Voda :-)

!!!Video s fotkama z vody!!!

9. září 2008 v 21:56 | Domča a Klárka
POZOR! POZOR! Já (Domča) jsem se konečně dokopala k tomu, aybch Klárky video předělala do příslušnýho formátu a uložila jej na youtube. Tak mi nezbývá nic jiného než popřát příjemnou zábavu :-)

slovník vodáckých výrazů

21. května 2008 v 20:25

Vodáci se mezi sebou zdraví "AHOJ"! Kdo řekne "Nazdar " nebo snad "Dobrý den" není vodák ale debil! A tykají si, byť by mezi nimi byl rozdíl dvou generací.
Malý slovník vodáckých výrazů
Vodáci mezi sebou používají slovní výrazy, které jsou pro nevodáky tajemné a často i nesrozumitelné. Protože spoustu z nich určitě zaslechnete a můžou i vás upozornit před něčím nenadálým či vám v něčem poradit, je vhodné alespoň ty nejdůležitější znát
Bort
bok lodi. Tuto část s oblibou objímají začátečníci těsně před tím, než si jdou pokecat s rybkami
Singl, singlovka
loď určená jen pro jednu osobu, např. jednomístný kajak
Debl, deblovka
loď pro dvě osoby, např. klasická kanoe
Házečka, házecí pytlík
velmi důležitá pomůcka pro záchranu jiné osoby ze břehu. Je to pytlík s nepromokavým, pečlivě složeným lanem. V případě potřeby je nutné pevně uchopit volný konec lana (nebo jej raději uvázat kolem stromu či jiného pevného předmětu na břehu, aby vám nevypadlo z ruky nebo vás zachraňovaný nestáhl do vody) a pytlík hodit zachraňovanému jedinci (radši přehodit než nedohodit) tak, aby se mohl lana chytit a s vaší pomocí dostat ke břehu
Koňadra, koníčkovací šňůra
kus silnějšího provazu, za který se loď uvazuje u břehu, spouští jezem, či za který ji vodák táhne jak kůň loď úsekem, kde je málo vody. Po příjezdu na tábořiště se koňadra napne mezi stany a suší se na ní prádlo
Loďák, lodní pytel
pytel z impregnované látky velikosti až dospělého muže. Pro pokročilé stačí velikost nedospělého šimpanze. Oba typy jsou opatřeny nahoře šňůrou, kterou se pytel zadrhuje, aby dovnitř nenatekla voda při převrácení lodi a aby z něho nepadaly věci při převrácení pytle. Do pytle se nastrkají úplně všechny věci, které vodák vlastní. "Na dno klademe krém na opalování, repelent na komáry, svačinu a peníze". Na rozdíl od konve (barelu) je skladnější (čím míň věcí v něm máte, tím menší prostor vám zabírá v lodi), ale pokud jsou v něm těžší věci, neplave
Konev, barel
nádoba z plastu a šroubovým uzávěrem, určena ke stejnému účelu jako loďák. Hodí se do raftu či otevřených plastových nebo laminátových deblovek, kde její pevné rozměry nevadí. Výhodou je, že i s těžším obsahem plave a věci se z ní dají rychleji vytáhnout a nebo vložit
Šprajc, vzpěra
u laminátových (ale i některých plastových) kánoí příčná vzpěra mezi borty (někdy jich bylo na lodi i víc, nejčastěji ve formě dřevěného hranolu). Slouží ke zpevnění lodi a nezřídka se k němu přivazují barely, aby se v peřejích nekoulely po palubě. Dále slouží k tahání lodi z vody a v exponovaných okamžicích brání kormidelníkovi, aby se rozeběhl na provinilého háčka.
Špricka, špricdeka
speciální, vodovzdorný kus látky, sloužící k zakrytí otvorů v lodi, aby se tudy v peřejích nedostávala voda. Většinou to je i součást oděvu a pro kajakáře téměř nezbytnost. Některé jsou zakončeny komínkem (rukávem), který zakrývá i část trupu
Kleky
pomůcka v některých typech lodí, kde se pádluje v kleče (např. Pálava, Orinoco). Jedná se o fixační popruhy, které po sepnutí (suchý zips) tvoří před stehny klečícího vodáka překážku, takže jej přidržují na jeho místě a zabraňují mu, aby při jízdě divokými peřejemi nebo při skákání jezu nechtěně putoval po palubě
Kolejda
podvozek složený z koleček a chatrné konstrukce, na kterém se přepravuje loď z nádraží k řece a naopak. Při prvních metrech přepravy se kolejda obvykle rozloží na prvočinitele, takže po zbytek cesty odnášíme loď na ramenou. (Otrlí říční vlci ji táhnou městem na koníčkovací šňůře.) Na vodě naopak loď uveze kolejda hravě, takže můžeme tento praktický přístroj všem vodákům vřele doporučit
Výrazy týkající se posádky:
Háček, hák
člen posádky, který sedí v čele lodi. Jeho úkolem je upozorňovat na kameny a jiné důležité věci před sebou. Ovládá příď lodi, dře třikrát víc než kormidelník a těžce nese, že je tomuto podřízen. Ve volných chvílích je mu souzeno vylívat vodu, případně dovoleno fotografovat.
Kormidelník, zadák, kapitán
nejdůležitější člen posádky, neboť on rozhoduje, kudy se popluje a tak by měl být i tím zkušenějším. Jeho záběry jsou zvláště v rychle tekoucí vodě či peřeji soustředěny hlavně na manévrování s lodí (proto se háček nadře víc)
Porcelán
třetí jezdec v lodi. Vozí se nouzově na kratší trati. Kormidelník a háček jedou s porcelánem opatrně, neboť tento nepádluje, takže má dost času, aby sžíravě kritizoval způsob jejich jízdy.
Manévrování:
Zabrat
úplně obyčejný záběr pádlem do normálního směru plavby. Klasika, které si při pádlování užijete nejvíc
Kontra, kontrovat
zpětný chod čili záběr pádlem proti normálnímu směru plavby. Pro háčka záběr téměř neznámý (brzdí loď), pro kormidelníka zase jeden z nejpoužívanějších
Přitáhnout
záběr pádlem směrem k boku lodi (pozor, ať neskončí pod ní a vy ve vodě) za účelem rychlého natočení do požadovaného směru. Důležitý záběr zejména pro manévrování v rychlé řece se spoustou nástrah. Hojně používán jak háčkem tak zadákem, největší účinek má však tehdy, pokud jej provádějí oba současně
Odlomit, odkopnout
opak k přitáhnutí čili záběr směrem od lodě. Háček zabírá dlouhým obloukem před přídí, zadák spíše kontruje
Traverz, traverzovat
přejíždět s lodí z jedné strany řeky na druhou, tak, že špička lodě směřuje po proudu. Hojně viděno u začátečníků, ale někdy i nutnost, pokud je háček tajnůstkář a kormidelník by přece jen rád věděl, do čeho se řítí
Přejezd
Opak traverzu, s tím, že špička směřuje proti proudu
Bidlovat
zabírat pádlem o dno řeky (jako bidlem) ve snaze dostrkat loď i s posádkou z mělčiny na hlubší vodu bez vysedání. I když vodáci tuto metodu často používají, je nutné si dávat opravdu pozor - je to totiž taky nejsnadnější způsob, jak pádlo zlomit nebo alespoň poškodit
Jet singla
jet v lodi sám, bez háčka. Někdy nejlepší způsob jak zdolat jez, zvláště pokud pod ním číhá zabalák a vy plujete s otevřenou deblovkou
Eskymák, eskymácký obrat
způsob, jak se dostat s převrácenou lodí zase zpět na hladinu, aniž by bylo nutné opustit palubu. Je to jedna ze základních kajakářských dovedností a dá se praktikovat jen na uzavřených lodích
Cvaknutí, cvaknout se, udělat se
obrátit loď dnem vzhůru a sebe šoupnout pod hladinu...čili převrátit se. První zásadou je za všech okolností nepouštět pádlo, držet se lodi a společně se snažit dostat ke břehu nebo do mělké tišiny. A pak konečně nastává ten "radostný" okamžik, kdy začnete lovit všechny věci až dosud volně ležící v lodi, na dně řeky, či je pak nahánět v proudu
Výrazy týkající se řeky:
Volej
stojatá nebo jen velmi málo tekoucí voda. Noční můra všech vodáků
Zabalák
vysoká vlna se zpětnou rotací, postrach otevřených lodí. Vyskytuje se v silných peřejích a na koncích šlajsen
Tišina
místo v tekoucí řece, kde voda stojí. Zpravidla se nachází v blízkosti břehu či na opačné straně než je proud. Ideální místo pro zakotvení
Vracák
zpětný proud, vzniká vedle hlavního proudu a žene loď zpátky pod jez, do mělčiny a mezi klacky
Vývar, vývařiště
nebezpečné místo pod jezem či splavem, kde voda jakoby vyvěrá (bublá a pění) a směr její toku je neurčitý. Voda tady málo nese, loď se jakoby propadá a na záběry pádlem téměř nereaguje
Sifón
velmi nebezpečné místo v řece, kde se voda v jednom místě jakoby ztrácí, např. v podemletém břehu nebo skále, ale také třeba v poškozené spádové desce jezu či splavu. Hrozí vtažení a přisátí
Karfiol, květák
opak sifónu. Voda zde v jednom místě viditelně vyvěrá na povrch. Na loď, která do tohoto místa najede, to má podobný efekt, jako když se trefí do šutru, jen to nezanechává škrábance
Vodopády
jsou nesjízdné, vznikají v místech, kde se mění geologický podklad dna mající jinou tvrdost nebo v místech tektonických změn.
Kaskády
jsou nízké vodopády a bývají většinou sjízdné.
Katarakty
jsou balvanité úseky o velkém sklonu. Jednotlivé stupně jsou méně výrazné než u kaskád
Slap
je totožný s kataraktem, tohoto názvu se používá pro mohutnější toky
Peřej
nemá již schodovitý charakter, sklon je však stále ještě značný. Silný proud a nerovnosti na dně vytvářejí vlny nejrůznějších tvarů a velikostí.

Dělení háčků a kormidelníků...

20. května 2008 v 14:18
Koho veze loďaneb háček versus kormidelník

( je to z knížky Proč bychom se netopili ,aneb vodácký průvodce pro Ofélii...na vodu docela užitečná četba :-D Já to ale našla na netu... )
Když vodák usedne do lodi, uhlídá tam většinou ještě jednoho vodáka. Lépe řečeno vodačku, alespoň jedná-li se o vodáka-cestovatele. Existuje totiž ještě vodák-sportovec. Tento necestuje, ale soutěží: proto se vyskytuje buď sám nebo se spolujezdcem stejného pohlaví. Pokud soutěží s dívkou, posadí ji zpravidla dozadu, aby na ni neviděl.
Rozdíl mezi vodákem-cestovatelem a vodákem-sportovcem vynikne kupříkladu na nesjízdném jezu. Vodák-cestovatel odhadne jeho sjízdnost, třikrát se pokřižuje a potom za rachotu lodního dna jez sjede. Vodák-sportovec rovněž odhadne nesjízdnost jezu, přenese loď po louce a pod jezem trénuje. Vodáku-sportovci se tedy nutně jeví vodák-cestovatel v otevřené žebrovce a s ženskou na přídi jako nezodpovědný živel se sebevražednými sklony. Proč by jinak dovolil, aby dívka seděla vpředu? Jednak přes ni nevidí, jednak na ni vidí a to vše mu znemožňuje, aby se plně soustředil na výkon.
Vodáku-cestovateli však nejde o výkon, ale takříkajíc o člověka a jeho činy jsou motivovány daleko složitěji. Pokusme se mu porozumět. Odhrňme roušku tajemství, nahlédněme do podhoubí mezivodáckých vztahů a zalaškujme si s Freudem.
Umístění dívky na lodní přídi je hluboce rafinované. Souvisí se způsobem pohánění indických slonů, kdy mahaut sedí zvířeti na hlavě a před sebou drží větev zakončenou chutnými banány. Slon se snaží banány dostihnout, ale nikdy se mu to nepodaří, protože rychlost prchajících banánů je přímo úměrná rychlosti prchajícího slona. Osobně tomu nevěřím, mám za to, že slon je zvíře inteligentní. Ovšem v případě kormidelníka, ženoucího se marně za svým krásným háčkem, pláče inteligence tři kilometry za lodí, zatímco na palubě vládne tma, chaos, podvědomí, sex a první signální soustava. Kdyby na předním sedadle místo háčka seděl svazek banánů, uvažoval by kormidelník jinak. Přestal by pádlovat a banány by snědl. Čímž jsme se dostali do oblasti nejvnitřnější psychologie.
Kormidelníkova soudnost je vážně narušena pohledem na háčkovu šíji. Mylná domněnka, že loď řídí vlastně on, v něm probouzí mylný pocit, že je pánem osudu svěřené mu dívky, a touto mylnou logikou se dopracuje k mylnému závěru, že je mužem na svém místě. U háčka dochází k obdobnému rozpoložení. Mylná domněnka, že loď řídí kormidelník, probouzí v dívce mylný pocit bezpečí a představa, že její osud spočívá v rukou osmahlého svalnatce, ji naplňuje nevýslovným štěstím. (Nechť tedy dívka sedí vpředu, kochá se krajinou a svými představami.)
Kormidelníkovi, kterému se podaří provézt háčka bez úrazu třetí šlajsnou, se nafouknou ramena do neuvěřitelných rozměrů. Háček je v té chvíli zavalen vlnou něhy, sympatie a vděku. Loď se houpe na vlnách pohody a léto ji hladí sluncem. Lze si přát víc? Pomiňme skutečnost, že kormidelník ve šlajsnách často řve hrůzou a nechápe, jak to, že se loď ještě ani jednou nepřevrátila, zatímco háček suverénně odkopne loď od zrůdné traverzy, ke které míří kormidelník v deliriu děsu. Ve slušné vodácké společnosti se o takových věcech prostě nemluví.
Kormidelníkova iniciativa, akceschopnost, klid a neohroženost závisí tedy v první řadě na osobnosti háčka. Proto nejsou háčkovy kvality zanedbatelnou záležitostí. Zahloubejme se nad stručným přehledem základních typů háčků, abychom si mohli vybrat ten pravý podle své mentality a podle svých schopností:
 • háček-melancholik. Éterická dívka s tzv. vnitřní hloubkou. Hodně čte, ale málo pádluje. Na lodi většinou dumá, přemýšlí, kam běží voda.Méně už, kam běží loď. Při výčitkách kormidelníka, po srážce s kamenem a nad trhlinou v lodi pláče. Její pohyby jsou vznešené a pomalé. Proto jde všem typům kormidelníků na nervy a po dvou hodinách jízdy v nich probouzí nevyléčitelnou skepsi.
 • Háček flegmatik. Ve spojení s cholerickým kormidelníkem vytváří ideální dvojici. Kormidelník vře jak váza přeplněná, hrůzně cvaká chrupem a bubnuje pěstmi do prsou, zatímco háček většinou spí nebo chytá mouchy. Oběma cesta mile ubíhá a rádi na ni vzpomínají. Plačící kormidelník-melancholik naopak flegmatického háčka otráví a probouzí v něm pudový odpor.
 • háček-sangvinik. Tento typ háčků je na našich řekách nejvyhledávanější. S háčkem-sangvinikem je pohoda. Směje se, zpívá, nad vším žasne, vše se mu líbí, nikdy si nezoufá a kormidelníkovi lichotí. Proto je každý kormidelník ochoten zaplatit za získání háčka-sangvinika jakoukoli cenu.
 • háček-cholerik. Obávaný, avšak atraktivní typ. Se strhujícím temperamentem pádluje, kouří a vymotává loď z vrbiček, pokřikuje, trhá sebou a bez výstrahy vyskakuje z lodi. Při výtkách silnějšího kormidelníka hryže pádlo nebo bok lodi. Je schopen se snést pouze s kormidelníkem-flegmatikem, kterému háčkovo poskakování nevadí a který jej čas od času lhostejně spíchne pádlem do vody.
 • háček-kecálek. Je pronásledován fixní ideou, že řízení lodi rozumí přinejmenším tak dobře jako kormidelník. Proto neposlouchá, odmlouvá, a rozhodne-li se kormidelník objet kámen vlevo, háček nasupeně řídí loď vpravo. Tím se narušuje rovnováha na lodi a posádka často bývá předmětem posměchu. Kormidelník postižený háčkem-kecálkem se proto snaží co nejdříve se tohoto zbavit.
Jen kvůli úplnosti se zmiňme o případech, kdy posádku tvoří dva muži nebo dvě ženy. Zde nelze mluvit o háčcích v pravém slova smyslu. Oba členové posádky se střídají na kormidle a jsou si rovnocenní; na lodi proto vládne vzájemná úcta a nuda.

základy...

20. května 2008 v 14:10
No...pořád se snažim na netu hledat nějaký pravidla pro vodáky, většinou se to ale všechno týká kánoí...

Co byste měli znát, než vyrazíte

(Rychlokurs pro začátečníky)
Abyste se mezi vodáckým lidem cítili jako doma, stačí znát několik základními pojmů.
Po vodě se jezdí v KANOI. Ve předu sedí HÁČEK, vzadu ZADÁK neboli KORMIDELNÍK. Oba mají v ruce PÁDLO (kdo řekne veslo, není vodák, ale debil ). Pokud s nimi jede v lodi ještě třetí, většinou malé dítě, tak sedí uprostřed, pádlo nemá a říká se mu PORCELÁN. (To jako že se s ním má zacházet jemně).
HÁČEK kormidelníka poslouchá a kormidelník ho za odměnu nebije pádlem. Háček by měl mít dobrý zrak, protože musí kormidelníka upozorňovat na překážky před lodí. Hospoda na břehu není překážka, ale hlásí ji také. Na lodi se háček chová klidně, nevrtí se, nereptá, maká jak o život a plní příkazy kormidelníka. Na voleji pádluje dvojnásob.
KORMIDELNÍK se věnuje řízení lodi a háčka. Loď řídí tak, aby pokud možno nebourala do břehů ani do jiných překážek. Učí háčka číst vodu a dále ho všemožně zdokonaluje. Při potopení lodi tuto opouští poslední a řídí záchranné práce (Ví, že má nejdříve dopravit loď ke břehu a teprve poté ji otáčet. V opačném případě hrozí totální utopení lodi.) V případě, že se stane háčkem, poslouchá, neremcá, vzpomíná na dobu, kdy byl kormidelníkem, a těší se, až se jím opět stane.
Háček a kormidelník by měli každý pádlovat na jiné straně lodi. Pádlo zásadně nepouští z ruky, především proto, aby se NECVAKLI ( neobrátili loď vzhůru nohama) a když už se cvakneme, tak aby to pádlo neztratili.

Povinnosti háčka

20. května 2008 v 13:59
 1. Háček je na lodi v pořadí důležitosti na posledním místě, proto nikdy nemluví do řízení lodi.
 2. Háček v přítomnosti kormidelníků mluví jen je-li tázán.
 3. Háček se chová uctivě ke svému kormidelníkovi, při provinění se omlouvá slovy: ,,Libějí vodpustit".
 4. V dopravních prostředcích kormidelníkovi uvolňuje místo k sezení.
 5. Při zakotvení se háček stará o všechno, nevybírá však místo k táboření...
 6. ...zato vybírá vodu z lodi.
 7. Při přistávání háček vyskočí a kormidelníkovi podrží loď.
 8. Ráno háček vstává první za účelem přípravy snídaně. Chová se přitom tiše, v nutných případech budí kormidelníka něžným způsobem.
 9. Háček se nevzdaluje od lodi ani z tábora.
 10. V případě přetížení plave háček za lodí.
 11. Háček může za vše nedobré, co se na lodi i v okolí (zejména kormidelníkovi) přihodí.

Murphyho vodácké zákony

20. května 2008 v 13:58
 1. Ať hledáš, co hledáš, je to vždy na dně lodního pytle.
 2. Stav vody v řece je nepřímo úměrný technickému stavu lodí.
 3. Nálepky označující obsah konzerv se samovolně oloupají.
 4. Zapomeneš-li si pláštěnku, celou plavbu bude lejt.
 5. Zapomeneš-li si opalovací krém, celou plavbu bude pražit.
 6. Nezapomeneš-li si nic, utopíš lodní pytel.
 7. Nenakoupíš-li do zásoby chleba, nebude k mání v obchodech ani ve vodáckých hospodách.
 8. Nakoupíš-li chleba do zásoby, rozmočíš jej.
 9. Když pečlivě nepřivážeš bagáž, uděláš se.
 10. Když bagáž pečlivě přivážeš, příští jez budeš přenášet.
 11. Mokré oblečení, pokud jsi jej nenamočil schválně, sluncem neuschne. Pomůžeš-li si ohněm, oblečení shoří.
 12. Fotoaparát na lodi je k ničemu - buď máš plné ruce práce nebo dojdou baterie, zasekne se film... nebo platí bod 1.

Vodácký zákoník

18. května 2008 v 18:15
Tyhle zákony se sice týkají kánoí, na kterých moc lidí nepojede, ale to je jedno....:-D
 1. Kormidelník má vždy svá práva na rozdíl od háčka, který je osoba bezprávná
 2. Háček je vždy povinen.
 3. Háček je vždy vinen.
 4. Právo kormidelníka je soubor norem, jejihž zachování lze vynutit mocí, vyplývající z historického vývoje.
 5. Háček plní rozkazy svého kapitána bez přemýšlení a vždy odpovídá "Provedu!"
 6. Háček je povinen odstrkávat a vláčet loď po souši i po vodě.
 7. Háček je v případě otočení povinen svým počínáním nenarušovat záchranné lodi, držet se svého pádla a v případě, že kapitánovi nehrozí nebezpečí utonutí zabezpečit, aby sám neutonul.
 8. Háček je povinen po otočení odprosit kapitána a nabídnout mu posilňující a uklidňující doušek.
 9. Háček je povinen v době kormidelníkova zaslouženého odpočinku loď očistit, vysušit, odmastit a vyleštit.
 10. Háček je povinen provádět veškeré hrubé a ponižující kuchařské práce a mytí nádobí.
 11. Háček je povinen kapitánovi před ulehnutím předehřát spacák a nejméně jednu hodinu po usnutí odhánět obtížný hmyz.
 12. Právo kormidelníka je jeho vůle povýšená na zákon

Z Murphyho vodáckých zákonů

18. května 2008 v 18:14

Z Murphyho vodáckých zákonů
Zákon absolutnosti děravé lodi:
1) Zalepíte vždy jen ty díry, kterými do lodi neteče vůbec nebo jen nepatrně.
2) Díry, kterou do lodi proudí litry vody, si ani nevšimnete.
Z čehož vyplývá:
3) do lodi teče stejně jako před lepením
4) loď, do které neteče, neexistuje.
Zákon relativity urychlovače:
Jestliže potřebujete, aby pryskyřice přes noc ztuhla, najdeteji ráno tak,
jak jste od ní večer odešli. V případě, že na rychlosti netrváte, ztuhne vám
ještě ve skleničce.
Zákon umytých rukou:
Ve chvíli, kdy vylejete poslední zbytek pryskyřice, vypláchnete štětec a umyjete
si ruce, zjistíte, že jste zapomněli na jednu díru. Objem vylité pryskyřice přitom
přesně odpovídá množství, co byste právě potřeboval.
No...tyhle zákony se sice týkají Kánoí, na které jedou jen Terka ,Matěj, Domča a Fidel, ale sou to prostě vodácký zákony :-D
 
 

Reklama
SPAMY MAŽEME...