Matematika

Trigonometrie

7. června 2009 v 17:30 | Domča
Příklady k provičování na zítřejší test !ZDE!
Test bude obsahovat: 1x slovní úloha a 1x trojúhelník.

Matika - příklady

2. června 2009 v 6:26 | Domča
Ok, tady máte ty naskenovaný ty příklady: !STÁHNOUT!

Kvadratická funkce

12. října 2008 v 19:13 | Domča
Takže, jestli ty pitomý kvadratický funkce nechápete stejně jako já, tak ihned vlezte SEM.

Rovnice na zítra

23. září 2008 v 20:19 | Domča
1. Řešte početně i graficky soustavu rovnic:
  • y= -2x-1
  • y= 3x+4
y= -2x-1
y= 3x+4
________
2x+y=-1 /.(-1)
-3x+y=4
________
-2x-y=1
-3x+y=4
________
-5x=5
x=-1
y= 1
[-1;1]
2. Je dána funkce y=-3x-1, pro která x є R platí: f(x) ≥ 1
y= -3x-1 f(x) ≥ 1
-3x-1 ≥ 1
-3x ≥ 2
x ≤ 2/3 (=zlomek!!!!)
3. Sestrojte do jedné soustavy os x, y grafy funkcí y= ax+a: a = -3, y1= -3x+1;a= y2 = x+1
Určete, co mají grafy funkcí společného.
y1= -3x+1
y2 = x+1
_________
-3x+y1= 1 /.(1)
-x+y2= 1
_________
-3x-y= -1
-x+y= 1
_________
-4x= 0
x= 0
y1= 1
y2= 1
4. Sestrojte do jedné soustavy rovnic os x, y grafy funkcí y=2x+b:
  • b= 0, y1= 2x
  • b=-1, y2= 2x-1
Určete, co mají grafy společného
y1=2x
y2=2x-1
__________
-2x+y1=0 /.(-1)
-2x+y2=-1
__________
2x-y1= 0
-2x+y2=-1
__________
0x = -1 ... NEMÁ ŘEŠENÍ

Příklad k funkcím

4. září 2008 v 18:45 | Domča

Funkce

3. září 2008 v 21:15 | Domča

FUNKCE

Definice:Funkce na množině A c R je předpis, který každému číslu z množiny A přiřadí právě jedno reálné číslo.
(A c R znamená že množina A je podmnožina R)
množina= skupina/soubor se společnými znaky
A... definiční obor
x=1... y=3.1+1= 4... f(1)= 4 - hodnota funkce pro x=1 je 4
x=-2... y=3. (-2)+1= -5.. f(-2)= -5= hodnata funkce pro x= -2 je -5

Obor funkce hodnot

Obor funkce hodnot f je množina všech y c (náleží*) R, ke kterým existuje aspoň jedno x c (náleží*) Df , y= f(x)
GRAF V SOUSTAVĚ Oxy
- je množina bodů [x;y]=[x; f(x)]
* c používám protože znak pro náleží jsem v ascii nenašla :-/
 
 

Reklama
SPAMY MAŽEME...