Hudebka

Hudebka od září

19. března 2009 v 19:37 | ten, co nechce být prozrazen

ČESKÁ HUDEBNÍ EMIGRACE
 • 2. polovina 18. století dosáhla emigrace českých hudebníků velké intenzity
 • důvody: ztráta politické samostatnosti, sociální, národní a náb. tlak., kláštery vychovávají nadbytek hudebníků
 • proudy emigrací : 1) Německo - Jan Václav Antonín z Tamic : 1717-1757 koncertní
  • mistr a ředitel komorní hudby v Mannheimu - více jak 70 symfonií
  • František Xaver Brixi, Jiří Čart, František Benda
  • 1709 - 1786 - koncertní mistr císařské kapely Fridricha II. - Jiří Antonín Benda - mladší bratr Franzky
  • sing spiely - Romeo a Julie
   2) Francie - Jan Ladislav Dusík (1760-1812) - 15 klavírních koncertů
  • Antonín Rejcha (1770) - profesor kompozice na Pařížské konzervatoři
  • tvůrce dechového kvintetu
   3) Itálie - Josef Mysliveček (1737-1781)
  • úspěchy - opera Belleroponte
   4)Rakousko - Ladislav Koželuh, Vojtěch Jírovec, Jan Václav Hugo Voříšek
   5)Rusko - Jan Maceš (houslista), Jan Práč (sběratel rus. lid. Písní)
   6) Polsko - Jan Štefani - autor 1. polské opery - krakované a horalé

ROMANTISMUS
 • umělecký směr konce 18. století a 1. pol. 19. století
 • přechod feudalismu ke kapitalismu
 • vítězství velké francouzské revoluce
 • vnáší nové myšlenka do filozofie a umění
 • klasicismus - důvěra v rozum
 • romantismus - cit a fantazie
 • J. J. Rousseau - cit je méně důležitý než rozum
 • raný romantismus : Carl Maria von Weber (1786-1826
  • zakladatel raně romantické opery
  • v mládí mnoho cestoval se svým otcem
  • 1813- ředitel stavovského divadla v Praze
  • 1816- odešel do Drážďan
  • dílo : Čarostřelec (1821)
   • sonáty pro klavír, koncerty
  • Wagner - považoval ho za svůj vzor
   Franz Schubert (1797-1820)
  • zakladatel romantické písně, zpíval v chlapeckém sboru ve Vídni
  • od r. 1816 - život svobodného umělce
  • dílo : více jak 400 písní, cykly - spanilá, labutí zpěv - jeho přátelé
   • písně : král duchů, komorní tvorba, symfonie (8)
   Robert Schuman (1810-1856)
  • bohatá fantazie, jeho žena patřila k nej. klavíristkám doby
  • přehnaným technickým cvičením si ochromil ruku
  • 1834 - hud. Časopis, kde upozornil na talent Schuberta, Schopina
  • 1854 - skok do Rýna - neúspěšná sebevražda
  • 1856 - umírá v ústavu pro choromyslné
  • dílo : cca 200 písní - cykly - láska a život ženy, láska básníkova
   Felix Mendelssonn-Bartholdy (1809-1847)
  • syn zámožného židovského lékaře, zázračné dítě
  • obdivoval ho J.W. Goethe
  • 1. mistrovské dílo v 17. letech
  • předehra ke hře Sen noci svatojánské (svatební pochod)
  • 1843 - Lipsko - konzervatoř
  • dílo : programní předehry, klid moře a šťastná plavba, krásná meluzína, houslový koncert e moll
   • symfonie : 3 a moll - skotská, 4 A dur - italská, 5 d moll
   Frideryk Chopin (1810-1849)
  • nejslavnější polský skladatel 19. století
  • vynikající klavírista, spojeny s vlasteneckým cítěním, zázračné dítě
  • 1829-30 - cesty po Evropě a Praha
  • ve Vídni se setkává s českým houslistou Josefem Slavíkem
  • ve Stuttgartu ho v r. 1831 zastihla správa o pádu Varšavy a neúspěšném polském povstání
  • nový domov v Paříži
  • díla : klavír - Mazurka (55), Polonézy (18), Valčíky (16), sonáty (3). kl. koncerty (2), balady (4), Nocturna (20), preludia (24), etudy (27)
DOBA VIRTUÓZŮ
ve 30. letech 19. století vrcholí nástrojová virtuozita
vzniká typ nového hudebníka - virtuoza - ideál génia s nadlidským talentem - Nicolo Paganini (1782-1840)
jeden z nejlepších houslistů všech dob
1829 - koncertoval v Praze - flageolety ve dvojhmatech, hra na jedné struně, technika až na okraj možnosti
dílo : rej čarodějnic, houslové koncerty - D dur h moll, fantasie Mojžíš G struně
Josef Slavík (1806-1836) - houslista Čech
Carl Czerny - etudy
Ferenze Liszt - Paganini klavírů

NOVOROMANTISMUS
od 30. let 19. století, vzniká opera jako drama
Hector Berlioz (1803-1869) - z rodiny lékaře, studoval medicínu, ale odchází na pařížskou konzervatoři
1830 - římská cena za kantátu Sardanapal
celý život usiloval o profesoriu
1839 - jmenován knihovníkem
navštívil Prahu r. 1846
nešťastný - celý život nepochopen
dílo : symfonie - láska k herečce Henriettě Smithové
nový prvek : ideé fixe - představa milované sytosti, která prochází větami, jako měřící se hudební myšlenka
Harold v Itálii : psána pro koncertní violu, původce Paganiniho
Romeo a Julie - orchestriální předehra - král Lear, římský karneval, ve svém requiem, umístil 4 sbory - prostor. e.
Franz Liszt (1811-1886) - nedostižný klavírní virtuoz, životní kariéra, kl. studoval u Czernyho a sklad. u Salieriho
1848 - kapelník ve Výmaru - středisko u novoromantismu,
1861 - vysvěcen, chrámová hudba
1871 - zpět do světského života, hud. Akademie v Pešti (1875 - prezident), umírá na zápal plic
dílo : 13 symfonických básní : co slyšíme na horách?, Mazzepa, Prometheus,Hamlet, Hungaria, symfonie : Faustovská, Danteovská
klaívr : nový styl - 12 transcendentálních led. : nejtěžší výkonnosti, 6 etud podle Paganiniho, 2 klavírní koncerty, skladby pro varhany
bachovo téma, Bach - pocta Bachovi
Richard Wagner (1813-1883) - syntetik hudebního vývoje, vytváří operu jako drama, kulturní rodina,
studoval v Lipsku a Drážďanech
r. 1839 - prchá před věřiteli do Londýna a Paříže
1842 - zpět do Drážďan - velký úspěch - Bludný Holanďan, Ryezi
1848 - zatykač
1862 - politicky amnestován
Ludvík II. nadchnut jeho díly (neomezené možnosti)
1872 - v Bayreuthu (z podpory přátel vybudováno jeho divadlo)
zemřel v Benátkách, pochován na své zahradě
dílo : vrchol opery - B. Holanďan (1843), Tanhauser - zápas, pěvci na Wartburgu , pověst o sv. grálu, prsten Nibelungů, Tristan a Isolda, Mistři pěvci Norimberští, Parsifal
několikrát navštívil Prahu, Teplice
Johanes Brahms (1833-1897), hud. rodina, čestný doktorát un. Cambridge
dílo : 4 symfonie : c moll - 10 Beethovenova, e moll, koncerty : klavírní 2 krát, houslový 1 krát - D dur, housle a violoncello


POZDNÍ ROMANTISMUS
2. polovina 19. století
César Franck - studoval na p. konzervatoři, klavír, varhany, skladba
1872 - profesor hry na varhany, skromný život, oceněn před svou smrtí
vytvořil jednu z nej. hodnot francouzské hudby, vytváří tzv. cyklický princip - téma prochází větami a na jeho motorickém základě jsou tvořena témata následujících vět
dílo : vrchol : d moll, oratoria - Vykoupení, Ruth
Vincent d´Indy (1851-1931) - žák Francka, Camille Saint - Sains
díla : 11 oper - Samson a Dalila, karneval zvířat
Gabriel Fanvé - předjímal impresionismus

ROZVOJ NÁRODNÍCH KULTUR
Rusko : spojení pravoslavných zpěvů s ruskými lidovými písničkami a se západoevropskou hudbou se ruští skladatelé prosazují celosvětově
Michal Ivanovič Glinka (1804-1857) - ruská národní hudba
1837-39 - dirigent, hodně cestoval po Evropě
2 opery : Rusland a Ludmila, Ivan Susanin
Alexandr Sergejevič Dargomužskyj (1813-1869) - studoval v Paříži
dílo : opery Esmeralda, Rusalka

Mocná hrstka
2. polovina 19. století
průbojní skladatelé - vůdce - Vladimír Stasov - kritik
členi : Milij Alexejevič Bulakiev
1862 - založil v Petrohradě bezplatnou jud. Školu
sym. Báseň - Tamara
Alexandr Porfirjevic Boredik
lékařský chemik
dílo : nevelké, ale hodnotné
opera - kníže Igor (18 let)
Modest Petrovič Musorgskij
carská armáda, potom úředník
dílo: opery - Boris Godnol (Puškin), ženitba (Gogol)
písně : opery - dětská světnička
pro klavír -obrázky z výstavy
Cesar Antonovič Kjuj (chuj)
kritik a hud. Propagátor
Nikolaj Andrejevič Rimskij - korsakov (1844-1908)
námořní důstojník
3 letá cesta kolem světa
1881 - profesor skladby v Petrohradě
jeho žáci : Sergej Prokofjev, Igor Strunvinskyj
opery: 15, Mozrt a Salieri, pohádka o Sultánovi, zlatý kohoutek
symfonická tvorba : Šeherezáda
Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893)
zámožná rodina
právo, skladba na konzervatoři
1886 - profesor v Moskvě
nikdy se nesetkai
čestný doktorát Cambridge
evropský věhlas
syntetik ruské národní hudby
3 krát navštívil Čechy - přátelství s Dvořákem
dílo : 6 krát symfonie - c moll, f moll, h moll
10 krát opera - Evžen Oněgin, Střevíčky, Muzepa, Panna Aureánská, Piková dáma
balet - Labutí jezero, Louskáček, Šípková Růženka
3 krát klavírní koncert - b moll

PETROHRADSKÁ ŠKOLA
 1. -20. století - impresionismus
Alexandr Konstantinovič Glaznov (185-1936)
žák Korsakova, 8 krát symfonie, symfonické básně - les, moře
Anatolij Konstantinovič Ljadov (1855-1914)
symfonické obrazy - Baba jaga

MOSKEVSKÁ ŠKOLA
Sergej Vasiljevič Rachmanov (1873-1943)
usazuje se v USA
klavírní dílo : Rapsodie Paganini, Preludia pro klavír (cis moll)
Alexandr Nikolajevič Skvjabin (1872-1915)
klavírista, vychází z Chopina
triptich : 3-5 symfonie

Polsko : Stnislav Maniuszko - polské národní opery (Halka)

Norsko : Edvard Haguent Grieg - nej. severský skladatel, pecl gunt


ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
závěr 18. století - 1848
proces národního uvědomování
období boje za práva národů
počátek rozkladu feudalismu a nástup kapitalismu
1811-založena v Praze konzervatoř

František Škroup (1801-1862)
česká národní opera
dirigent, opera Dráteník : hl. Postava - slovensky : ovlivněna Německou a Italskou operou
Oldřich a Božena - 1834
národní obrození vycházelo z lidové písně - jen citoval, bez vnitřního pochopení

OPERA V ITÁLII
v 19. století - opera nejvíce oblíbená
kladen důraz na pěveckou virtuozitu

Giacchino Rossini (1792-1868)
 1. opera - Lazebník Sevillský (1816) - dějově navazuje na Figarovu svatbu
Vilém Tell - Robin Hood : dramatická scéna
operní předehry
následovníci: Vincenzo Bellini (1801-1835)
opery - Norma, Náměstíčko,
Gaettano Donizetti
cca 70 oper
Lucia di Lumnevnou
Giussepe Verdi (1813-1901)
nebyl přijat na Milánskou konzervatoř
v opeře nebyl reformátorem
symbol boje za národní sjednocení
27 oper
 1. období - do roku 1850, osevto
 2. období - Rigoletto, Traviatta (Alexandr Dumal), vrchol jeho tvorby - opera Aida
 3. období - po 1870 - 1871 v Káhiře (Othello)

Giacomo Puccini (1858-1924)
opera Tosca, Maddame Butterfly
George Bizet (1836-1875)
Francouz, Carmen - čtvrt roku po premiéře Bizet umírá
opera odmítnuta - šokující
proslavila až po 8 letech po jeho úmrtí

OPERETA
útvar - úkol pobavit publikum
nejznámější : Jacques Offenbach - Francouz : Orfeus v podsvětí

ČECHY

BEDŘICH SMETANA
 • velikán, 2. března 1824 - zemřel 10. května 1884
 • v Litomyšli jako syn zámeckého sedláka
 • již v 6 letech vystupoval na klavír
 • pokouší se o první skladby v 8 letech - kvapík
 • gymnaziální studia zahájil v Jihlavě
 • sekunda v H. Brodě
 • od kvarty v Praze - slyšel Liszta
 • odchází do Plzně na gymnázium - díky bratrově pomoci - dodělal
 • v Plzni období Polek
 • 1843 - odchod do Prahy - otec dovoli
 • 1844-47 - přijímá místo učitele hudby u Thuna (hrabě)
 • aktivně se účastní revolučních bojů v r. 1848
 • pochod studentských legií, píseň svobody
 • musí nakrátko opustit Prahu
 • 1848 si chce založit hudební ústav
 • s nedostatkem financí se obrací na Liszta - odmítl - nechal vytisknout jeho díla, čímž ho morálně podpořil
 • 1849 - žení se s Kateřinou Kolářovou - 4 děti - 3 zemřely - zůstala Žofie - starala se o něj
 • 1856 - odjíždí do Gottebotgu - stává se ředitelem hudebního ústavu - nejčastější vzpomínky na Čechy - polky
 • 1859 - přijal místo v Praze - cestou umírá žena Kateřina
 • 1860 - žení se s Bettynou Ferdinandovou
 • dirigent pěveckého sboru Hlahol
 • předsada hudebního spolku pěvecká beseda
 • 1862 - otvírá hud. Ústav
 • kapelníkem se stal v r. 1866
 • 1874 - příznaky hluchoty ( v září 1874 ohluchl úplně)
 • délo : opery - 9 Braniboři v Čechách
  • Libreto Karel Sabina (1866)
   Prodaná nevěsta
   Dalibor - tragická
   Libuše - slavnostní
   Dvě vdovy - komická (1874) : poslední, kterou slyšel
   Hubička - komická
   Tajemství
   Čertova stěna
   Viola
 • slavnostní předehra : D dur
 • slav. před.: C dur
 • symfonické básně : Richard III., Hakon Jarl, Má vlast (6 částí)
 • už byl hluchý
 • minulost českého národa a víra v jeho budoucnost
 • 6 částí : Vyšehrad
  Vltava
Šárka
Z českých luhů a hájů
Tábor
Blaník
 • klavírní trio g moll
 • smyčcoví kvartet e moll
 • české tance - stylizace českých tanců
 • pro zpěv - vokální
 • večerní písně
 • psal pro mužské sbory
 • kantáta pro smíšený sbor - česká píseň
 • vytvořil českou národní operu
 • revoluční hnutí
 • tvůrce české národní básně
 • povznesl českou hudbu na světovou úroveň

Hudebka - od A.Dvořáka

18. března 2009 v 20:00 | Alven
Antonín Dvořák 1841 - 1911
- do Prahy na varhanickou školu
- existenční potíže
- hraje na violu
- vštěpuje si ideu národního cítění
- 1873 - první výrazný úspěch s kantátou "Hymnus"
- žení se se svou žačkou Annou Čermákovou
- 1874-1877 - varhaník v chrámu sv. Vojtěcha
- píše operu "Tvrdé palice"
- 1875-1878 - získal rakouské stipendium
-> člen poroty - Brahms ho doporučil nakladateli Simrockovi
- za to mu Dvořák věnoval smyčcový kvartet D moll
- přelom 70. - 80. let ja tzv. Dvořákovo slovanské období
- 1878 - Simrock vydal "Moravské dvojzpěvy" = počátek evropského úspěchu
- 1884 - cesta do Anglie
- dále cesta do Ruska
- 1891 - profesorem na pražské konzervatoři - jeho žáci: Novák, Suk, Nedbal
- 1892 až 1895 - ředitelem nově zřízené konzervatoře v New Yorku - z té doby slavná díla (černošská a indiánská melodika + rytmus)
- 1901 - spolu s Vrchlickým byl jmenován členem panské knihovny ve Vídni
- zemřel r. 1904
- probíhá pře o to, jestli je slavnější než Dvořák nebo Smetana

Díla:
a/ opery (10 ks)
Alfred
Král a uhlíř
Vanda
Čert a Káča
Rusalka
Armida
Tvrdé palice
Šelma sedlák
Jakobín

b/ symfonie
Tvůrce české symfonie
Osmá symfonie G-dur (Anglická)
Devátá symfonie e-moll (Novosvětská)

c/ symfonické básně

d/slovanské tance - 2 řady po osmi (1. řada = české tance + dupák + medvěd)

e/ koncerty
g-moll - pro klavír
a-moll - pro housle
h-moll - pro violoncello

f/ kvartety (13 smyčcových kvartetů)

g/ vokální tvorba (zpěv)
- Moravské dvojzpěvy - inspirováno sbírkou Františka Sušila
- cikánské melodie
- biblické písně - dle Kralické bible

h/ hobby - pěstování holubů + lokomotivy


Zdeněk Fibich
- z rodiny lesníka
- studoval na gymnáziu v Praze, krátce studoval na ústavu Bedřicha Smetany
- dále studoval konzervatoř v Lipsku
- od 1899 až do smrti - dramaturgem Národního divadla
- prosazoval Wagnera

Díla:
a/ Melodramy = vrchol
- Vodník
- Pomsta květin
- Štědrý den
- Trilogie scénických melodramů - Hippodamie

b/ opery
- Bukovín
- Blaník

c/ pro orchestry
- Oldřich a Blažena
- Toman a lesní panna

d/ klavírní cykly
- Nálady, poemy a vzpomínky


Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951)
- skladatel, pedagog, spisovatel
- tvoří přechod od zakladatelů ČNH k první generaci české národní hudby

Díla:
a/ vokální tvorba = vrchol - mužské sbory

b/ opery - "Eva" - představa operního realismuIMPRESIONISMUS
- umělecký směr 19. století
- impresio = dojem, nálada - název použil r. 1874 malíř Claude Monet
- nepoužívá se funkční harmonie, ale uvolněný systém + chromatika
- hlavní představitelé:
Claude Achille Debussy
Maurice Ravel
Gustav Mahler
Richard Strauss

Claude Achille Debussy (1862 - 1918)
- tvůrce hudebního impresionismu
- na pařížskou konzervatoř přijel v 11 letech
- za svého pobytu v Rusku dvorním klavíristou hraběnky von Mekk
- 1884 - získal římskou cenu za kantátu Marnotratný syn
- ovlivnil řadu skladatelů 20. století - Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Josefa Suka

Díla:
a/ opera: Pelleas a Melisanda

b/ pro orchestry:
- Preludium k Faunovu pozdnímu odpoledni
- Moře - 3 skici

c/ pro klavír
Radostný ostrov
Rikiny


Maurice Ravel (1875 - 1935)
- navázal na Debussyho impresionismus, který obohatil o španělský folklor, i když jeho otec byl Francouz a jeho matka z Baskitska

Díla:

a/ pro klavír
- Zrcadla
- Kašpar noci

b/ balety
- Má matka husa
- Dafne a Chloe → podnět od Dagilera

c/ pro orchestr
- Španělská rapsody (Bolero)


Gustav Mahler
- narodil se v Kališni na Moravě
- orientován nemecky - nelze ho považovat za českého skladatele
- propagoval českou hudbu v cizině
- nejlepší dirigent své doby

Díla:
a/ písňové cykly
- Písně o mrtvých dětech

b/ symfonie (9)


Richard Strauss (1864 - 1949)
- za 2. světové války se hlásil k nacismu

Díla:
a/ 8 symfonických básní
- Z Itálie
- Don Juan
- Enšpíglova šibalství

b/ opery - navázal na R. Wagnera
- Salome
- Electra
- Růžový kavalír
- Egyptská Helena

c/ řada koncertůEXPRESIONISMUS
- umělecký směr počátku 20. století
- protiklad k impresionismu
- čerpá z nitra člověka, líčí jeho duševní stavy, pocity strachu, zoufalství, odcizení
- odmítá romantickou citovost a usiluje o pravdivé vyjádření úzkostných stavů člověka
- výrok A. Schőnberg: "umění je voláním o pomoc těch, kteří na sobě prožívají osud lidstva."

Arnold Schőnberg (1874 - 1951)
- od mládí měl existenční potíže
- řada jeho děl se setkávala s nepochopením a skandálními premiérami
- v r. 1918 zakládá ve Vídni velký spolek pro soukromé provozování hudby, pobočku měli též v Praze
- 1925 až 1933 - učí na akademii v Berlíně a později emigruje do USA, kde učí na universitě
- vydal knihu o kompozici

Díla:
a/ písňový cyklus - Kniha visutých zahrad

b/ pro orchestr ( ks)

c/ opera: Mojžíš a Aaron


Alban Berg (1885 - 1935)
- vyšel ze Schőnberga
- nedosáhl jeho kvalit

Díla:
- opera: Vojcek - klíčová opera 20. století se sociálním námětem


Anton Weber
- navázal na Schőberga + dotáhl k dokonalosti
- řada atonálních skladeb
- 5 orchestrálních kusů


Igor Fjodorovič Stravinskij (1882 - 1971)
- ovlivnil vývoj hudby 20. století
- byl synem slavného carského operního pěvce
- studoval v Petrohradě práva - zde se seznámil s Rimským-Korzakovem
- 1901 - žil ve Švýcarsku a Paříži - zde spolupracoval s Piccasem a se Sergejem Ďagilevem (a jeho baletem - s tímto souborem navštívili tehdejší Československo)
- 1939 - stěhuje se do USA (zde r. 1945 získal občanství)
- 1962 - navštívil SSSR

Díla:
a/ balety
- Pták ohnivák - vliv impresionismu
- Petruška
- Svěcení jara - premiéra r. 1913 skandál
- Svatba

b/ řada koncertů
- Oidipus Řek
- Nářek Jeremiášův


PAŘÍŽSKÁ ŠESTKA
- skupina pokrokových pařížských skladatelů
- vznikla r. 1919
- název dal kritik Henry Collet
- vůdce - Jean Cocteau - jeho motto: dělejme hudbu pro všední den
- návrat k tradičním formám neoklasicismu

Představitelé:
- Artur Honegger
- Francis Poulena
Davius Milhard (?)
George Anvic


Artur Honegger (1892 - 1955)
- největší osobnost

Díla:
a/ oratorium: Král a David - základem jeho slávy

b/ kantáty
- Výkřiky světa
- Jana z Arku na hranici

c/ opery
- Judita
- Antigona

d/ symfonie = vrchol symfonie 20. století
- Druhá - r. 1941
- Třetí - r. 1946
- Pátá - r. 1950

e/ symfonické básně
- Pacifik 231
- Rugby


Francis Poulena (1899 - 1963)
- typický optimismus a vtip

Díla:
- opera - Lidský hlas
- řada koncertů
- pro klavír: (cyklus) PromenádaDavius Milhaud (1892 - 1971)
- syn velkoobchodníka s mandlemi - dobře finančně zajištěn
- 1917 až 1919 - vyslancem v Brazílii
- 1940 byl v USA

Díla:
a/ minutové opery
- Únos Evropy
- Opuštěná Ariadra

b/ několikahodinové opery
- Kryštof Kolumbu (4 hodiny, 52 sólistů)

c/ minutové symfonie + symfonie tradičního typu

d/ balety
- Stvoření světa (v USA + vliv jazzu)
- Vůl na střeše

e/ písňové cykly
- Hospodářské stroje

f/ 18 smyčcových kvartetů

g/ kantáta na počest J. A. Komenského - r. 1972George Anvic
- nejlépe splňoval požadavky Pařížské šestky (resp. J. Cocteaua)

Díla:
a/ Balet - Malíř a jeho modelNOVÁ VĚČNOST
- hnutí v Německu, které se rozvíjelo v 1920´s
- prosazuje čistotu skladby, která je dokonale architektonicky vykonstruována

Představitel:

Paul Hindemith (1865 - 1963)
- 1927 až 1934 - působil jako profesor skladby na vysoké hudební škole v Berlíně
- r. 1940 - v USA
- po válce obnovuje koncertní činnost po Evropě
- 1953 - ve Švýcarsku
- nechal se inspirovat neoklasicistními tendencemi pařížské šestky
- označován za Bacha 20. století

Díla:
a/ opery
- Harmonie světa
- Cardilac
- Malíř Mathys
- Stavíme město

b/ symfonie - jsou rozsáhlé, používá v nich motivický materiál z oper
- Malíř Mathys
- Harmonie světa

c/ řada koncertů
- pro klavír: cyklus dvanácti 3-hlasých fug
1. GENERACE ČESKÉ MODERNÍ HUDBY
Vítězslav Novák (1870 - 1949)
- pocházel z muzikantské rodiny, syn lékaře
- studoval na pražské konzervatoři (žákem Dvořáka)
- 1919 - profesorem skladby na mistrovské škole
- jeho žáci:
Ilja Hurník
Otík Jeremiáš
E. Suchov
Ján Cikker

Díla:
- vrchol = Moravská perioda
 
 

Reklama
SPAMY MAŽEME...