Mayer
-1859 konec bachovského absolutismu
-porážka v Itálii->finanční krize->pro uklidnění situace Bach odvolán
-10/1860 Říjnový(neodvolatelný) diplom- F.J.I se zříká absolutismu
-2/1861 (Únorová) Schmerlingova ústava
-základní orgán-říšská rada-2 komory(panská a poslanecká)

4.Prusko-Rakouská válka 1866

-vyvrcholení sporů o jednotě Německa
-prvopočátek-1848-Prus. a Rak.společně poráží Dánsko
-zisk území
-Pr.-šlesvicko
-R.-Holštýnsko
-pruský kancléř Bismarck reaguje válkou
-Prusko- rakouská válka
-rAk-Bavorsko, Sasko, Wüntenbersko, Hannoversko
-Prus- Itálie
-J fronta- Rak X Itálie->porážka Itálie
-S fronta- SV Čechy
-rozhodující-6.7.1866 u Sadové- poslední klasická bitva v Evropě(jedna bitva rozhoduje)
-Rak. Generál-L. Benedek
-Prusko-maršál H. von Moltke- vítězí 8/1866 mír v Praze
Rak-ztráta Holštýnska, placení reparací,závazek nevměšování se do záležitostí Německa

Vlastní bitva
-Rak-předovky, uniformy
-Prus.-zadovky,(jehlovky)
-pol. Změna- Rakousko-Uherské vyrovnání
-20.5.1867 dualismus
-Rakousko-Předlitavsko, Rakousko, Čechy, Morava, Slezko, Halič,Bukovina,Istrie,Dalmácie
-Uhersko-Litavsko(podle řeky)…víc sem nestihla:-D
)
Společné
-panovník- císař rakouský a král uherský
-úřad- c. a k.
Společná ministerstva-zahraničí, financí, války
-1/1867 prosincová ústava=>R-U definitivně konstituční monarchie

Česká politika v 60.-90. letech 19. století

1.aktivizace české politiky
2.feudální články
3.drobečková politiky
4.rukopisné boje
5.proces s Omladinou
6.Hilsneriada
7.politické strany

1.česká politika

-v 60. letech se uvolňuje pol. Život
-10/1860-deník Čas
-1861-deník Hlas
-1861 Národní listy- Julius Grégr

Kulturní spolky
-Hlahol(B. Smetana)
-1862 Sokol-M. Tyrš, J. Fügner
-1862 Prozatímní divadlo

Národní divadlo
-1868 základní kámen
-1881 otevřeno
-1883znovuotevřeno po požáru
-architekt-Zítek

1863 Umělecká beseda
-hudební obor-Smetana
-výtvarný obor-J. Mánes
-literatura-V. Hálek
-1868 Živnostenská banka

2 proudy české politiky
-Staročeši-konzervativní, zámožní(F. Palacký, F.L. Rieger, F.A. Brauner)
-Mladočeši-liberální, pokrokové(J. Grégr, J. Neruda, J.Arbes)
-čeští politici- nespokojenost s únorovou ústavou->od 1863-do1879 PASIVNÍ OPOZICE

2.fundamentální články

-poč 70.let- pokus o rakousko-české vyrovnání
=Fundamentální články 1871
-odpor uherských politiků- neuskutečněno

3.drobečková politika

-3/1879 návrat českých poslanců do ŘR->podpora of. R-U politiky->za to ústupky=Drobečky
-ústupky v oblasti jazykové
-1880 Strömayerova jaz. Nábožeství
-zrovnoprávněna čeština a němčina ve vnějších úředních stycích(občan-úřad)

30 letá válka

5. dubna 2010 v 9:21 | olik
30. letá válka (1618 - 1648)
·         Prvky vlivu feudalismu
·         Hosp.→ politiké rozpory → náboženská podoba
o   Státy hospodářsky vyvinuté→ protestantská víra
o   Ek. zaostalejší státy → protestantská víra
·         Státy skandinávské
o   Dánsko, Norsko, Nizozemí, Anglie, Německé protestantské státy
·         Habsburkové:
o   Španělští, rakouští
o   Německé protestantské státy
·         Francie:
o   Katolíci
o   Připojila se hlavně k 1. Skupině - ekonomicky výhodné
·         Německo:
o   1608 - unie
§
Združení protestantských řad
§
V čele Fridrich Falcký
o   1609 - katolická liga
§
Protiváha protestantské unie
§
V čele Maxmilián Bavorský
§
Častá změna koalic
§
Bojovali žoldnéřská vojska
ČESKÁ STAVOVSKÁ POVSTÁNÍ:
·         Dochází k porušování majestátu:
§
1618 uzavřen protestantský kostel v Broumově
§
Zbořen protestantský kostel v Hrob u Duchcova
·         Protest protestantů - stížnost Matyášovi
o   21. 5. 1618 - Karolinum
o   23. 5. 1618 - Pražský hrad
o   Defenestrace
FRIDRICH FALCKÝ:
·         1619 - Morava - politický převrat
o   1619 - pol. převrat - Ladislav Kelen ze Žerotína
o   České stavovské vojsko obléhalo Vídeň
o   8. 11. 1620 - bitva na Bílé hoře
§
Cis. Tilly, Buquoi = vítěz - 28 000 - R. Descartes
§
Stavy. Thurn, Kristián z Anhaltu - 20 000
o   Poraženo celé stavovské povstání → malá bitva, ale po ní Fridrich Falcký a stavy utekli z Prahy a otevřeli ji císařským
o   Důsledky
§
Represe - organizoval místodržící - Karel z Lichtenštejna
§
Konfiskace majetku - ¾ veškerého šlechtické majetku
§
28 trestů smrti
§
27 vykonáno - jeden spáchal sebevraždu
§
21. Června 1621 - poprava na staroměstském náměstí v Praze
·         3. páni
o  
Václav Budovec z Budova
o   Jáchym Ondřej Šlik
o  
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
·         7 rytířů
·         17 měšťanů
·         Popraven jako katolík - Diviš Černín z Chudenic - rytíř
·         Stati mečem - kat Jan Mydlář - 3 měšťané byli oběšeni
·         12 hlav na staroměstskou Mosteckou věž
·         1627 - vydán zákon soubor zákonů - obnovené zřízení zemské - povolena pouze katolická víra, kromě češtiny úřední jazyk i čeština, český trůn se stal dědičným pro Habsburky - až do roku 1918
·         Obdobné i na Moravě - o rok později
·         Emigrace
·         Válka Falcká:
o   1621 - 23
o  
Prohrál - ztráta svého území
·         Válka Dánská:
o   1625 - 29
o   1625 - Haagská koalice
o   Dánsko - Kristián IV.
o   Albrecht z Valdštejna
§
1626 - bitva u Dessau
§
Generalissimus císařské armády
§
Admirál baltského vojska
§
1629 - Lübecký mír - Dánsko získali zpět své ztracené území - ale zavázali se, že dále bojovat nebudou
·         1620 - 1629
o   V Pobaltí - Švédskem a Polskem
o   Krvavé
·         1630 - 35 - začíná válka Švédská
o   Gustav II. Adolf - Švédský král
§
Dynastie Vasa
o   Švédové na počátku obsazují severní Německo
o   Sasko - podporuje Švédy - bojují proti císaři
§
Podzim 1631 - obsazují Prahu, do května 1632
§
Návrat exulantů - sejmutí 13 hlav
o   Opětovné povolání Valdštejna
§
Zastavuje Švédy u Lützen - 1632
§
V podstatě dopadla nerozhodně
§
Vojska se po ukrutných bojích se stáhla
§
Zahynul Gustaf II. Adolf - rozhodující
·         Dobrodružný člověk
·         Zahynul nešťastnou náhodou - přestřelka mezi jeho oddílem a pěším oddílem císařských
§
Švédskou královnou dcera Kristina
·         Bylo ji teprve šest let
·         Moc ve Švědsku - regent - kancléř Axel Oxenstiera
§
Švédsko ve válce pokračovalo
·         25. 2. 1634 - Valdštejn - Cheb - smrt
·         1635 - Pražský mír - Sasové - Habsburky
·         V. Švédsko - francouzská 1635 - 48
o   1. Ministr Ludvíka XIII. = kardinál Richelieu
·         Švédské armády - hodně na našem území
o   Hlavní Švédská pevnost = Olomouc
o   Březen. 1645 - bitva u Jankova - Švédové vyhráli
§
Uherský magnát Jiří Rákoczy
·         Dohoda se Švédy →společný útok na Vídeň - zradil - k útoku nedošlo
§
Šv. Generálové:
·         Banér
·         Königsmark
·         Torstenson
·         Wrangel
§
1648 - švédové dobili malou stranu a Hradčany - pražský hrad
·         Vyloupili Rudolfínské sbírky ( Ďáblova bible)
·         Záměrné poničení lucemburků - busty
·         Od roku 1643 - politická jednání - definitivní mír v říjnu 1648 - Vestfálský mír
o   Münster - Francie s Habsburky
o   Osnabrück - Švédové s Habsburky
·         Výsledky:
o   Habsburkové prohráli, ale udrželi si své mocenské
o   Švédové - reparace 2 miliony tolarů
o   Francie- území Alsaska
o   Sasko - území Lužice
o   Holansko a Švýcarsko - byli nuceni uznat jejich nezávislost a byli vyjmuty z území svaté říše římské
o   Ekonomické ztráty - úbytek obyvatelstva v Čechách úbytek o 1/3, Morava - z milionu na 300 000.
o   Nábožensky podle habs. z roku 1555
·         Náboženství:
o   Potvrzeny zásady Habsb. Smíru - čí země, toho víra
·         Inkolát - domovské právo, kupuje si pozemky - usazuje se tu, vojevůdci zakládají nové generace
o   Gallas
o   Buquoy
o   Clary
o   Piccolomini
·         Druhé nevolnictví:
o   Omezen pohyb lidí - nesmí se ženit, posílat děti do školy→ upoutání lidí na panstvích jako levné pracovní síly.
·         Vojáci třicetileté války:
o   Žoldnéři
o   Jezdectvo:
§
Těžké - KYRISNÍCI
·         Nejprve kopí, pak dvě těžké pistole, pak osobní meč
§
Lehčí - ARKEBUZNÍCI
·         Arkebuza - lehčí puška
§
DRAGOUNI - přesun na koních, ale v bitvě jako pěchota
§
Lehká jízda - jednotky na rychlé přepady - uherská, polská
o   Pěchota:
§
MUŠKETÝŘI
·         Mušketa - těžká puška
o   Luntová mušketa - tenká zápalná šnůra
·         Bandalír
§
PIKENÝŘI
·         Velká píka - až 6 metrové kopí
·         Další zbraně
o   HALAPARTNA
o   PARTIZÁNA
o   Dělostřelectvo:
§
TĚŽKÁ - obléhací
§
LEHKÉ
o   ROZLIŠENÍ VOJÁKŮ:
§
Barevné šerpa
·         Císařovská - červená šerpa
·         Švédové - modrá
·         Dánové, Francie - bílá
§
Jednotlivé uniformy:
·         Švédové
·         Armáda Valdštejnova
o   Jak se vydávali rozkazy:
§
Pěchota:
·         Bubeníci
§
Jezdectvo:
·         Trubači
o   Standarty a prapory:
§
Každá měla svojí, nejhorší když ji praporu ukradli
§
Pak přehlídky ukořistěných standart

Renesance a humanismus v českých zemích

3. března 2010 v 21:17 | Kachna
1.Politický vývoj
2.hospodářský vývoj
3.literatura, věda, vzdělanost
4.umění-architektura, sochařství, malířství

-> 1.POLITICKÝ VÝVOJ

-od roku 1526 Habsburkové

Refdinant I. (1526-64)
-mladší bratr Karla V
-na růn dosazen díky smlouvě mezi Habsburky a Jagelonci
-Měl opozici v Uhersku- Jan Zápolský(spojil se s Turky-1529 obléhíní Vídně)
-do roku 1546 podpora českých stavů
-české stavy odmítají účast na válce s Německem
-1547 bitva u Mühlbergu-vítězí Ferdinant->potrestání českých odbojných stavů
-města ztrácejí pravomoce(královští rychtáři)
-zkonfiskování majetku odbojné šlechty
-popraveni 2 rytíři a 2 měšťané(8/1546 Praha)

náboženské poměry
-nekatolická převaha(2 proudy)
-staroutrakvisté-husité(kališníci)
-novoutrakvisté-luteráni
-menšina-Jednota bratrská(Morava)
-Katolíci-Tridénský koncil(1545-63)-hlavní zásady reformace
-1556-Jezuité do čech(Praha)-jezuitské koleje Olomouc(66),Brno(72)
-Ferdinant-1556 císař
-pochován v katedrále sv. Víta i s manželkou

Maxmilián I. (1564-76) císař II.
-nábožesky tolerantní k nekatolíkům
- manželka Marie Španělská-16 dětí
-1575 "Česká konfese" =společné prohlášení nekatolíků,požadavek náboženské svobody,Maxmilián ústně přislíbil

Rudolf II(1576-1611)
-1583 sídelním městem Praha
-konflikt s mladším bratrem Matyášem->vojenský konflikt(1608) vyřešeno smírem 25.6.1608"Libeňský smír"
-Rudolf-čechy,slezko,lužioce
-Matyáš-rakousko, uhersko
-1609-písemné potvrzení české konfese="Rudolfův majestát"
-1611 do čech vojska pasovského biskupa Leopolda(ochrana Rudolfa)-pustošení čech->povstání českých stavů, pomoc Matyáše-donutil Rudolfa k abdikaci(1611)
-1612 umírá, pochován v katedrále sv. Víta
-životní přítelkyně Kateřina Stradová
-syn Julius d´Austin

->2.Ekonomický vývoj

-1517"Svatováclavská smlouva"-umožnění šlechtě prodávat zboží na veřejných trzích
Města
-textilní výroba-export
-sukno, plátno.přez Holandsko do celého světa
-domácí trh-pivo, potraviny
-nákladnický systém=systém zprostředkovatelů-obchodníci(faktoři) dovážejí suroviny a odvážejí si hotové výrobky z domácích dílen
Šlechat
-režijní velkostate-
-obolinářství, vinařství, chmelařství, sadovnictví
-rybníkářství-Rožmberkové(jižní čechy)
-stavitelé-Štěpánek Netolický(50 rybníků) Svatá stoka- nejdelší náhon ve stř. Evropě
-Jakub Krčín z Jelčan-Svět, Rožmberk
-Pernštejnové-východní čechy
-Georg Bauer-"12 knih o hutnictví a hornictví, zakladatel vědecké mineralogie

->3.Literatura a věda

Věda
-rozvoj přironích věd
Tomáš Hájek z Hájku
-přeložil Matthioniho herbář
-považován za prvního čecha, který souhlasil s Koperíkovo názorem
Ticho de Brahe
-dánský astronom, matematik
-dvorní astronom Rudolfa II
Jan Kepler
Eduard Kelly(alchimista)
Jan Jeseniuslékař, první veřejná pitva

Literatura
-rozvoj knihtisku
-nejstarší tiskárna Plzeň(1470)Trajánská kronika
Mikuláš Konáš z Hodiškova
Jiří Melantrichz Aventína 2 nakladatelství
Daniel Adam z Veleslavína
Bohuslav Hasinštejnský z Lobkovic-psal latinsky
Viktorin Kornel ze Všehrd -česky
-"O pravech,súdiach i o deskách země české knihy devatery" právní spis
Mikuláš Pačický z Helsova-frejír(protopážník)
Kryštof Harant z polžic a Bezdružic
-cestopisy-popsal cestu do Palestiny, autor hudebních skladeb
Václav Vratislav z Mitrovic
-tureček, "Příhody"
Václav Hájek z Libočan- rozvoj kronik "Kronika českáů
-kulturní činost Jednoty bratrské-Jan Blahoslav
-historik, filozof,jazykovědec
-"Filipiky proti misomusům"
-překlady Bible-nový zákov v Bibli Kralické
Václav Budovec z Budova šlechtic
Petr Vok z Rožmberka poslední Rožmberk

Vzdělanost
-českobratrské školy-Fulnek, Uherské Hradiště
-jezuitská gymnázia a vysoké školy(1562 Klementinum,1573 VŠ Olomouc)

Architektura
Paula Della Stella-italský architekt
-letohrádek královny Anny=Belveder
-obnova Pražského hradu
-rekonstrukce zámku v Brandýsku nad Labem

další stavby
-letohrádek Hvězda na Bílé hoře
-míčovna v královské zahradě Pražského hradu
-zámky Jindřichův hradec,Český Krumlov, Litomyšl,Opočno,4ervená lhota,Velké losiny
-paláce Lobkovický,Mertinický
-renesanční města-celé městské komplexy-Jindřichův hradec, Telč, Slavonice, Nový Jičín, Nové město nad Metují
-renesanční radnice-Stříbro , Plzeň

Sochařství, malířství
-malíři-Archinboldo, Bartolomeo Spranger, Hans van Aachen
-sochaři-Adrian de Vries
-rozvoj uměleckých řemesel-zvonařství, kovolitectví
Tomáš Jaroš nejznámější kovolitec-zpívající fontána před Belvederem

Objevné cesty a Reformace

13. ledna 2010 v 16:44 | olík

Objevné cesty

· PŘEDPOKLADY A PŘÍČINY
o Osmanští Turci→ 1453 dobyli Cařihrad→ obsazují Byzanc→ přerušeny tradiční cesty s Orientem→ hledání nových cest
o Nedostatek drahých kovů v Evropě
o Evropa→ hledá cesty po moři→ rozvoj
§ Nové typy lodí
· KARARELA
· KARAKA
§ Navigace
· Kompas
· Sextant
§ Mapy
· Z východu- dokonalé
· Předpoklady kulatosti země
· Globus- 1492- Martin Behaim
o Námořní velmoc- PORTUGALSKO
§ Příhodné geografická poloha
§ Vnitropolitické předpoklady- RECONQUISTA již 12., 13. Století
§ Organizátor Jindřich Mořeplavec
§ Směr
· Podél Afriky do Orientu
· Obsazování ostrovů
o Kanárské o.
o Kapverdské o.
o Arony
o Madeine
· 1486- 88- Bartoloneo Diaz
o Mys Dobré naděje
· 1497- 99- Vasco de Gama
o Obeplutí Afriky- do Indie
o Obsadil Kalikat a Goa= přístvy
· Portugalci- dále na východ
o 1511- 13- Malacca (Indonésie)
o 1557- Macao v Číně
o Výsledky:
§ Obchod s orientálním kořením
§ Nedokázalo ekonomicky využití pro rozvoj vlastní země
§ Úbytek námořníků- vrátil se pouze každý 10 muž
§ Silná konkurence Španělska→ Portugalsko se muselo podřídit→1580- 1640
§ Personální unie šp. a port. = španělský panovník vládne v Portugalsku
o ŠPANĚLSKO
§ Reconquista pomalejší, vrcholí v 2. Pol. 15. Stol
§ 1469- sňatek- Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský
§ 1479- se ujímají vlády→ španělské království
§ 1492- dobyta Granada→ dokončena Reconquista
o Kryštof Kolumbus
§ Lodě- Pinta, Nina, Santa Maria
§ Objevil dále Portoriko, Malé Antily a Jamajku
o Amerigo Vespuci
§ Ital ve španělských službách
§ Spis MUNDUS NOVUS- NOVÝ SVĚT
§ V 16. stol. název Amerika
o Vasco de Balboa- 1513
§ Přechod Panamskou šíjí
§ Začalo 800 mužů- dokončilo 25
o Fernao Magalhanes- Portugalec ve španělských službách
§ 1519- 22- organizátor 1. Cesty Evropanů kolem světa- vyrazilo 5 lodí- dojela jenom jedna= 255mužů- 18 mužů
§ Kronikáři- PIGAFETTA
§ Potvrzena kulatost země
§ Šp. obsazování zemí- CONQUISTA
PŘEDKOLUMBOVSKÉ CIVILIZACE JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
· Střední Amerika- AZTÉKOVÉ (dnešní Mexico)
o Centrum- TENOCHTITLAN- na jezeře- bakterie- ničí organické odpadky
o 5 miliónů obyvatel
o Poslední vládce- MONTEZUMA
o Vyspělá kultura- architektury= stupňovité chrámy
o Náboženství- lidské oběti
o Věda- matematika, astronomie
o Kalendář
o CONQUISTADOR- Hernando Cortés
§ Dobyl říší 1519- 21
§ 400 pěších vojáků a 15 jezdců+ spojenci- podrobené kmeny
§ Kolonie- Nové Španělsko
o Oběti:
§ 50000 lidí ročně
§ 20 000 lidí během zasvěcování chrámu v Tenochtitlánu
§ Nejraději obětovali nepřátelské válečníky
§ Tzv. květinové války
o Války:
§ Dřevěný kyj s obsidiánovým ostřím- MACUAHUITL
§ Pokud málo jídla- pojídali svoje nepřátele, ale odmítali jíst své spolubojovníky
§ Bůh války- HUITZILOPOCHTLI
o Kalendář:
§ Náboženský:
§ Tonalpohualli
§ 260 dnů
§ 13 měsíců po 20 dnech
§ Občanský kalendář
§ 18 měsíců po 20 dnech+ 5 nešťastných dnů
o Matematika:
§ Dvacítková soustava
· Máyové
o Na poloostrově Yucatán
o V době příchodu španělů- již za zemitem
o Města- stupňovité pyramidy
o Matematika
o Kalendář
o Chicken Itza- posvátné centrum, posvátná studna- přírodně udělaná
o Sauny
· Inkové
o J. Amerika- na území Peru, Bolívie, Chile
o F. Pizaro- 1531- 1535= dobyl ji
o Město CUZKO- hlavní město
o Když přišli španělé- občanská válka
o MACHU PICCHU- objeveno 1911- Hiram Bingham 1911
o Dokonalá silniční síť- nepoužívali kolo- lamy, na zádech
o Kipu- písmo, soustava provázků, statisticko- početní soustava- počítadlo
o Poslední Inka- Atahualpa→ zavražděn šp. konfiskátory
o Odpor proti španělům pokračuje i další desítky let
o Vyspělá kultura:
§ Kult slunce- Inka- syn slunce
§ Rozvinutá řemeslná výroba
§ Drahé kovy
§ KIPU- uzlové písmo
§ Náboženské oběti (bohům hor)
§ Oblast- Peru, Chile
§ Miloslav Stingl- český amerikanista, světově proslulý autor řady knih

Důsledky objevných cest
o Politické:
· Mocensko- politické změny- nejúspěšněji vyšlo Španělsko, Portugalsko
· Portugalsko x ŠPANĚLSKO→ rozdělily sféry vlivu ve světě
· Rozdělení sfér vlivů ve světě→ demarkační čáry (1493, 94, 1529)
· 1494- smlouva z Tordesillasu (port- v Americe pouze dnešní Brazílie)
· Španělé- v 16. Století- Habsburkové- Karel V.- říše Aztéků a Inků
o Říše, nad níž Slunce nezapadá
o Konkurence- Nizozemsko, Anglie, Francie
o Státem organizované pirátství
1. KORZÁN
BUKANÝR
2. FLIBUSTÝR
o Neslavnější= pirát Morgen
Pirátské centrum - Jamaica
§ JAMAIKA
§ TORTUGA
· Anglie- pirát sir Francis Drake
o Jako druhý obeplul svět 1577- 80
o Přepadal španělské lodě při té cestě- u Jižní Ameriky
o Plavbu přežil- ZLATÁ LAŇ- jeho mateřská loď
o Zisk té plavby- jako královská pokladna za dva roky
· 3. Cestu kolem světa také Angličan- T. Cavendish
o EKONOMICKÉ:
· Přímé- výměna plodin a zvířat
o Z Ameriky:
1. BRAMBORY
2. RAJČATA
3. ANANAS
4. KUKUŘICE
5. FAZOLE
6. KAKAO
7. PAPRIKA
8. TYKVE
9. SLUNEČNICE
10. TABÁK- kouřili- do dýmky, doutníky, cigarety- žebráci za Seville
11. DRUHOTNÉ VÝROBKY Z TĚCHTO PLODIN
o Do Ameriky
1. Klasické obilí
2. Kůň
· Nepřímé:
o Cenová revoluce- obrovský příliv drahých kovů- vede k poklesu hodnoty
o Přesun hlavních ekonomických obchodních center ze Středomoří (Benátky, Janov) na pobřeží Atlantiku- Šp., P.,Niz., Angl.
o SOCIÁLNÍ

· DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY
o Vymírání obyvatel Ameriky (války, nemoce- neštovice, chřipka)
o Dovoz levné pracovní síly z Afriky→ obchod s otroky→ míšení černochů→řada míšenců (mulat, mestic, zamb)
o Potomci španělských kolonizátorů- creol
o KULTURNÍ:
· Šíření křesťanství a jeho kulturní vliv
· Katolická víra- jezuitéReformace

· Hnutí za nápravu církve
· Protireformace:
o Hnutí proti nápravě církve
o Německo 16. století:
· Roztříštěnost hospodářská i politická- sjednotilo až v 19. STOLETÍ
· Stovky drobných států
· Ekonomické problémy
· Odpor proti katolické církvi (chamtivost, útisk)→ MARTIN LUTHER (1483- 1546)
· LUTHER= augustiánský mnich, doktor filosofie (univerzita ve WITTENBERGU)
o Od roku 1517- veřejná kritika církve- proti odpustkům, své zásady shrnul do 95 tezí (návrat k apoštolské církvi, odmítal papeže jakožto hlavu církve, odmítal dosavadní církevní organizaci, odmítal celibát) šel příkladem- odstoupil z řádu a oženil se s bývalou jeptiškou ( Katarýna von Bora)- 6 dětí
o Inspiroval si husitstvím- příjímání pod obojí, všichni si jsou rovni, bohoslužby v Nj, přeložil bibli, nebyl radikální→ šlechtici podporovali- azyl na hradě Wartburg- dokončil překlad bible do němčiny
o Katolická církve- papež- klatba- Luther si vytvořil novou církev- stoupenci Luthera= Lutheráni- lidé napříč sociálními vrstvami- od podaných až po šlechtu
o Umírnění- F. Melanchton (Lutherův zeť)
o Radikální- Tomáš Münzer- do Prahy- zklamán už ne tak husiti, v německu zapojen do lidových bouří- německá selská válka
o 1524- 26= německá selská válka- poddaní chtěli se mít líp- Lutheránská protestantská šlechta je zničila
1. Müntzer- Mühlhausen (město)- povstání poraženo v bitvě u Frankenhausu- 15. 5. 1525, povstalců= 3- 10000, vojáků- 6 (z otho 2 zraněni) po strašlivém mučení odvolal své učení a byl popraven.
2. 100 000 mrtvých povstalých
3. Nepokoje rovněž i v příhraničních oblastech čech
o Luther- podpora ze strany saského kurfiřta→ hrad Wartburg
o Dozvuky nepokojů- město Münster- 1534- 35, městská komuna, založena na rovnotě, trvala 16 měsíců nakonec poražena
· Císař Karel V. (1519-56)
o Proti reformaci
X
o Stoupenci reformace- protestní sněm ve městě Speyer (Špýr)→ PROTESTANTI
o 1531- šmalkaldská jednota- obranný svaz
1. Válka- 1546- 47
2. 1547- b. u Mühlbergu- ŠJ poražena
3. Nakonec dohoda- mezi katol. Aprotes.- 1555- AUSBURG
· Švýcarsko
o Cíl- pol. a hosp.- nezávislost na Habsburcích
o Reformátoři- ULRICH ZWINGL (1484-1531)
1. Curych
2. 67 tezí- vychází z luthera, ale radikálnější
3. Odmítá transsubstanciaci- odmítá Ježíšovu přítomnost ve víně a chlebě
4. 1531- v boji proti katolíkům umírá v bitvě u Kappel
o Jan Kalvín
1. Pochází z Francie
2. Právník, nikoliv kněz
3. Rozvinul učení zwingliho
4. Víra v PREDESTINACI- předurčení
5. Důraz na ctnosti- píle, šetrnost, střídnost
6. Ženeva- teokratická městská republika v čele s Kalvínem
7. Netolerantním k ostatním názorům
8. Nechal upálit Miguela Serveta- náboženský exulant ze Španělska, který odmítá učení o svaté trojici
o Francouzský lékař, který jako první popsal malý krevní oběh
o Učení Luthera, Kalvíra- šíření do dalších zemí
1. Kalvínská víra- do Francie, Nizozemí, Skotsko, Polsko, Uhersko.
o Protireformace:
1. - Jezuité= Tovaryšstvo Ježíšovo
2. - schváleno 1540
3. -Ignác z Loyoly ( 1491- 1556)
o Španělský šlechtic a voják→ řád vojenskou organizaci
o Soustředění především na mládež
o " účel světí prostředky"
o 1609- blahoslaven
o 1622- kanonizován
· Francie:
o 16. Stol. - centralizovanou monarchií
o Počátek 16. Stol. = patnáct miliónů obyvatel- pak náboženské nepokoje
o Rod: VALOIS
o František I. ( 1515- 1547)
1. Byl proti X HUGNOTŮM- ( francouzští kalvinisté)
2. za jeho vlády- Leonardo da Vinci→ zemřel→ zanechal Monu Lisu
o Jindřich II. (1547- 1559)
o Manželka- Kateřina Medicejská
§ po jeho smrti vládla- katolička- náboženské války
§ věřila astrologii- NOSTRADAMUS
· předpověděl zabití jejího manžela- ona pak zabila toho, co nešťastnou náhodou zabil jejího manžela- také proto že byl protestant
o František II. 1559- 1560)
1. Žena- Marie Stuartovna
o Karel IX. - (1560- 1574)
1. Vrcholí náboženské války
2. Když trvaly dlouho→1572 smír katolíků a hugenotů→ stvrzen sňatkem Markéty (dcera Kateřiny Medicejské) s Jindřichem Navarským ( vůdce HUGENOTŮ)→ sňatek byl uskutečněn→ protestantská šlechta se sjela na svatbu→ jejich domy označeny→ noc po svatbě katolíci vtrhli do protestantských pokojů a zavraždili Hugenoty= "BARTOLOMĚJSKÁ NOC"- 25. 8. 1572
3. Jindřich Navarský přežil a koncertoval na katolickou víru- ale jenom na oko- utekl a přidal se zpět k Hugenotům
o Jindřich III. (1574- 89)
1. Syn Jindřicha a Kateřiny Medicejské
2. Pokus o smír X silné katolické rody, kteří chtěli pokračování války→ 1589- zavražděn mnichem→ vymírá rod VALOIS
o 1589- Jindřich Navarský= Jindřich IV.
1. Zakládá dynastii Bourbonů- vládla až do 19. stol.
2. 1598- Nantský edikt- dorovnání Hugenotů a katolíků
3. 1610- zabit fanatickým knězem
· Anglii
o 1485- 1603- TUDOROVCI
o JINDŘICH III.
1. Absolutismus
2. Podpora podnikání- chov ovcí (ohrazování- velkochovatelé, zabírají půdu drobných zemědělců, textilní manufaktury
o JINDŘICH VIII. (1509- 47)
1. Náboženské reformace- 1534- anglikánská církev
o Ruší církevní řády, nezávislá na Římu, majetky řádů připadají panovníkovi, státní církev
2. 6 žen:
o
Kateřina Aragonská
§ Katolička, starší než on, neporodila následníka, kvůli ní nová církev, aby se mohl rozvést
o Anna Boleynová
§ Dcera Alžběta, syna ne, a byla nevěrná- 1536- nechal popravit
o Jana Seymurová
§ Syn Eduard, po porodu zemřela
o Anna z Cleve
§ Německá šlechtična
§ 1540- rozvod, dožila v ústraní na hradě
o Kateřina Howardová
§ 1542- nechal popravit jí, i ty co jí doporučili
o Kateřina Parrová
§ Vdova, vzal, aby vychovávala jeho děti
§ Jindřicha přežila
3. T. More (lat. Morus)- nesouhlasil s novou reformací církve, Utopie
4. Vedlejší náboženské směry
o PURITÁNI (KLAVNINISTÉ)- 1620 ODPLULI DO AMERIKY- OSADA, většinou podnikatelé, ve městech
o INDEPENDENTI- venkov
o Eduard VI.(1547- 53)
1. Předčasně umřel
2. Z románu princ a chuďas
o Marie Tudorovna ( 1553- 1558)
1. Katolička
2. Manžel- Filip II. (španělský král)
3. Pronásledování protestantům
o Alžběta I. (1558- 1603)
1. Wiliam Shakespear
2. Kulturní a ekonomický rozmach- ALŽBĚTINSKÁ RENESANCE
3. Panenská královna
4. Marie Stuartovna
o Sestra Alžběty, za podpory španělska snažila získat anglický trůn- 1587 popravena→ reakce byl útok španělska- 1588- invaze do Anglie→ sir Francis Drake, jeden z kapitánů- Španělsko poraženo→ změna mocenských pozic ve světě- síly na moři ve prospěch Anglie→ ANGLIE SE STÁVÁ NÁMOŘNÍ VELMOC
5. Rozvoj obchodu se zámořím- obchodní společnosti
o Východoindická-
o Západoindická-

1. test z dějáku

3. října 2009 v 15:35 | AfroSněhurka

LUCEMBURKOVÉ 1310 - 1437


1) Jan Lucemburský (1310-1346)
2) Karel IV. (1346-1378)
3) Václav IV. (1378-1419)
4) Zikmund (1420-1437)

Jan Lucemburský
Domácí politika
 • manželka Eliška Přemyslovna
 • rozsáhlá privilegia ČESKÉ šlechtě
 • INAUGURAČNÍ diplomy krále Jana
 • 1310 - pro Čechy
 • 1311 - pro Moravu
 • šlechta - spoluvládce
 • nejvýznamnější šlechtic - Jindřich z Lipé (přítel Elišky Rejčky)
x opozice - v čele s královnou Eliškou Přemyslovnou
= vyřešeno 1318 - smír v Domažlicích
- potvrzeny INAUGURAČNÍ DIPLOMY
 • 1325 - 1. zlatá mince = FLORÉN = DUKÁT (1 dukát = 16 grošů)
 • zadluženost krále (války v zahraničí)
 • král = majetek do zástavy
 • MÍR a STABILITA - žádná válka na území ČESKÉHO státu

Zahraniční politika
 • "král diplomat" - územní zisky
- Chebsko, Horní Lužice, Vratislav, sever Itálie
 • 1335 - oficiálně se vzdává nároku na polskou korunu
 • "bez krále českého není boje žádného" - rčení
 • boje v celé Evropě (Itálie, Francie)
 • 1346 - zahynul v bitvě u Kresčaku (již slepý - zahynul jako rytíř v boji)
 • již dříve - zajištění české a říšské koruny pro syna KARLA

Soukromí
 • 1. žena - Eliška Přemyslovna
 • 2 synové - Karel (Václav), Jan Jindřich
 • 2. žena - Beatrix Bourbonská
 • syn Václav
 • dcera Bona
 • od 1339 - zcela slepý
Karel IV.
 • narozen 1316 - původní jméno Václav
- při biřmování - Karel (1323)
 • výchova ve Francii - kvalitní vzdělání
 • vychovatel : Pierre Roger de Rosiéres (později papež Kliment VI.)
 • 1333- poprvé v Čechách
 • titul - MARKRABĚ MORAVSKÝ
 • 1341 - oficiálně prohlášen nástupcem J. Lucemburského
 • 1346 - římský král ( x Ludvík Bavorský)
 • 1355 - korunovace na císaře
 • Karel IV. = římský císař

Domácí politika
 • vrchol českého státu ve 14. století
 • posílení moci panovníka
 • posílení moci církve = církevní nezávislost Čech
 • 1344 arcibiskupství v Praze
 • 1. arcibiskup - Arnošt z Pardubic
 • nové biskupství - Litomyšl
 • od roku 1346 - český král (Karel I.)
 • územní rozmach - ZEMĚ KORUNY ČESKÉ
 • postupné připojování území
 • výsledek : ČECHY, MORAVA, SLEZSKO, HORNÍ A DOLNÍ LUŽICE, BRANIBORSKO, HORNÍ FALC, formálně i LUCEMBURSKO (potomci J. Lucemburského z 2. manželství)
 • 1355 - Maiestas carolina = Karlův majestát
 • pokus o podrobení vyšší šlechty - odpor - Karel ustoupil
 • vyšší šlechtu si Karel nepodrobil
 • = zajistil stabilitu

Zahraniční politika
 • od r. 1346 - římský král x Ludvík Bavorský
 • po smrti L. Bavorského - od 1349 - definitivně Karel římský král
 • podpora od papeže Klimenta VI.
 • 1356 - ZLATÁ BULA KARLA IV. - záležitosti římské říše
 • Praha - centrum říše - politická. a kulturní
 • "otec vlasti"

Kulturní politika
 • prosazoval kult sv. Víta - katedrála sv. Víta v Praze
 • kult sv. Václava - svatováclavská koruna
 • výstavba Prahy - Nové Město 1348
 • 1348 - univerzita
 • kamenný most - nahradil původní stržený Juditin most
 • královské hrady - Karlštejn (kaple sv. Kříže)
- Kašperk (u Lužice)
 • královská města - K. Vary
 • kláštery - Emausy, Karlov

Kontakty se vzdělanci a umělci
 • Francesco Petrarca - 1356 - v Praze
 • hospodářský rozvoj - vinná réva (Mělnicko)
- rybníky - Máchovo jezero

Soukromí
 • Vita caroli - vlastní životopis
 • 4 manželky Blanka z Valois
Anna Falcká
Anna Svídnická - syn Václav IV.
Alžběta (Eliška) Pomořanská - syn Zikmund


Václav IV.
 • neřešitelné společenské problémy
 • 1378 - papežské SCHIZMA (papež : Avignon x Řím)
 • Václav z titulu římského krále povinen situaci vyřešit = neúspěšně

Domácí politika
 • syn Anny Svídnické
 • od útlého dětství připravován k vládě
 • ve 2 letech - korunovace na krále
 • v 9 letech - sňatek s Johanou Bavorskou
 • = znechucen politikou, vyhýbá se vládnutí = neschopný řešit krizové situace = rozpory v zemi

 • a) SPORY S CÍRKVÍ
  • Václav IV. - pro papeže z Avignonu
  • arcibiskup - Jan z Jenštejna - pro papeže v Římě
  • 1393 - útěk arcibiskupa, ale umučen jeho tajemník - generální vikář (tajemník) Jan z Pomuku
  • 18. století - v období rekatolizace - 1729 - kanonizován (prohlášen za svatého)
 • b) SPORY S VYŠŠÍ ŠLECHTOU (páni)
 • Václav IV. - protěžoval nižší šlechtu "milci" - vysoké státní úřady = odpor vyšší šlechty = zejména Rožmberků
 • Václav 2x vězněn
 • poprvé - 1394 - uvězněn na Pražském hradě (osvobozen bratrem Janem)
 • podruhé - 1402 - 1403 = Vídeň
- Zikmund
- Václav nucen ustoupit

 • 1409 dekret kutnohorský
 • uspořádání univerzity
 • změna poměru hlasů ve prospěch Čechů 3:1 = odchod zahraničních studentů
 • univerzita ztrácí svůj evropský význam
 • o dekret se zasloužil Mistr Jan Hus

Zahraniční politika
 • římský král, ale neschopen řešit problémy = již roku 1400 nahrazen Ruprechtem Falckým
 • r.1410 - znovu římským králem = 1411 - vzdal se definitivně funkce ve prospěch Zikmunda Lucemburského
 • nárůst společenské krize
 • 1415 - upálen Mistr Jan Hus - počátek husitské revoluce
 • 30. 7. 1419 - pražská defenestrace
 • 16. 8. 1419 - umírá na Novém Hradě u Kunratic
 • defenestrace - vyhození konšelů z okna

Soukromí
 • legendy - v přestrojení po Praze - nepoctivé řemeslníky trestal
 • 2 manželky - Johana Bavorská, Žofie Bavorská
 • (4% menšina)

Oblíbené hrady
 • Žebrák
 • Točník
 • Křivoklát
 • Králův Dvůr u Berouna
 • Karlštejn - nenavštěvoval

Osobní symbol
 • ledňáček ve stuze
 • osobní bible - bohatě ilustrovaná

Zikmund Lucemburský
 • syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské
 • jméno podle nového zemského patrona uvedeného do Čech Karlem IV.
 • území - Braniborsko
 • od 1387 - uherský král
 • 1396 - poražen Osmany u Nikopole
 • 1411 - římský král
 • 1414 - 1418 - organizoval koncil v Kostnici (řešil schizma)
- obrovský diplomatický úspěch
 • Čechy - problémy - počátek husitské revoluce
 • 1420 - 1. křížová výprava proti husitům
 • podpora katolíky - korunován na českého krále = husity odmítnut = poražen
 • uznán za krále ve Slezsku a v Lužici
 • poražen Husity
 • 1433 - korunován římským císařem
 • 1436 - potvrzen českým králem - přistoupil na kompaktáta
 • likvidace posledních husitských vzbouřenců (Jan Roháč z Dubé 1437)
 • spory s husitskou většinou 12/ 1437 - odchod z Prahy
 • "Liška ryšavá"
 • 9. 12. 1437 - na cestě do Uher umírá

Soukromí
 1. žena - Marie Uherská 1385-1392 (poté Zikmund vdovcem)
 2. žena - Barbora Celská 1408
- německá Mussalina - střídala chlapy
- dcera Alžběta - pozdější manželka Albrechta Habsburského

- antropologický výzkum Lucemburků - profesor Emanuel Vlček (český antropolog )Gotika
- kultura vrcholného feudalismu
 1. obecná charakteristika
 2. umění - architektura, sochařství, malířství
 3. literatura
 4. vzdělanost

1) obecná charakteristika
 • pol. 12. stol. - střední Francie - odtud postupně do Evropy do poč. 16. století
 • gotika - pojem pochází z Itálie, hanlivé označení gótský = barbarský
 • naše území - po roce 1200 za Václava I.

České země - 3 fáze

1) RANÁ - poslední Přemyslovci (do 1306)
2) VRCHOLNÁ - Lucemburkové
3) POZDNÍ - Jagellonci (1471-1526) = Vladislavská

2) umění
 • a) architektura
znaky - vertikalita
- žebrová klenba
- lomený oblouk
- slabá zeď + vnější opěrný systém
materiál 1) kámen - vně neomítnuté kvádry (katedrály)
- lomené zdivo - vždy omítnuté
2) cihly - něm. oblasti
- až 11 cm vysoké buchty
3) tvarovky - profilové, zdobené (sloupy, žebra kleneb)
4) hrázděné zdivo
- základ - dřevěná trámová konstrukce
- výplň - vepřovice (nepálené cihly z hlíny a slámy)
- trámy - vně vystupují, barevně odlišné
5) dřevo - roubené stavby na venkově
- výdřeva místností jako tepelná izolace
církevní stavby (dóm) - křížový půdorys
- několik lodí
- kolem chrámu - ochoz (triforium) a kaple
- např. : katedrála sv. Víta v Praze, Remeš - Francie, Kolín nad Rýnem, Paříž - Notre Dame

 • nositelé gotické kultury - CISTERCIÁCI
 • kláštery - kartuziánský klášter
- každý mnich měl svůj domek se zahrádkou a kuchyní
- nejvýstavnější prostory - kapitulní síň
- křížová chodba s rajským dvorem

nové církevní řády - Františkáni
- Dominikáni
- Augustiniáni


Světská (necírkevní) architektura
 • hrady - královské
- pánské
- církevní
 • správce královského hradu - purkrabí

 • vodní - Blatná, Švihov
 • výšinné
 • skalní - vytesané do skály - severovýchod - Sloup, Drábské světničky - neměly studnu

 • základní části hradu
 • útočištná věž - válec, hranol
- přístup z prvního patra po dřevěné lávce
- specifikum - věž s břitem (Zvíkov)
 • palác - v nejlépe chráněné části hradu
 • kaple - ve velkých hradech samostatná
 • hradby s branou
 • hradní studna - neboli cisterna

 • konec 14. století - spojování oddělených částí hradu - dvoupalácová dispozice bez věže (Točník)

TVRZ
 • ve vsi
 • zemané
 • převážně dřevěná

MĚSTO
 • centrum - náměstí - kostel
- kašna
- pranýř
- radnice - věž s orlojem
 • domy - úzké, dlouhé, několik pater
- štít v průčelí s domovním znamením
- přízemí - MÁZHAUS (dílna, obchod)

MĚSTSKÉ HRADBY
 • několik pásem
 • hradby - zubaté cimbuří
 • prostor mezi vnější a vnitřní hradbou - Parkán
 • před vnější hradbou - vodní příkop
- násep
 • brána - několik bran (věže součástí brány)
BARBAKÁN - prostor před branou se zalomenou cestou

 • Architekti - Matyáš z Arrasu
(kameníci) - Petr Parléř
- Benedikt Rejt (Ried) z Pístova
- Matěj (Matouš) Rejsek z Prostějova


 • b) sochařství
  • kamenné plastiky (triforium katedrály sv. Víta - 21 bust)
  • kult panny Marie = Krásná madonna
  • náhrobky - feudálové, světští nebo církevní
  • zdobené sloupy, klenby, portály, chrliče (zdobné zakončení okapů)
  • oltáře - dřevěné, polychromované

 • c) malířství
 • nástěnné - deskové obrazy (Mistr Theodorik)
 • většina autorů anonymní
 • dnes označováni podle svých děl
 • u nás - Mistr třeboňský, Mistr vyšebrodský
 • knižní iluminace - Pasionál abatyše Kunhuty

3) literatura
 • postila - souhrn kázání
 • disput - "spory" - Podkoní a žák
 • legenda - o sv. Kateřině
 • cestopis - Milion
 • duchovní písně - Hospodine, pomiluj ny
- Svatý Václave

 • rytířský epos - Alexandreida
 • milostná poezie - trubadúři "Minnesangři"
- nejznámější - Walter von der Vogelweide
 • satira - Hradecký rukopis
 • kronika - Dalimilova - česky, veršovaná
- Přibík Pulkava z Rodenína (od počátku až do roku 1330)
- VITA CAROLI
 • pasionál - překlad latinských legend
- Pasionál abatyše Kunhuty
 • divadelní scénky - Mastičkář (pašijové hry)
 • úprava pravopisu - Jan Hus - odstranil spřežky, zavedl nabodeníčka
 • u nás literatura - latinsky, německy, česky
4) vzdělanost
 • vrchol vzdělanosti - univerzitní vzdělání
 • Evropa - Anglie - Oxford, Cambridge
 • Francie - Sorbonna
 • Španělsko - Zaragoza, Salamanca
 • Itálie - Bologna, Padova
 • Nizozemí - Lipsko, Heidelberg
 • Č - UK - Praha

Univerzita - 4 fakulty
 • 1) artistická (filosofická)
 • základ vzdělanosti - sedmero svobodných umění
 • Trivium - gramatika, rétorika, logika (dialektika)
 • Kvadrivium - aritmetika, astronomie, geometrie, muzika (hudebka)
 • absolvent - BAKALÁŘ - svobodné umění
 • 2) lékařská
 • 3) právnická = absolvent - mistr (z lat. magister)
 • 4) teologická


 • další studium - titul doktor
 • v čele fakulty - Děkan
 • v čele univerzity - Rektor
 • KOLEJ - ubytovací a výukový prostor pro studenty a pedagogy
 • Praha - Krolinum
 • Nižší školství - klášterní školy
- městské školy

 • Praha - 14. století - 25 městských škol
 • Vídeň - 5
 • Krakov - 4
 • Norimberk -4

 • Filosofie
 • SCHOLASTIKA - výklad církevních dogmat
 • Tomáš Akvinský - "tomismus"

Evropa ve vrcholném středověku - Střední a východní Evropa

30. května 2009 v 15:54 | Domča

Polsko


- 2. pol. 13. stol.- silná rozdrobenost
- pozice panovníka oslabena
- vymírají Piastovci
- 1300- Přemyslovci -zisk polské koruny - Václav II. (pak Václav III.)
- 1306- v čele knížeVladislav Lokýtek
- Územní problém - němečtí rytíři x Polsko
- Lucemburkové (Jan Lucemburský) - Slezsko
- 1386- vytvoření polsko-litevské unie
- v čele Jagellonci (Jagello)
- 1410 - bitva u Grunwaldu
- zastaveni něm.rytíři
- hl. ekonomická činnost → obilnářství → vývoz do celé E

Rusko


- od 11. stol - feudální roztříštěnost
- završeno ve 13. století- vpád Tatarů(Mongolů)
- samostatnost si zachovalo pouze Novgorodské knížectví
- odrazilo útoky něm. rytířů a Dánů
- Alexandr Něvský- 1240 Něva
- 1242 - Čudské jezero
- zbytek Ruska ovládán Tatary
- V čele odporu proti Tatarům
- MOSKEVSKÉ KNÍŽECTVÍ
- kníže Ivan I. Kalita ("Měšec") 1328
- dočasná nezávislost
- Moskva - náboženské centrum Ruska
- sídlo metropolitypravoslavné církve
- 2.pol 14. stol - Dmitrij Donský (1359 -1389)
1380 - vítězství na Kulikově poli
-definitivní nezávislost: 1480
- kníže Ivan III. - připojil Novgorod
- manželky: -neteř posledního byzanc. krále
→ Rusko přebýrá byz. symboliku - DVOUHLAVÝ OREL
- Ivan III. - car
- počátky ruského absolutismu → SAMODERŽAVÍ

Tataři

- mongolští kočovníci - od13. stol. průnik do E
→ kmenové svazy - HORDY
→ panovník - CHÁN
- Témúdžin - sjednotitel Mongolů 1206-1227
= "Čingischán"
- tážení na východ
- Batů (vnuk) - říše "Zlatá horda"
1241 - bitva u Lohnice
→ pořážka polského vojska
→český král Václav I. se téměř zúčastnil bitvi
- Východ: chán Kublaj (1250-1290)
-ovládal Čínu - mongolská dynastie JÜANG(do roku 1368)
- rozvoj kontaktu s E (kulturní a obchodní) - viz. Marco Polo
- Pokus o dobytí Japonska - neúspěšně
- božský vítr "KAMIKATZE"
- bouře zničila činské loďstvo

Evropa ve vrcholném středověku - Jižní Evropa

30. května 2009 v 14:34 | Domča

Pyrenejský poloostrov - Španělsko

- Sever: - křesťánské feudální státy
- boj za ovládnutí poloostrova
-proti Maurům (Arabům)
RECONQUISTA (znovudobytí)
- Kastilie, Aragonie Navarra, Katalánsko, Astorie
x
- Emirát Kordovský
Úspěch křesťanů - 1469: Španělské království
- Isabella Kastilská + Ferdinand Aragonský - 1469
- společná vláda až do 1479
- 1492 - dokončena Reconquista - dobyta - Granada
- Politické uspořádání
- stavový sněm = KORTESY
- katol. církve - rozhodující postavení
→ pronásledování nekatolíků - Židů a muslimů
→ INKVIZICE

Portugalsko

- Reconquista ryhclejší- samostatnost již během 12. a 13 století
- rychlejší námořní rozvoj → objevné plavby za krále Jana I. Velikého
- přímý organizátor plaveb- princ Jindřich Mořeplavec(1394 - 1460)

Balkán


- Byzantská říše - postupný úpadek (křižáci, vnitřní nepokoje)
- nájezdy Osmanů (Osmanští Turci)
2. pol.13. století -průnik do Malé Asie
Dokonalá armáda:
- rychlá jízda
- elitní pěchota = "JANIČÁŘI"
yeni cer = nová armáda
- Postupné ovládnutí Balkánu Osmany
- 1389 - Srbsko- bitva na Kosovo poli
- 1396 - Bulharsko - bitva u Nikopole
Další pstup zastaven Mongoly
- chán Timur Lenk (Tamerlán)
1402 - poráží Turky (sultán Bajezid I.)
→obrovská říše: Sev. Indie - Egypt
- centrum Timurovy říše-Samarkand
- po Timurové smrti v r. 1405 se říše rozpadá
→ obnova turecké expanze
-Byzanc- úpadek → žádá Řím o pomoc
1436 - unie V a Z církve (Florencie)
1444 - záp. křesťanstvo- křížové výpravy proti Turkům
→ poražena u Varmy
1453 - dobyt Cařihrad
-poslední císař Konstantin XI. - zahynul
- Turecký sultán - Mehmed II. Fátih (Mohamed II. Dobyvatel)
Osmanští Turci - ovládnutí Malé Asie, Balkánu až k Albánii
- silný odpor - Jiří Kastriota (zajímavé jméno...) = SKANDERBEG
- obsazení trad. ochodních cest s Orientem→ Ezemě hledají nové trasy → objevné cesty

Itálie

- rozdrobena
- Sever
- bohatá obchodní a řemeslná centra
- Benátky -městská republika
- v čele velká rada + dóže
- kupecké osady (faktorie) pocelém Středomoří i na pobřeží Černého a Azovského moře
- Marco Polo-1271 - 1295
cesta do Číny (vládce TUBLAJCHÁN)
- Janov (Genova) -největší konkurant Benátek
- Miláno -vévodství (signorie)
- manufaktury na výrobu sukna a zbraní
- Slavné rody:
Visconti, Este, Gonzada
Medici - ovládli Florencii
- manufaktury na výrobu sukna ve Florencii
- 100 000 obyvatel
- humanismus a renesance
- Vondotieři- vojenští podnikatelé
- 15. stol.vláda ve městewch
(Sforza ovládl Miláno)
- Borghezia = měšťanstvo (z tohoto odvozen termín buržoazie)

Papežský stát


- 14. -15. stol.: morální úpadek katol. církve narůstá (v konfrontaci s morovou epidemií církev zklamala)
- kupčení s úřady, s odpustky
Avignonské zajetí (1309 - 1378)
1378-papežské schizma
1. papež: ŘÍM
2. papež: Avignon
- 1409- koncil v Pise - pokus o vyřešení schizmatu → zvolen nový papež
> ani jeden z předešlích dvou neodtupuje→ TROJPAPEŽSTVÍ
- 1414-1418 koncil v Kostnici → nový a jediný papež Martin V.

Evropa ve vrcholném středověku - Severní Evropa

30. května 2009 v 14:20 | Domča

Severní Evropa

- kolem roku 1000 se do popředí dostává Dánsko (Knut Velký)

- 13. století - Valdemar II. Vítězný (1202 - 1241)
- obrovská říše - 1240 tažení na východ x Novgorod
- bitva na Něvě - 1240 (Ladožské jezero)
- manželka Valdemara II. - Dagmar (Markéta)
- češka (přemyslovská princezna)
- dcera Přemysla Otakara I.
- Další vývoj:
- 2.pol 14. století - oslabení severských států
- vliv hanzy (svaz německých obchodních měst) → nutnost bližší spolupráce
→ 1397 Karlmarská unie
- personální unie: Švédska, Dánska a Norska
- společný král
- 1523 - odstoupení Švéska z unie
- od 1815 - nezávislé státy Dánsko a Norsko

Evropa ve vrcholném středověku - Západní Evropa

30. května 2009 v 13:40 | Domča

Evropa ve vrcholné středověku

1. Západní Evropa
2. Severní Evropa
3. Jižní Evropa
4. Střední a východní Evropa

1. Západní Evropa

FRANCIE

- Kapetovci - střední Francie - postupné sjednocení Francie

X
hrabata z Anjou - Plantageneti z Francie + pobřeží Atlantiku
- Jindřich II. Plantegenet - anglickým králem (pravnuk Viléma Dobyvatele)
- Významní panovníci:
- Filip II. August (1186-1223)- účastník 3. křížové výpravy
- rozšířeno území Kapetovců na úkor Platagenetů
- tažení proti náb. skuopině Albigenských (1209-1229)
→ brutálně zlikvidováni

- Ludvík IX.Svatý (1226 - 1270)- organizátor dvou posledních křížových výprav(6. a 7.)
- založena univerzita v Paříži - SORBONNA (Robert de Sorbon)
- Filip IV. Sličný (1285 - 1314)
- neúspěšné války → finanční nesnáze
- pokus o zdanění fr. duchovenstva
→ spory s papežem
-1302: - generální stavy
- zástupcu šlechty, církve, měšťansto
-mimořádné daně
-donutil papeže přesídlit ze Římado Avignonu (Benedikt XI.)
→ 1309 - 1378 "avignonské zajetí papežů"
- Reformy - odborní úředníci
- žoldnéřská armáda
- potřeba dalších peněz...

- pronásledování templářů, italských bankéřů, Židů
- Další panovníci: → pokus o ovládnutí angl. území ve Francii

STOLETÁ VÁLKA (1337 - 1453)

- Fr.- Valois - 1328 - 1498
- Anglie - Platageneti - nárok na FR trůn
1. FÁZE 1337 - 1360
- převaha Anglie
- 1346 bitva u CRÉCY (bitva u Kresčaku) - zde zemřel Jan Lucemburský
- FR porážky - neg. vliv na ekonomiku
1348 - morová epidemie v Evropě (zemřela 1/2 obyvatelE)

nedostatek sil → zvýšení feudálního útlaku → povstání
- Francie 1357 - Paříž → E. Marcel
- venkov - povstání Jacquerie → potlačeno
- konec - 1360 →"Mír v Brétigny"
2. FÁZE
- převaha FR - Karel V.
3. FÁZE 1415-1453
- anglický král - Jindřich V. - invaze do FR
→ bitva u Azincourtu 1415
- francie okupovaná
- do čela vojska: Jana z Arku
- 1429 - dobyt Orleáns → Jana z Arku = "Panna Orleánská"
- 1430 - Jana zajata Burgundy → Angličané jí odkupují →
→ 1431 - upálena jako čarodějnice u kacířka z Roven
- Francie nakonec zvítězila
1453 - konec války
- Ludvík XI. z rodu Valois
- dokončuje sjednocení Francie → centralizovaná monarchie

Anglie

-1066 -1154-Normanská dynastie

- 1086 - Domesday Book
- soupis movitého i nemovitého majetku → základ pro zdanění obyvatelstva
- Plantageneti -Jindřich II. Plantagenet
- výboje
- manželka:Eleonora Akvitánská
- Další významní panovníci:
- Richard "Lví srdce" (1189-1199)
- 3. křížová výprava
-legendy: Robin Hood, Ivanhoe
- Jan Bezzemek
- ztráta území ve FR
- potřeba peněz x odpor šlechty
→ ústupky šlechtě
- 1215 - MAGNA CHARTA LIBERTATUM (velká listina svobod)
→ omezení král. moci
→ výsady šelchtě a duchovenstvu (netýká se poddaných)
- vytvořena Velká rada- "parlament"
- shormáždění zástupců šlechty, církve a měšťanů

- vysoké pravomoce:
→ kontrola krále
→ povoluje daně
→ vydává zákony
- od 14. stol. -2 komory
- horní sněmovna (lordi)
- dolní sněmovna (nižší šlechta, měšťanstvo)
- STOLETÁ VÁLKA
- EN ztrácí území ve FR
- mor v 1348 - "ČERNÁ SMRT" → úbytek obyvatelstva
- znevolňování → vzpoury a povstání 1381
- poltačeno - Wat Tyler
- vůdcové - popraveni - John Ball, prostýn lid ušetřen (lidový kazatel) → málo lidí
- náboženský reformátor: John Wycliffe (Jan Viklef)
- univerzitní mistr v Oxfordu →překlad Bible do angličtiny → kázání v angličtině
- vzor pro evropskou náb. reformaci - viz. Jan Hus
- po prohrané stoletá válce - občanská válka - "VÁLKA RŮŽÍ" - 1454 - 1485
Lancaster
x
York
1399 - 1461

1461 - 1485
červená růže

bílá růže
přežil - Jindřich Tudor
→ útěk do Francie
x
bitva u Bosworthu - 1485
• Richard II. - poražen
• Jindřich - rod Tudorovců
poslední: Richard III.
"Království za koně"

- TUDOROVCI - růžová růže

(1485 - 1603)
- Jindřich Tudor = Jindřich VII.
- počátek ekonomického rozmachu
- počátek renesance - za Jindřicha VIII. a Alžběty I.

Německo ve 12. - 15. století

- Německo - politicky roztříštěné
- Fridrich II. Sicilský (1212 - 1250)
- politik - dohoda s muslimy
- problémy v Německu
- 2 strany:
- papežská (=Galfové)
- císařská (= Ghibellini)
- 2.pol 13. a 14. století - oslabení panovnické moci, definitivní osamostatnění něm. knížat
- PRAVIDLA PRO VOLBU NĚMECKÉHO KRÁLE:
- volitelé = kurfiřti (7)
- 3 církevní:
- arc. mohučský
- arc. kolínský
- arc. trevínský

- 4 světští:
- král český

- falckrabě rýnský
- vévoda saský
- markrabě braniborský
- zvolený král - korunovační cesta do Říma
→ papežem korunován na císaře
- Říšská města a říšská knížata -velká nezávislost na panovníkovi SRŘNN (Svaté říše římské národa německého)
- Výboje
- x Slovanům v Pobaltí a Polabí → vyhubeni nebo se asimilovali (asi se milovali nebo ne? :-D)
- pouze Lužičtí Srbové si zachovali svojí identitu

- Řád německých a mečových rytířů
- ovl. území při Baltu, Pomořansko
→ útoky x Rusům a Polákům
1242 - poraženi v bitvě na Čudském jezeře (novgorodský kníže Alexandr Něvský)
1410 - botva u Grunwaldu
- poraženi Polsko-litevským vojskem
- LUCEMBURKOVÉ
- Ř-N císaři ve 14. stol.
- Karel IV. (český král)
- 1356 - Zlatá bula Karla IV.
- definitivně upravuje volbu něm. krále
- místo volby: Frankfurt nad Mohanem
- místo korunovace: Aachen (Cáchy)
- na zvolení stačí většina hlasů
- český král - první mezi kurfiřty
- platnost buly až do r. 1806 - zánik SRŘNN

Švýcarsko

- Součást SRŘNN do roku 1648
- správní oblasti - kantony (horské a lesní)
1291 - obranný spolek
- legendární- Vilém Tell- poč. 14. stol.
- boj za nezávislost pokračuje v rpůběhu 14. a 15. stol.
→1474 se Habsburkové vzdali nároku na Švýcarsko
- 1648 - def. uznána nezávislost Švýcarska
- švýcarská garda - papež (chráního ještě dnes)

Kultura raného feudalismu

9. března 2009 v 20:00 | Kachna
K testu by to mělo být všechno...nezapomeňte píšem v pondělí 16.3

1.Byzantská kultura
2.Arabská kultura
3.Katolická kultura
a)předrománské období-karolínská renesance
-otonský sloh
b)románské období
3b)ROMÁNSKÁ KULTURA
-od latinského Roma=Řím navazuje na tradice římského imperia
-hlavně Itálie
-ostatní Evropa 11.-12.století
-Čechy po roce 1100
-vrchol-1.polovina13.století

Architektura:
-opracované kamenné kvádry
-silné zdi
-nízké klenba-valená
-malá půlkruhovitá okna-často sdružená
-nízké, silné sloupy
-ústupkový portál
-obloučkový vlys-nad okny pod římsou
-kruhové okno nad portálem

Církevní architektura
-3 typy kostelů-rotunda s apsidou
-tribunové(emporové)kostely
-baziliky-největší
-jednotlivé části-lodě(podélné,1příčná=>půdorys-kříž)
KLÁŠTER-kostel,rajský dvůr s křížovou chodbou,uprostřed-zahrada se studou,budova konventu s kapitulní síní,společná jídelna-refektář-ložnice-dormitář
-provozní budovy-hospodářské
-hostitelské
-špitál
-kolem kláštera-obranná zeď
Příklady staveb
-Itálie-Pisa-dóm(chrám)
-zvonice-7pater("šikmá věž")
-Monte Cassino-klášter
-Čechy-rotunda-Říp
-Znojmo

Světská architektura
-feudální sídlo-falc-Cheb
-donjon-"obytná věž"-Přimda
-tour-nižší šlechta-převažuje dřevo
-město-domy a paláce-Praha
-Praha-pražský hrad
-kamenný most-Juditin(z lez 1158-72)-obdobný most pouze v Řezně

Sochařství
-nedílná součást architektury-portály
-reliéfy
-sloupy-bohatá ozdoba-rostlinná,figurální motivy
-sochy a sošky-svatí a panovníci
-vrchol uměleckého řemesla-relikviáře-zlatnická práce
relikviář sv.Maura(Bečov)

Malířství
-knižní iluminace-Vyšehradský kodex
-nástěnná malba-fresky(přemyslovci-genealogie)
-schematické postavy-stejné

Vzdělanost
-církevní školy-města, kláštery
-obsah učení- "sedmero svobodných umění"
-trivium-gramatika,retorika,logika(dialektika)
-kvadridium-astronomie,hudba,architektura,geometrie
-jazyk výuky-latina
-knihy-spisovali se v klášterech
-spisovny-SCRIPTORIUM
-kláštery-bohaté knihovny
-literární dílo u nás-Kosmova kronika-latina
-Kosmovo zpracování událostí jen do roku 1125
-Kronika Kanovníka vyšehradského
-Kronika mnicha sázavského
-Vyšehradský kodex


Kostel sv.Jakuba v Ostrově-pozdněrománský

Naše země v 10.-12.století

3. března 2009 v 15:44 | Kachna
Neni to psaný z mejch poznámek, takže je možný, že sem někde něco špatně přečetla, tak to kdyžtak opravte;)
Naše země v 10.-12. století

1)Slovanské osídlení čech
2)Počátky českého státu v 9. a 10. století
3)Počátky křesťanské kultury v Čechách
4)Český stát ve 11.století
5)Český stát ve 12.století
6)Přehled hospodářského vývoje

1. Slovanské osídlení Čech-viz Velké Morava

2. Počátky českého státu
-2polovina 9.století-PŘEMYSLOVCI(kmen čechů)
-1.historicky doložený=BOŘIVOJ-874-křest na VM(s manželkou Ludmilou) Metoděj
-Přemyslovci-bájný Přemysl Oráč(manželka Libuše, její sestry: Kazi+Bivoj, Teta,otec Krok)
-bájná knížata(Kosmas)-Nezamysl, Ninata, Voju, Hostivín, Neklan, Přemysl, Vuislav
-hist. Doložený- Bořivoj- Levý Hardec (Pravý Hradec- okres Klecany u Prahy) => sídlo přeneseno do Prahy
- SPYTIHNĚV I.- 895- osamostatnění Čech od nadvlády Velké Moravy
- VRATISLAV I - manželka Drahomíra (z kmene polabských Stodoranů)- regentská vláda po smrti manžela za nezletilého Václava
-Drahomíra - konflikt s Ludmilou o výchovu Václava-pol. vliv
-15.9.921- Ludmila zavražděna na hradišti Tetín - uškrcena šálem=>její atribut (později kanonizována)
- VÁCLAV- narozen kolem roku 907 - 935(929)
-podřídil se Německu(Jindřich Ptáčník)
-podporoval křesťanství- kult sv. Víta
-zavražděn-opozice bratra Boleslava I.
-později kanonizován+patronem české země
- BOLESLAV I.- 935-972
-"ukrutný"
-boje proti Otovi I.(Německo)-14 let->nakonec usmíření=>společné boje proti Maďarům-955-na řece Lechu
- dcera Doubravka-manžel Mešek I.-966-křesťanství do Polska
-budování hradské správy
-stříbrné denáry
-Praha-obchodní entrum(popis-Ibrahim ibm Jakub)
- BOLESLAV II.(972-999)
-"pobožný"
-aktivní církevní politika
-973-biskupství v Praze
-církevní závislost Čech(do té doby Čechy podléhaly Regenburgu)
-sestra Boleslava II.-MLADA-nejstarší klášter-u kostela sv.Jiří-ženský benediktýnský(již 970)-Praha
-nejstarší mužský klášter-993-Břevnov-benediktini
-Biskupství-1.biskup-Sas-Thietmar=DĚTMAR

-2.biskup-VOJTĚCH-rod slaníkovců-995-vyvražděni (Přemyslovci+vršovci)-hradištěLibice-vypáleno-obyvatelé povražděni(Vojtěch-v cizině)

3. Počátky křesťanské kultury v Čechách
-církevní stavby- rotunda sv. Klimenta-Levý Hradec

Praha-kostel pany Marie(Bořivoj)

Václav-kostel sv. Víta
-církevní jazyk- staroslověnština
latina
-legendy-První staroslověnské legenda o sv. Václavovi
-Kristiánova legenda(latinsky)-Život a utrpení sv. Václava a sv. Ludmily,báby jeho
-písně-Hospodine pomiluj ny(bože smiluj se)
-nejstarší popis Prahy-ibrahim ibn Jakub al-Istraat -Tarbúší
-956-966.cesta po Evropě

4.Český stát v 11.století
-BOLESLAV III. "ryšavý"
-krutovládce,proti církvi
-bratři-Jaromír-vykastrovaný
-Oldřich-nepodařený atentát v lázni
-1002-povstíní x Bol.III. ->útěk do Rakouska
-využívá polský král Boleslav Chrabrý->dosazuje Vladivoje
-VLADIVOJ-žádost německému císaři Jindřichu II. O udělení čech v léno=>precedens-něm. Císaři vyžadují podřízenost čech panovníkům
-krátce-Jaromír
-pak Boleslav III.-opět krutovláda=>sesazuje Boleslava Chrabrého->"osvobozuje " Čecy-sám vládne(Bolesla III.- oslepen, uvězněn)

císař Jindřich II x Boleslav Chrabrý=.dosazuje Jaromíra(1004-1012)
-JAROMÍR-1012-sesazen Oldřichem
-1033-34-znova u moci
-1034-Oldřichem oslepen
-1035-zavražděn Vršovci na toaletě
-OLDŘICH
-legenda- Oldřich a Božena(manžel Křesina)
-ves Peruc(památný dub)
-1032-založen Sázavský klášter
-1.opat-Prokop
-staroslověnská liturgie
-benediktýnský klášter
-BŘETISLAV I.
-"český Achilles"
-syn Oldřicha a Boženy
-Jitka
-územní expanze-Polsko
-Morava
-voje s císařem Jindřichem III.
-1040-b u brůdku(vítězství)
-1041-porážka=>podřízenost císaři
-strážní hradby na hranicích
-Břetislavova stabuta-seniorát
-legenda-Břetislav­Jitka(únos.klášter Schweinfurkt-Svinibrod)
-břetislav-7dětí z toho 5 synů

-obyvatelstvo-polovina 11.stol.-Evropa-45 mil
-české země-1,5 mil(spíše méně)
-vývoj v 2.pol 11.stol.
-SPYTIHNĚV II.-1055-61
-boje s bratry o moc
-VRATISLAV II.-1061-92
-podpota Jindřich IV. v boji o investituru=>odměna-královský titul r 1085-1.český král-pouze pro něj(nedědičné)
-územní zisky-Budyšín, Zhořelec
-nové sídlo Vyšehrad
-Vyšehradský kodex-k příležitosti korunovace
-podpora církve-biskupství v Olomouci-1063
-Vyšehrad-Vyšehradská kapitula-církevní úřad podřízen přímo papeži
-pochován v kostele sv.Petra a Pavla na Vyšehradě

5.Český stát ve 12.století
-po Vratislavově smrti.politické nestabilnost(1092-1125-7 panovníků)
-SOBĚSLAV I.(1125-1140)
-stabilita
-1126-vítězství nad německým králem Lotharm III. u chlumce(bitva netradičně v zimě)
-posílení pozice českého státu
-VLADISLAV II.(1140-1172)
-podpora císaře Fridricha I.Barbarossy
-Češi-boje v Itálii-dobytí Milána
=>1158-Vladislav jmenován králem
-po Vladislavově smrti nepokoje-boje o moc-do 1197
-uklidnění situace-Pemysl I.Otakar-primogenitura
6.Hospodářský vývoj
-12.stol.-vnitřní kolonizace-dosidlování oblastí domácímobyvatelstvem
-šlechtické rody-nová uzemí-Hradiště, Hroznatovice, Vítkovice, Markravtici
-církevní nové řády-premonstráti,cisterciáci->pokrokové hospodářské metody

mišmaš pro hanku

2. února 2009 v 19:19
střední jižní východní Evropa
( pro Hanku jejíž papír s tímto mám )

a) slované
b) Polsko ( západní slované )
- dinastie piastovců
-1 historicky známý - mešek I.
manželka Doubravka
966 - křestantví
kolem r 1000 Boleslav Chrabrý ( 992 - 1025 )
- obrovská říše- posko, Lučice, morava, dočasně Čechy
- polský král
- křestansví - arcibiskupství - Hnězdno
1. arcibiskup - radina
- kolem 1100 - opět silný panovník - Boleslav III křivoústý
nástupnictví - princip Seniorátu - po panovníkově smrti nastupuje nejstarší člen jeho rodiny ( např. bratr )
opak je primogenitura - prvorozený syn

Uhersko
Madaři - původně kočovníci
- ugrofinští
kolem 906 rozbití Velké Moravy
kníže arpád - dynastie Arpádovci
955 - porážka na řece Lechu - usedlý způsob života
Gejza - křestansví 965
- šiřitel křestanství - sv. Vojtěch
Štěpán I. - 1. uhersý král
r. 100 - král
- arcibiskupství - Ostřihom
expanze na S - 1030 obsazení slovenska ( horní uhry )
expanze na J - připojeno sedmihradsko

1102 unie s Chorvatskem
správní členění - župy
v pohraničí banáty

Itálie
- feudální rozdrobenost
- nejsilnější - Burgunsko
- nejprve připojeno k německu
- od 14.století -s oučást francie
nejdůležitější přístavy - benátky ( Venezia )
kontrola obchodu - Janov ( genova ) vestředomoří
Benátky - republika
- volený starosta - Dóže
Církevní stát Patrinomonium Petri ( papežšký stát )
kolem r. 1000 - papeži volení římskou šlechtou

Křestantví
refotma katolické círve
- církev - rozsáhlé pozekové vlastnictví
- snaha rozšířit svůj vliv
svatští panovníci - snaha omezit hospodářský a politický vliv církve
Církev - reformní hnutí
- benediktíni v Cluny - Clunyjské hnutí
Cíle - nadvláda církve nad světskou vládou
- zabránit štěpení církevního majetku
- zavedení celibátu
1059 Lateránský koncil v říme - program přijmut - papež řehoř VII

promin hani...je to děsně naškrábaný a ten papír ti vrátim...akorát že už píšem zejtra no :-(

Vilém dobyvatel

1. února 2009 v 14:59 | Multivitamin.cz
Vilém se narodil roku 1028 jako nemanželský syn vévody z Normandie, dcery koželuha z Falaise. Přestože byl nemanželského původu, jako přímý potomek Rolla Vikinga, měl velkou naději na trůn. Ten také po smrti svého otce roku 1035 jako sedmiletý získal.

Když bylo Vilémovi osmnáct stal se vévodou oficiálně, bez jakéhokoliv omezení či poručíka. V prvních letech své dospělosti proslul jako zdatný válečník v turnajích a rebeliích, které vedl i proti francouzskému králi Jindřichovi, se kterým sousedil v Bretani.

Roku 1049 se Vilém oženil..

Po dobytí Anglie 1066 musel čelit mnoha rebeliím proti normanské nadvládě. Do jejich čela se postavili zbylí anglosaští šlechtici a tím Vilémovi usnadnili odebírání půdy z anglosaských rukou.

Vilém nejprve odebral manství všem, kteří bojovali po boku Harolda a poté vzbouřencům. Jednotkami manství byly takzvané rytířské lány, které v době války museli dodat jednoho plně ozbrojeného rytíře.

Po této exekuci majetku si Vilém ponechal 1422 manství, jeho nevlastní bratr Robert z Mortrain 795 a druhý bratr Odo z Bayeux 439. Asi pět tisíc normanských rytířů se stalo zároveň vojáky a statkáři.

Normané v Anglii žili jako okupační armáda, stavěli hrady na svoji obranu proti svým poddaným, ne proti nepříteli zvenčí. Anglosaských obyvatel bylo asi 1,5 milionu, kdežto Normanů pouhých deset tisíc.

Roku 1070 Vilém sesadil některé anglické biskupy a poté již žádní angličtí nebyli jmenováni. Do roku 1086 zanikla stará anglosaská šlechta a do popředí se dostává normanská aristokracie, která mluvila jiným jazykem.

Ve Francii se objevovala snaha Viléma omezovat, hlavně ze strachu z jeho moci. V čele stál francouzský král Filip Do rebelie proti svému otci se zapletl i nejstarší Robert, hlavně proto, že nemohl využívat peněz ani moci, které mu plynuly z toho, že je dědic. Bojiště mezi Vilémem a Filipem bylo Vexin, sporné území na břehu Seiny mezi Rouen a Paříží. Poté co do Normandie vpadla posádka pevnosti Nantes, vydal se v červenci 1087 na odvetu, při tažení mu ale klopýtl kůň a on se udeřil o hrušku sedla, to mu pravděpodobně způsobilo vnitřní zranění, byl převezen do kláštera sv. Gervase v Rouen, kde strávil horké léto. Podlehl 9. září 1087 a byl převezen do kostela sv. Štěpána v Caen, kde byl pohřben.


Rytířské řády

13. ledna 2009 v 18:33 | Gábi
Rytířské řády

Templáři, Johanité, Němečtí rytíři,rytíři sv.Lazara=lazaret péče o nemocné leprou

2. křížová výprava-1147-49

- reakce na období Edeny Turky
-poprvé evr. Panovníci

Fr.- Ludvík VII.
Něm.- Konrád III.
Český kníže Vladislav II.-do Palestiny nedošli(Byz.,pak přes Černé moře,kyj. Rus,domů)→ neúspěšné v důsledku sporů,hladomoru
Islámský svět-sjednocení pod dojmem křest. Nebezpečí-sjednotitel sultán Saladin-egypt. Sultanát
1187-dobyl Jeruzalém→reakce 3. KV

3 K.V.-1189-92

Cíl - znovu získat Jeruzalém
Evr. Panovníci

-N-Fridrich I. Barbarossa
-Fr.-Filip II. August
-Angl.-Richard Lví srdce
Jeruzalém - nebyl dobyt,ale dohoda se Saladinem - Jeruzalém otevřené město pro kř. Poutníky
Upevnění panství křižáků(budování mohutných hradů)
-CRAC DES CHEVALIERS

4.KV 1202-1204

Org - papež Inocenc III.-ovládnuta Byzanc(vypálena,zabrána,vyrabování)=Latinské císařství
r. 1261-obnovena nezávislost Byzance

Křížová výprava dětí 1212-do otroctví

Výpravy uherského krále Ondřejem.
1217-21-neúspěšné

5. KV-1228-1229
-Fridrich II. Sicilský
-Více jednání než bojování=úspěch, zisk Jeruzaléma bez boje

6.KV-1248-54

Fr. Král Ludvík IX. Svatý
Po prvotních úspěších-Egypt-nakonec porážka a zajetí

7.KV-1270

- Ludvík IX. Svatý
-Tunis-Zemřel na mor
Poslední KV
Panství křižáků slábne
1291-dobyt Akkon- posl. Kř. výprava
Ryt. Řády-přesun do Evropy
Johanité-nakonec na Maltě= Maltézští rytíři

Velká Morava

30. listopadu 2008 v 11:34 | Domča
 1. Politická vývoj
 2. Hospodářský vývoj
 3. Kultura

1.) Politický vývoj
- pojem Velká Morava- jako první použil jako 1. Konstantin Porfyrogemetis
→ první skutečný státní útvar na našem území
- Mojmírovci- Mojmír I. (830-846)
- 833 připojení Nitry
- kníže Pribin
→ exil do Panonie - boje s Moravany
→ po Pribinově smrti - Kocel
- Rostislav (846 - 870)
- Mojmírův synovec k moci- podpora Východofrancké říše (dále: VFŘ)
- Později - konflikt Rostislava s VFŘ (spor o území Čech) → válka
→ R spolupráce s Byz. ř
- Byz. císař Michal III. - mise Konstantina a Metoděje
→Bavorské a francké duchovenstvo vyhnáno
- 870 Rostislav sesazen snyovcem Svatoplukem - za podpory VFŘ
- Konstantin a Metoděj
- liturgický jazyk- staroslověnština (x latina)
- souhlas papeže Hadriána II.
- Konstantin - v Římě - mnich (zde získal jméno Cyril - 869 smrt)
- Metoděj - arcibiskup - návrat na M
- Svatolpluk (870 - 894)
- spory s VFŘ → uvězněn
- správci VFŘ na Moravě - Vilém a Engešek
→ spoura obyvatelstva
- Svatopluk v čele trestné výpravy proti Moravě
→ Svatopluk- zrada VFŘ a dá se k Moravě
→ porážka VFŘ - mír 874 ve FORCHHEIM
- Svatopluk potvrzen vládcem
- největší rozmach VM
- Čechy, Lužice, Krakovsko, Slezsko, Panonie
- na východě- bje s Kyj. Rusí
→ mocná říše na úrovni VFŘ
- Náb. Svatoplu - příklon k lat. duch. → kolnflikt s Metedějem a jeho žáky
→ po Mětodějovo smrti 885 → nástupce Gorazd a jeho žáci vyhnáni do Panonie (ztráta podpory římského papeže)
→vítězství lat. liturgie
- Mojmír II. (894 - 906)
- proti bratru Svatoplukovi- boje o moic
- kočovní Maďaři- poč. 10. stol. - útoky
- Porážka i pomoci v VFŘ (907)
- Území VM - vypleněno
→ stát zaniká (906 - 907)
2.) Hosp. Vývoj
- zemědělství - dvoujpolný systém (jař- úhor)
- některé oblasti třípolný systém- jaž, ozim, úhor (uč. 38)
- nástroje- radlice a pluhy
- produkty: obiloviny, pícniny, vinná réva, okurky- Znojemsko
- řemesla - vysoká úroveň
- hrnčířství, tkalcovství, zpracování kovů na zbraně, šperky či nástroje
- obchod - plátno, kůže, železné hřivny
- železné mince z Byzance
- platidlo: plátno, sekerovité hřivny
Sídla:
- opevněná hradiště - nížinné
- oblast Mikulčice - výzkum 1954 - 74
- Uherské Hradiště (staré Město) - prof. Poulák
- Pohasko u Břeclavi
Slovensko: - Nitra (výzkum Bohuslav Chropovský)
3.) Kultura Velké Moravy
-vliv křesťanství
a) architektura
- církevní stavby - kamenné
1.) rotunda - apsidy vnitřní/vnější
2.) tribunový kostel (emporový)
3.) bazilika - objeveno kolem 20-ti kostelů
- největší- Staré Město u Uherského Hradiště - 23m délka, 13m šířka
- Valy u Mikulčic - dvouapsidová rotunda
- Knížecí palác- kamenný
- Obytné domy- dřevěné
- Nálezy: zámky a klíče, nástroje, zbraněm dlabané dřevěné čluny (monoxyl)
- Hroby - kostrové
→ antropologický výzkum
→ prům. věk ♂ - 46 let
→ prům. věk ♀ - 41 let
b) užité umění
- vysoká úroveň šperkařství - nákončí z Ag
- s orantem (žehnající kněz)
- s křížem

- náušnice, prsteny, přívěsky, náramky, náhrdelníky, gombíky
technika granulace

- ostruhy - ukalzovali příslušnost k vyšším spol. vrstvám

- železné výrobky - zbraně . meče, dýky, hroty
- nástroje srp, zavírací nože
- Želechovice u Uničova - tavící pece (24)
- až 18 tun železa ročně
c) literatura, písemnictví
- jazky staroslověnština- srozumitalné rpo Moravany (liturgický jaz.)
- písmo: hlaholica (hranatá)- upravou z řecké abecedy
- cyrilice - zjednodušená hlaholice (obloučky)
- překlady:
- Starý zákon (Metoděj)
- Nový zákon (Konstantin)
- Proglas (Konstantin) - předmluva k evangeliím
- Zákon sudnyj ljudem (Metoděj) - překlady právích norem do staroslověnštiny
- Panonské legendy - sepsali žáci K a M

Slované

28. listopadu 2008 v 20:43 | Hrabi

Slované

1.)Původ, rozdělení
2.)Hospodářský a spol. systém, náboženství
3.)Jižní Slované
-Bulhaři
-Srbové
-Chorvati
-Slovinci
4.)Východní Slované
-Rusové
-Ukrajinci
-Bělorusové
5.)Západní Slované
-Češi
-Slováci
-Poláci
-polabští a pobaltští Slované
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.)Původ a rozdělení
-"Pravlast"-území mezi Dněprem a Vislou
-expanze v 6./7. stol.-3 větve-jižní, východní a západní
-1. zmínky již antičtí historici
-označení-Veneti(při Baltu a Antové(východ. Slované)
-indoevropská jazyková skupina
2.)Hosp. a spol. systém, náboženství
-hosp. základ= zemědělství-dobytek, obiloviny a luštěniny
-plodiny-len, konopí
-chov-prasata, hovězí, koně
-lovy, rybolov
řemesla
-hrnčířství, tkalcovství, zpracování kovů a dřeva
společenské zřízení
-žili v rodech
-rody-kmeny-kmenové svazy(dočasné)
-od 9. stol.- první státní útvary
-válečníci
-obchod s otroky
sídla
-opevněná hradiště
náboženství
-polyteizmus-zřejmá podobnost s antikou
-Perum-hromovládce
-Vesna-jaro, krása
-Morena-zima, smrt
-místní bozi-Triglav, Dažbog, Svatovít, Radegast
-přírodní svatyně
-od 9. stol.-pronikání křesťanství-sporné, často násilné
3.)Jižní Slované
-Balkán-Balkánský stát
-7.stol. - boje s Byzanci
-70. léta 7. stol. -turkotatarský kmen
-Bulhaři
-Chán Asparuch-681-mír s Byzanci-->Bulharský stát-křesťanství z Byzance-dodnes azbuka
Bulharský stát-úspěšný rozvoj do r. 1396-b. u Nikopole-poražen Turky
Srbský stát-kol. 820
-2. pol. 9. stol.-významná knížectví-Zeta, Raška
-jednotný stát-12.stol.-Štěpán Nemanja-dyn. Nemanjičů
-největší rozmach-pol. 14. stol.-Štěpán Dušan-car
-později ovládnuto Osmanskými Turky
-1839-13.6.-den Sv. Víta=VIDOVDAN-bitva na Kosově poli
-Tur. nadvláda-do 2. pol. 19. stol.
Chorvatský stát
-sam. stát-2. pol. 9. stol.
-925-království-král Thomislav-dyn. Trpimírovci
-křesťanství-z Říma=>latinka
-samost.-do r. 1102- unie s Uherskem-do r. 1526-b. u Moháče-poraž. Turky
4.)Východ. Slované
-území-Ukrajina, Bělorusko, Rusko
-obchod. cebtra-sever-Novgorod/jih-Kyjev
-jantarová cesta-Balt-Byzanc
-Normané(Vikingové)=Vorjagové
-náčelníci Vorjagové-voj. a spol. moc-ovládají Novgorod a Kyjev
-822-Kyjevská Rus-novgorodský kníže Oleg dobyl Kyjev a založil Kyjevsou Rus
-Oleg-dyn. Rurikovci-ovládnutí okolního území
-rozmach-kníže Vladimír(978-1015)
-988-křest z Byzance-upevnění kontaktů-Kyj. Rus a Byzanci
-vysoká šlechta=Bojaři
Jaroslav Modrý
(1019-1054)
-kulturní rozmach
-protibyzantská politika
-naspal-"Ruská pravda"

-od 1. třetiny 12. stol. postupný rozpad Kyj Rusi-vrcholí 1240-ovládnuto Tatary
kultura
-kulturní vliv Byzance
-architektura-cibulovitá kopule
-písmo-cyrilice-později Azbuka
výtv. umění-malířství-mozaika
-ikona
-literatura-zákoník-"Ruská pravda"
-básn. skladba-"Slovo o pluku Igorově"-historický podvrh
-pověsti-byliny
5.)Západní Slované
-území-Čechy, Morava, Slovensko, Polsko, podél Labe, pobřeží Baltu
-příchod v 6. stol. v době stěhování národů
-poč. 7. stol-kočovní Avaři-podmanění některých slovanských kměnů
Avaři
-neúspěšné útoky v Byzanci
-definitivně poraženi Karlem Velikým-796
-Slované-sjednocení v boji proti Avarům=>Sámův kmenový svaz(623-658)
-Velká Morava(831-906)
Polský stát
-10. sto.- kmeny:Polané, Vislané, Slezané
-legendární kníže-Piast=>dynastie Piastovci(960-14.stol)
-1. historicky známý vládce-Mešek I.-manželka Doubravka-sestra Boleslava II.-křesťanství-966
Polabští a Pobaltští Slované
-Kmenové svazy:
-Obodrité-vyvražděni germány
-Lutici-také vyvražděni germány
Lužičtí Srbové-(Horní/Doní Lužice)-přržili do dnešní doby
-Budyšin a Zhořelec
Naše země do konce 9. stol.
-Sámova říše-623-658
-písemný pramen-Fredegarova kronika
Sámo-údajný Francký kupec
-sjednotil Slovany proti Avarům
631-konflikt s Franky-slované loupili=>Frankové-trestní výprava-b. u Wogatysburgu-v čele Franků-Dagobert
-záznamy o našem území končí kolem roku 658/9-Sámova smrt
-další písemné záznamy o našem území-rok 788-"česká marka" v Bavorsku
-dále-822-shromáždění ve Fr. řísi-zástupci Čechů a Moravanů
Slovanské kmeny na území Čech a Moravy
-historici čerpají z geografu bavorského-popisuje stav 7./8. stol.
-čechy=Bohemia
kmeny:
 1. Čechové
 2. Sedlčané
 3. Lemuzi
 4. Chebané
 5. Lučané
 6. Doudlebí
 7. Charváti
 8. Pšohané
 9. Horáci
 10. Hanáci
 11. Holasici
-vliv východofrancké říše
-ve 30. letech-křest moravskyých předáků
-845- 14 českých vévodů a jejich družiny-křest v Regensburgu (ne velký vliv křesťanství-nadále převaha pohanství)

Byzantská říše

2. listopadu 2008 v 19:09

BYZANTSKÁ ŘÍŠE

1)POLITICKÝ VÝBOJ
2)HOSPODÁŘSKÝ VÝBOJ
3)NÁBOŽENSTVÍ,KULTURA,VZDĚLANOST

1)BŘ-VŘ
-Nejmocnější raně feudální stát
-Byz.říše-nehistoricky přesně vlastní název--ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
-HL.město:KONSTANTINOPOLIS=CAŘIHRAD
-Zákl.rysy:CENTRALIZACE-pevná moc panovníka
-pan=císař-v čele státu i církve(Cesar)
-propracovaný systém státní správy
-šlechta-nepříliš silná
-stálá profesionální armáda
-Největší rozmach:-pol.6.st.
-císař JUSTIÁN(527-565)
-císařovna THEODORA
-domácí rozpory-532 povstání NIKÁ!!(zvítězíš)
JUSTIÁNŮV KODEX:(soubor občanského práva)=CORPUS IURIS CIVILIS
Výboje:-pokus o obnovení impéria v jeho původním rozsahu
-ovládnutí středomoří
po JUSTIÁNOVĚ smrti:-ztráta uzemí
-utoky SLOVANŮ na BALKÁNĚ-vrcholí v 7.st.
(681-BULHARSKÝ STÁT)
-Utoky TURKŮ,NORMANŮ=VIKINGŮ
2)HOSPODÁŘSTVÍ
-Státní kontrola výroby a obchodu
-Pravidelný výběr daní,otroci
-svobodní rolníci-hl.pohraničí-ochrana hranic

3)NÁBOŽENSTVÍ
-KŘESTANSTVÍ-ortodoxní církev
-odtržení od ŘÍMA-Církevní SCHIZMA 1054
--Západ.Řím-papež-KATOLICKÁ
Východ-CAŘIHRAD-PATRIARCHA-ORTODOXNÍ
KŘESTANSTVÍ:-nástroj pol.a diplom.vlivu
-Ortodoxní křestanství=RUSKO,BULHARSKO,SRBSKO-Dodnes azbuka
-Velká Mrava
Architektura-Byzantský sloh
-prvky antické a orientální
-Kopule na čtyřhranu
-Chrám sv.Sofie-Cařihrad
-Chrám San Vitale-Ravena
Malířství-mazaika,ikona(obrazy závěsné)
Užité umění-sošky,poháry(řemeslná výroba na urovni)
Vzdělanost-historie-PROKOPIOS Z CESAIREIE
-HAGIOGRAFIE-Obor,který popisuje literaturu o životě svatých
-rozvíjí se fylozofie a školství
-jazyk-od 6.-7.st.-ŘEČTINA

ARABOVÉ-ISLÁM

1)ARABOVÉ do počátku 7.st
2)MOHAMED-ISLÁM
3)ARABSKÝ KALIFÁT

1)ARABOVÉ
-kočovníci=beduíni
-An.poloostrov
-rodvě zřízení,kmeny,náčelník-titul ŠAJCH("ŠEJK")
-obživa-pastevectví
-obchod-karavany
-obchod.centra-MEKKA
-Jatrib(medina)
-MEKKA-náboženstké centrum-svatyně KAABA
- 6.st.nutno na ochranu před utoky IRÁNCŮ a ETROPŮ
-sjednocující prvek-NÁBOŽENSTVÍ-Islám

2)ISLÁM
-zakladatel-MOHAMED(570-632)
-rodiště-MEKKA,rod KURAJŠOVCI
-snatek s bohatou vdovou
-nová víra cca r.610
-směs-prvky tradičního náb.+prvky židovství a křestanství
-znaky:MONOTEISMUS-ALLÁH
FATALISMUS
-rovnost věřícich-bratři
-pomoc chudým-obavy bohatých--utěk MOHAMEDA
-622-HUDŽA
-počátky islámského letopočtu
-MUSLIM(v Evropě pojem Mohamedáni)
-MOHAMED+spojenci-dobytí MEKKY
-základy sjednoceného státu
MOHAMEDOVO UČENÍ-sepsáno kolem 650
KORÁN-356-114kapitol(sůr)
-dovětek koránu SUNNA
(uznávají tzv.SUNNITÉ proti ŠIITÉ)
zákl.povinnosti muslima:-vyznávání víry
-motlidba:denně 5x,v určitém čase,směrem k Mekle
-ALMUŽNA-Solidarita s chudými
-RAMADÁM-půst v měsíci(od východu do západu Slunce)
další rysy Islámu-polygamie,ženy zahaleny na veřejnosto
-Islámské právo-ŠARÍJA
-Krevní msta
DŽIHÁD-,,SVATÁ VÁLKA"
3)ARABSKÝ KALIFÁT
Mohamedovi zástupci:titul-"KALIF"CHACÍFA"--říše--CHALÍFÁT(KALIFÁT)
zástupce-titul VEZÍR
EXPANZE-7.,8.ST-V.,Z.
dynastie:VMÁJOVCI
ABBÁSOVCI-V.Persie až k Indu
-Z.,Sev, Afrika,Evropa
711-TARIK-Pyr.poloostrov,užina Gibraltar
711-vítězství nad VIZIGOTY v bitvě u LEVERDELU
-postup proti Frankům - zastoupen Karlem Markellem - 732 - Poitiers
-východ- pokus o dobytí Byzantské říše - 718 - neúspěch
-Centrum
-Damašek(dnešní Sýrie)
-od pol. 8. stol. - Bagdád
-10. stl.- rozpad na emiráty-panovník=emír(např. Cordalský emirát)
4.) Kultura a věda
-důležitá role z hlediska integrace evropské a asijské kultury
-písmo-hláskové, odvozeno z písma Féničanů
-číslice-nejrozšířenější systém symbolického zápisu čísel, používaný také v češtině.
-literatura-náb. texty-Korán, Sunna
-překlady antických filosofů-zejm. Aristotela
-pohádky-Tisíc a jedna noc
-věda a filosofie
-IBN SÍNÁ=AVICENNA
(980-1037)
-žil ve městě Buchara
-byl lékař, filosof, právník
-sepsal základy terapeutiky
-matematika
-arabské číslice
-algebra(slovo arabského původu), neboli aritmetika
-astonomie
-přístroje, katalogy hvězd, rozšíření kompasu z Číny
-geografie
-kulatost země, poloměr a obvod země
-chemie
-alkohol, alchymie
-výroba papíru
-umění
a)architektura
-náb. stavby-mešita-minarety
-bohaté ornamenty-dekorativnost
-kýlový oblouk
b)malířství
-sunnité-zákaz zobrazovat člověka
-šííté-mohli zobrazovat člověka
typ. prvky: geometrciké ornamenty, bohaté rostlinné motivy
c)užité umění
-kovolitectví, kovotepectví, sklářství, textilie(damašek, mušelín, brokát, baldachýn, pašmína)
-koberce
-damascénská ocel-pevná a pružná
-zemědělství
-citrusy, broskve a meruňky, moruše
-lilie a růže
-jména
-Isa=Ježíš
-Musa=Mojžíš
-Ajjúb=Jób

Francká říše

2. listopadu 2008 v 18:12

Francká říše

1)vznik-MEROVEJCI
2)rozmach-KARLOVCI
3)Karolínská renesance
4)rozpad
1)Frankové
-germánský kmen
-v době největšího rozmachu zaujímali uzemí:FRANCIE,BENELUXU,NĚMECKA,SEVERNÍ ITÁLIE
vznik:1.historicky známý panovník-CHLODVÍK(481-511)-dynastie MEROVEJCŮ
-přijal a šířil křestanství
-uzemní expanze
dynastie MEROJEVCI-bájný zakladatel:MEROVECH-učastník bitvy na KATALÁNSKÝCH POLÍCH
východ:zastaveni Slovany
-631 bitva u WOGASTISBURGU
fr.král DAGOBERT poražen SÁMEM
-Do počátku 8.st. ovládnuty všechny germánské kmeny v Poryní germánské kmeny

2)8.st. oslabení moci MEROJEVCŮ--skutečná moc--správce paláce MAJORDOMUS
majordomus KAREL MARTEL /kladivo/
v čele vojska u POITIERS
732-733-poraženi ARABOVÉ
základ dynastie KARLOVCŮ

KARLOVCI
-751 u moci
-PIPIN KRÁTKÝ-dobyl uzemí ve střední Itálii-tu věnoval papeži-základ Papežského státu
-KAREL VELIKÝ-768-814 výboje--největší rozmach proti ARABŮM,AVARŮM,SLOVANŮM
-800 Korunován císařem římské říše--formální obnova římského impéria
centrum:AACHEN(Cáchy)
Měna: AG DENÁRY
Správní členění:hrabství-hrabě
MARKY(nově připojené oblasti v pohraničí-MARKHRABĚ)
3)KAROLÍNSKÁ RENESANCE(=znovu zrození)
-inspirace antikou
-rozmach vzdělanosti a umění
-sjednocení norem pro latinu
reforma písma-KAROLÍNSKÁ MINUSKULA(malá abeceda)

Literatura-žánr rytířského eposu(Píseń o Rolandovi)
-Učenci na dvoře KARLA VELIKÉHO
-ALCAIN Z YORKU-nejvzdělanější muž své doby
-PAVEL DIACONUS
-EINHARD-Karlův životopisec
školy:Klášterní a Katedrální
architektura:Karolínská(předstupeň románské)
Kostel v Cáchách
umělecká řemesla:uč.str 14,15
Knižní iluminace
4)Rozpad
Po smrti KARLA VELIKÉHO-oslabenícentrální moci,posilování moci hrabat--LUDVÍK POBOŽNÝ
Rozdělení říše:843-VERDUNSKÁ SMLOUVA
-LOTHAR-Itálie,cisař
-KAREL HOLÝ-fr.západo fr.ř.
-LUDVÍK NĚMEC-Něm.východofr.ř.

Zbytek křesťanství středověku

7. října 2008 v 8:28 | Multivitamin.cz
Základní části kláštera
- kostel
- dormitář - společná ložnice
- refektář - společná jídelna
- křížová chodba a rajský dvůr
- kapitulní síň - hlavní schromážděcí místnost

Ženský klášter
- abatyše = matka představená
- jeptiška - členka
( jedna z činností kláštera je výchova šlechtických dcer )

Významné církevní řády
Benediktýni
- sv. Benedikt ( 5-6.století )
- kláštery Monte Cassino, Cluny
- Čechy - Břevnov ( sv. Vojtěch ), Sázava ( sv. Prokop )
Cisterciáci
- klášter Citeaux
- vznikají odtržením od Benediktýnů
- Cistercium - askeze - odříkání
- klášter Clairvaux
- Čechy - Sedlec u Kutné hory, Zbraslav, Plasy...
Premonstráti
- přelom 12. století
- klášter Prémontré u Paříže
- sv. Norbert - zakladatel
- Čechy- Strahov, Teplá

Odpůrci křesťanské církve = kacíři
- pronásledování a fyzicky likvidováni
Inkvizice - církevní organizace potírajícíc kacíře

Křesťanství

5. října 2008 v 20:26 | Multivitamin.cz
- zrod - palestina za vlády císaře Tiberia
- vůdčí postava - Ježíš Kristus ( boží syn, spasitel, mesiáš )
- monoteismus ( jediný bůh)
- v trojjediné podobě - otec, syn a duch svatý
- Ježíšovi žáci - apoštolové ( 12 ) - šíření křesťanství po Impériu
- sv. Petr v čele křesťanů v Římě - římský biskup - hlava křesťanství
,, otec" - papež
- organizace křesťanské církve - katolické
Papež
Kardinál
Arcibiskup - arcidiecéze
biskup - diecéze
děkan - děkanství
farář - farnost
Jáhen
Církevní řády - uzavřené komunity lidí, kteří zasvětili svůj život Bohu, zřekli se svěrských statků, žili podle přísných pravidel - řehole
Místo - klášter( mužský nebo ženský )
Ora et labora - modli se a pracuj
Klášter:
- samostatná hospodářská jednotka
- centrum vzdělanosti a kultury
- sociální funkce - péče o nemocná, chidé a sirotky
Církevní řády - Benediktnýni - sv. Benedikt , kláštěr Mt Carlo, Cluny...
opat
mnich
- páter ( vzdělaný )
- fráter ( nevzdělaný, fyzický práce )
 
 

Reklama

SPAMY MAŽEME...